Alstrarna av matförgiftningar

Matförgiftningar kan orsakas av mikrober eller annan smittsam partikel, ett toxin som en mikrob bildar eller annan metabolismprodukt, parasit, giftiga djur, växter, svampar eller kemiska ämnen.  

Mikrober

På dessa sidor har det samlats ihop information om de vanligaste alstrarna presenterat enligt epidemi. Resultaten av epidemiuppföljningen från och med 2000 är sammanfattade på denna sida. Flest och största epidemier orsakas speciellt av norovirus. Årligen rapporteras det i genomsnitt 15 epidemier orsakade av norovirus med ungefär 900 insjuknade var.

Figur 1.*) Antalet matförgiftningsepidemier enligt alstare mellan åren 2000-2020 (pdf)

Figur 2.*) Antalet insjuknade i matförgiftningsepidemier enligt alstare mellan åren 2000-2020 (pdf)

Zoonotiska bakterier

Av zoonotiska bakterier orsakar campylo- och salmonellabakterier de flesta livsmedelsburna epidemierna. Bakterierna i fråga orsakar sammanlagt ungefär 4 epidemier i medeltal per år. Dock största epidemierna har varit orsakade av såväl salmonella- som yersiniabakterier. I livsmedelsburna epidemier orsakade av yersinia har ungefär 100 personer insjuknat årligen och i epidemier orsakade av salmonella i genomsnitt närmare 60 personer.

Figur 3.*) Matförgiftningsepidemier orsakade av zoonotiska bakterier mellan åren 2000-2020 (pdf)

*) Bilderna uppdateras inte efter år 2020. De nyaste uppgifterna finns på Livsmedelsverkets webbtjänst (på finska).

Sidan har senast uppdaterats 4.10.2021