Ajankohtaista luomurehuista

2021

Intiasta tuotavien luomuseesaminsiementen valvontaa tehostetaan 1.7.2021 lähtien (18.6.2021)

Komissio on antanut suosituksen valvoa tarkemmin Intiasta tuotavia luomuseesaminsiemeniä (luomuelintarvikkeet ja -rehut). Uudet tuontivaatimukset ovat voimassa 1.7.2021 alkaen. Lue lisää

Luomurehujen ja -elintarvikkeiden erityiset tuontivaatimukset Kazakstanista, Kiinasta, Moldovasta, Turkista, Ukrainasta ja Venäjältä (8.1.2021)

Euroopan komissio on jatkanut luomutuotteiden erityisiä tuontivaatimuksia Ukrainasta, Kazakstanista, Moldovasta ja Venäjältä, sekä Kiinasta tuotavien luomurehujen ja – elintarvikkeiden osalta. Turkin tuonnissa uudet tuontivaatimukset ovat voimassa 1.3.2021 alkaen. Lue lisää

2020

Tavanomaisten valkuaisrehujen käyttömahdollisuus luomusikojen ja -siipikarjan ruokinnassa jatkuu (20.11.2020)

Luomutuonti UK:sta Brexitin jälkeen 1.1.2021 (19.11.2020)

Komission uusi täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2164 toi muutoksia luomutuotannossa käytettäviin rehun lisäaineisiin. Luomuasetuksen (EY) N:o 889/2008 liite VI korvattiin uuden täytäntöönpanoasetuksen liitteellä III, josta muutokset löytyvät. (22.1.2020) Lue lisää

2019

Luomurehujen ja – elintarvikkeiden erityisiä tuontivaatimuksia Ukrainasta ja sen naapurimaista jatketaan, vaatimukset kohdistuvat myös Kiinan tuontiin (17.12.2019) Lue lisää

Lehtilogon käyttö on nyt mahdollista luonnonmukaisesti tuotettujen lemmikkieläinten rehujen pakkausmerkinnöissä (16.4.2019) Lue lisää

2018

Luomurehujen ja -elintarvikkeiden erityisiä tuontivaatimuksia Ukrainasta ja sen naapurimaista jatketaan, vaatimukset kohdistuvat myös Kiinan tuontiin (20.12.2018)

Komissio on jatkanut luomutuotteiden erityisiä tuontivaatimuksia Ukrainasta, Kazakstanista, Moldovasta ja Venäjältä sekä Kiinasta tuotavien luomurehujen ja - elintarvikkeiden osalta. Lue lisää

Tavanomaisten valkuaisrehujen käyttömahdollisuus luomusikojen ja -siipikarjan ruokinnassa jatkuu (13.11.2018)

Poikkeuslupaa sikojen ja siipikarjan ruokintaan tavanomaisilla valkuaisrehuilla jatketaan vuoden 2020 loppuun asti. Poikkeusluvan ehdot pysyvät samoina ja muiden kuin luonnonmukaisten rehujen sallittu enimmäisosuus 12 kuukaudessa on näillä lajeilla 5 prosenttia.

Komissio jatkaa luonnonmukaisesti tuotettujen yksimahaisten kotieläinten ruokintapoikkeusta, jossa tavanomaista valkuaisrehua voidaan käyttää enintään 5 % vuosittain. Tavanomaisen valkuaisrehun käyttö edellyttää, että luonnonmukaista valkuaisrehua ei ole luomutilalla saatavilla. Lisäksi luomutilan tulee pitää kirjaa käyttämistään rehuista ja varmistaa, että tavanomaisen valkuaisrehun määrä ei ylitä 5 %:a 12 kuukauden jaksolla. Käytetyn valkuaisrehun määrä lasketaan maatalousperäisten rehujen sisältämästä kuiva-aineesta. Poikkeusta jatketaan vuoden 2020 loppuun asti. Luomueläintila ei tarvitse lupaa tavanomaisen valkuaisrehun käyttöön poikkeuksen antamissa puitteissa.

Lainsäädäntöviite: Komission asetus (EY) N:o 889/2008, 43 artikla

Lisätietoja: Ylitarkastaja Tiina O'Toole, puh. 040 827 9631

Ajankohtaista luomueläintuotannosta (11.7.2018)

Lypsylehmien poikimahalvauksen, laidunhalvauksen ja ketoosin hoitoon sekä pienten porsaiden rautatäydennykseen tarkoitettuja täydennysrehuja (erityisravinnoksi tarkoitetut rehut/”dieettirehut”) on nyt mahdollista käyttää luomutiloilla tietyin ehdoin. Täydennysrehujen markkinointiin tai pakkausmerkintöihin uusi ohjeistus ei tuo muutoksia, vaan uudella ohjeistuksella on tarkoitus varmistaa luomutuotantoeläinten hyvinvointi erityistilanteissa.

Lypsykarjalle kalsiumpropionaattia, kalsiumkloridia ja propyleeniglykolia pääainesosina sisältävien täydennysrehujen käyttö sallitaan aiemmasta poiketen ilman, että käyttö lasketaan hoitokerraksi seuraavilla ehdoilla: tilan eläimiä hoitava eläinlääkäri on laatinut listan poikimahalvauksen, laidunhalvauksen ja ketoosin hoitoon tarkoitetuista täydennysrehuista ja lista on liitetty osaksi maatilan luomusuunnitelmaa. Täydennysrehujen käyttöä valvotaan luomukotieläintarkastuksien yhteydessä.

 Uudesta ohjeistuksesta on tiedotettu luomutiloja vuoden 2018 viljelijäkirjeessä.

Määräyksiä luomurehujen ja -elintarvikkeiden tuontivaatimuksista Ukrainasta ja sen naapurimaista jatketaan (19.1.2018) 

Komissio on jatkanut luomutuotteiden erityisiä tuontivaatimuksia Ukrainasta, Kazakstanista ja Venäjältä tuotavien luomurehujen ja -elintarvikkeiden osalta.

Siirry tiedotteeseen tästä (pdf, 54 kt)

2017

Kaksi luomueläimiä koskevaa poikkeuslupaa sai jatkoaikaa (23.11.2017)

Toinen näistä poikkeusluvista jatkaa vuoden 2018 loppuun asti luonnonmukaisesti tuotettujen yksimahaisten kotieläinten ruokintapoikkeusta, jossa tavanomaista valkuaisrehua voidaan käyttää enintään 5 % vuosittain.

Epäily luomurapsipuristeeseen liittyvästä petoksesta (24.3.2017)

Evira on saanut Euroopan komissiolta tiedon, että Italian poliisi tutkii petosta, joka kohdistuu luomurapsipuristeeseen. Tämän hetkisen tiedon mukaan epäilyn kohteena olevaa luomurehua on tuotu Suomeen. Evira on määrännyt luomurapsipuriste-erät väliaikaiseen markkinointikieltoon asian selvittämisen ajaksi.

Määräyksiä luomurehujen ja -elintarvikkeiden tuontivaatimuksista Ukrainasta ja sen naapurimaista on päivitetty (18.1.2017)

Komissio on päivittänyt luomutuotteiden tuontivaatimuksia siten, että 1.1.2017 alkaen ylimääräiset vaatimukset koskevat vain Ukrainasta, Kazakstanista ja Venäjältä tuotavia rehuja.

Siirry tiedotteeseen tästä (pdf, 54 kt)

Salmonellalla saastuneiden luomurehuerien käsittely (17.1.2017)

Salmonellalla saastuneita luomurehueriä voidaan 17.1.2017 alkaen käsitellä luomuasetuksessa (EY/N:o 889/2008, liite VI, 1. a) mainituilla hapoilla. Näitä ovat sorbiini-, muurahais-, etikka-, maito-, propioni- ja sitruunahappo sekä natriumformiaatti. Salmonellalla saastuneen rehun käsittelyyn haetaan lupa Eviralta ja menettely on muuten sama kuin tavanomaisten rehujen kohdalla. Käsitellyn erän voi käyttää luomutuotannossa.

Lisätietoja: Rehujen salmonellavalvonta

Sivu on viimeksi päivitetty 18.6.2021