Fältförsökning av grundutsädet

Utsädespartiets sortäkthet vid fältförsök

Utsädespartiets sortäkthet undersöks på Livsmedelsverkets utsädesenhets försöksfält i Loimaa för alla utsädespartier, som ännu kan användas för produktion av utsäde (s.k. grundutsädespartier). För hybridsorter undersöks sortäktheten huvudsakligen från hybridens föräldralinjer. Dessutom kan man för de lägre utsädesklasserna, som inte kan användas som grundutsäde vid utsädesproduktion, göra kontroller för att övervaka kvaliteten på utsädet som marknadsförs. För respektive växtarter och utsädesklasser har man fastställt egna sortäkthetsfordringar, som har godkänts genom internationella avtal.

Ett utsädespartis sortäkthet undersöks på försöksfältet genom att provet jämförs med sortens referensprov, och bör då vara fullständigt identiskt med detta. Provet jämförs också med den sortbeskrivning som uppgjorts för sorten. Provets enhetlighet konstateras för självpollinerande växter (t.ex. havre och ärter) genom att man räknar antalet individer i försöksrutan som avviker från sorten. För olika stora prover och sortäkthetsfordringar har man fastställt största tillåtna mängder av avvikande individer, som framgår av tabellerna med gränser för förkastande (se nedan). Även för korspollinerade arter (t.ex. rybs och timotej) kan man notera avvikande individer, men sortens enhetlighet bedöms i huvudsak utgående från variationer som förekommer i utsädespartiet.

Beståndets äkthetsfordringar då man producerar utsäde av respektive utsädesklass

Art

Utsäde av klass B

Utsäde av klass C1

Utsäde av klass C2

Vete, korn, havre

99,9 %

99,7 %

99,0 %

Rågvete

99,7 %

99,0 %

98,0 %

Lin

99,7 %

98,0 %

97,5 % 

Ärt, bondböna

99,7 %

99,0 %

98,0 % 

Rybs, raps (ej hybrider), avsett till annat än foder

99,9 %

99,7 %

 

Beståndets äkthetsfordringar då man producerar utsäde av respektive utsädesklass

Art

Utsädesklass B, avvikande individer högst

Utsädesklass C, avvikande individer högst

Råg

1 st/ 30 m 2

1 st / 10 m 2

Vall- och vallbaljväxter, förutom ängsgröe

1 st/ 30 m 2

1 st / 10 m

Ängsgröe, förutom apomiktiska sorter

1 st / 20 m 2

4 st / 10 m 2

Ängsgröe, apomiktiska sorter

1 st / 20 m 2

6 st / 10 m 2

Äkthetsfordringar för hybridsorter

Rybs och raps, hybrider som producerats genom hansterilitet

Utsädesklass B,
avvikande individer högst

Utsädesklass C, avvikande individer högst

Hansteril linje

99,0 %

 

Hanfertil linje

99,9 %

 

Hybridsort

 

90,0 %

Tabeller med gränser för förkastande

Provet uppfyller inte fordringarna på sortäkthet, om man vid fältförsöksgranskningen hittar mera avvikande individer än det framgår av följande tabeller:

Växter som granskas

Äkthets- fordring 
99,9 %

Äkthets- fordring 
99,7 %

Äkthets- fordring 
99,0 %

Äkthets- fordring  
98,0 %

500

provet för litet

provet för litet

10

17

1000

provet för litet

provet för litet

17

29

2000

provet för litet

11

29

53

4000

8

19

53

98

6000

11

27

76

142

Storleken på försöksytan som granskas Äkthetsfordring

Storleken på försöksytan som granskas

Äkthets-fordring
1/30 m 2

Äkthets-fordring
1/20 m 2

Äkthets-fordring
1 / 10 m 2

Äkthets-fordring
4 / 10 m 2

Äkthets-fordring
6 / 10 m 2

8 m 2

3

3

5

8

13

Om ett prov som granskats genom fältförsök inte uppfyller sortäkthetsfordringarna för den utsädesklass som produceras, sänks utsädesklassen för den odling som grundats med utsädespartiet och skörden från odlingen till en utsädesklass som motsvarar partiets sortäkthet. Odlingen kan även förkastas helt.

Sidan har senast uppdaterats 2.7.2019