Opiskelijat

Ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin oma ruokailusuositus
nyt kommentoitavana:

Suositusluonnos_verkko 29.05. VRN_OPH_THL.pdf  

Kommentointiohje ja -lomake

 

Opiskelijaruokailu

Ravinnolla on merkittävä vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin kaikissa elämänvaiheissa. Tämä koskee myös nuorta aikuisuutta. Opiskeluvaiheen aikana ruokailutottumukset voivat muovautua uudelleen sekä omaan talouteen siirtymisen että opiskelun luoman ja mahdollistaman uuden arkirytmin vuoksi. Tähän vaiheeseen liittyvät myös parisuhteiden löytyminen ja perheen perustaminen, mikä tarkoittaa lapsuuden "ruokapöydästä", opiskelijaelämän kautta omaan vakiintuneeseen "ruokapöytään" siirtymistä. Vilkas sosiaalinen elämä on opiskelijoiden yhdessä syömistä, ruoan, välipalojen ja juotavien äärellä tapaamista. Tämä voi tarkoittaa myös alkoholipitoisten juomien käytön lisääntymistä. Uudessa elämäntilanteessa niin omien ruokailu-  ja juomatottumusten tarkastelu kuin hyvän, jaksamista tukevan arjen työrytmin, riittävän levon ja unen sekä liikunnan tarkastelu voivat olla tarpeen.

Opiskelijaruokailua koskevat suositukset

Opiskelupäivän aikana nautittava, riittävä ja monipuolinen ateria ja terveyttä edistävät välipalat tukevat opiskelijoiden jaksamista, ylläpitävät vireyttä ja oppimiskykyä sekä rytmittävät päivää työrupeamiin. Opiskelijaruokailun järjestämistä ja tarjottujen aterioiden koostumusta ja ravitsemuslaatua ohjataan ruokailusuosituksilla.

 

1. Ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin oma ruokailusuositus - luonnos kommentoitavana

Toisen asteen opiskelijoilla sekä lukioissa että päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa olevilla on oikeus maksuttomaan ateriaan. Maksuttomuudesta on säädetty lukiolaissa ja laissa ammatillisesta koulutuksesta. 

VRN on käynnistänyt yhdessä Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa toisen asteen opiskelijoiden ruokailusuosituksen laatimisen syksyllä 2018. Suositus julkaistaan lokakuussa 2019. 

Ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin -luonnos on nyt julkisesti kommentoitavana. Kommentointi on auki 29.5. - 24.6.2019.

 

2. Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus

Korkeakouluopiskelijoiden riittävää, terveyttä edistävää syömistä tuetaan valtion varoin. Tämä opiskelijaetuus annetaan Kelan maksamana ateriatukena.

Kela ja VRN ovat julkaisseet yhdessä erillisen suosituksen korkeakouluopiskelijoiden ruokailusta. Suositus perustuu "Terveyttä ruoasta -suomalaiset ravitsemussuositukset" (2014) väestötason suositukseen. Tätä vuonna 2016 uudistettua suositusta on noudatettava korkeakouluopiskelijoiden ateriapalveluissa 1.8.2016 lähtien.