Växtskadegörare av potatis

Karantänskadegörare

Karantänskadegörarna är växtsjukdomar och skadedjur, som man försöker hindra från att spridas till Finland.  Ifall karantänskadegörare påträffas i växtproduktionen, naturen eller på växter till salu, fattar myndigheterna beslut om utrotningsåtgärder för dessa.

Kvalitetsskadegörare

Kvalitetsskadegörarna (i lagstiftningen EU-icke-karantänskadegörare) är växtsjukdomar och skadedjur, som inte får förekomma på växter till salu (plantmaterial, krukväxter, utplanteringsväxter). Förekomsten av kvalitetsskadegörare övervakas i odlingar som egenkontroll.

Andra växtskadegörare

Nya svårbekämpade och ekonomiskt beaktansvärda växtskadegörare hotar att spridas från grannländerna till Finland. Skadegörarna sprids speciellt via växthandeln.

En del växtskadegörare måste enligt EU-lagstiftningen bekämpas, men alla nya skadegörare ingår inte i lagstiftningen om skydd för växters sundhet.

Sidan har senast uppdaterats 30.12.2020