Opiskelijat

Opiskelijaruokailu

Ravinnolla on merkittävä vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin kaikissa elämänvaiheissa. Tämä koskee myös nuorta aikuisuutta. Opiskeluvaiheen aikana ruokailutottumukset voivat muovautua uudelleen sekä omaan talouteen siirtymisen että opiskelun luoman ja mahdollistaman uuden arkirytmin vuoksi. Tähän vaiheeseen liittyvät myös parisuhteiden löytyminen ja perheen perustaminen, mikä tarkoittaa lapsuuden "ruokapöydästä", opiskelijaelämän kautta omaan vakiintuneeseen "ruokapöytään" siirtymistä. Vilkas sosiaalinen elämä on opiskelijoiden yhdessä syömistä, ruoan, välipalojen ja juotavien äärellä tapaamista. Tämä voi tarkoittaa myös alkoholipitoisten juomien käytön lisääntymistä. Uudessa elämäntilanteessa niin omien ruokailu-  ja juomatottumusten tarkastelu kuin hyvän, jaksamista tukevan arjen työrytmin, riittävän levon ja unen sekä liikunnan tarkastelu voivat olla tarpeen.

 

Opiskelijaruokailua koskevat suositukset

Opiskelupäivän aikana nautittava, riittävä ja monipuolinen ateria ja terveyttä edistävät välipalat tukevat opiskelijoiden jaksamista, ylläpitävät vireyttä ja oppimiskykyä sekä rytmittävät päivää työrupeamiin. Opiskelijaruokailun järjestämistä ja tarjottujen aterioiden koostumusta ja ravitsemuslaatua ohjataan ruokailusuosituksilla.

1. Ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden ruokailusuositus

Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat yhdessä julkaisseet ruokailusuosituksen ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin. Julkaisu sisältää opiskelijaruokailun järjestämistä koskevat säädökset ja ravitsemussuositukset. Lisäksi siihen on koottu runsaasti ideoita tuote- ja palvelumuotoiluun, yhteistyöhön, viestintään sekä toiminnan seurantaan ja arviointiin.

Suosituksen julkistamistilaisuuden esitykset katsottavissa tallenteena.

2. Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus

Korkeakouluopiskelijoiden riittävää, terveyttä edistävää syömistä tuetaan valtion varoin. Tämä opiskelijaetuus annetaan Kelan maksamana ateriatukena.

Kela ja VRN ovat julkaisseet yhdessä erillisen suosituksen korkeakouluopiskelijoiden ruokailusta. Suositus perustuu "Terveyttä ruoasta -suomalaiset ravitsemussuositukset" (2014) väestötason suositukseen. Tätä vuonna 2016 uudistettua suositusta on noudatettava korkeakouluopiskelijoiden ateriapalveluissa 1.8.2016 lähtien.