Opiskelijat

Opiskelijaruokailu

Ravinnolla on merkittävä vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin kaikissa elämänvaiheissa. Tämä koskee myös nuorta aikuisuutta. Opiskeluvaiheen aikana ruokailutottumukset voivat muovautua uudelleen sekä omaan talouteen siirtymisen että opiskelun luoman ja mahdollistaman uuden arkirytmin vuoksi. Tähän vaiheeseen liittyvät myös parisuhteiden löytyminen ja perheen perustaminen, mikä tarkoittaa lapsuuden "ruokapöydästä", opiskelijaelämän kautta omaan vakiintuneeseen "ruokapöytään" siirtymistä. Vilkas sosiaalinen elämä on opiskelijoiden yhdessä syömistä, ruoan, välipalojen ja juotavien äärellä tapaamista. Tämä voi tarkoittaa myös alkoholipitoisten juomien käytön lisääntymistä. Uudessa elämäntilanteessa niin omien ruokailu- että juomatottumusten tarkastelu kuin hyvän, jaksamista tukevan arjen työrytmin, riittävän levon ja unen sekä liikunnan tarkastelu voivat olla tarpeen.

Opiskelijaruokailua koskevat suositukset

Opiskelupäivän aikana nautittava, riittävä ja monipuolinen ateria ja terveelliset välipalat tukevat opiskelijoiden jaksamista, ylläpitävät vireyttä ja oppimiskykyä sekä rytmittävät päivää työrupeamiin.

II asteen opiskelijoille sekä lukioissa että päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa olevilla on oikeus maksuttomaan ateriaan. Maksuttomuudesta on säädetty lukiolaissa ja laissa ammatillisesta koulutuksesta. 

Korkeakouluopiskelijoiden riittävää, terveyttä edistävää syömistä tuetaan valtion varoin. Tämä opiskelijaetuus annetaan Kelan maksamana ateriatukena.

VRN on antanut erillisen suosituksen korkeakouluopsikelijoiden ruokailusta. Suositus perustuu väestötason ravitsemussuosituksiin "Terveyttä ruoasta" 2014. Tätä vuonna 2016 uudistettua suositusta on noudatettava korkeakouluopiskelijoiden ateriapalveluissa 1.8.2016 lähtien.

VRN on käynnistänyt II asteen opiskelijoiden ruokailusuosituksen laatimisen syksyllä 2018. Suositus julkaistaan vuoden 2019 aikana.