Finnish Thermal Ionisation Mass Spectrometer and metal-free cleanroom facility (FINTIMS)

Tiivistelmä:

Stabiileja ja radiogeenisia raskaita isotooppeja (Sr, Nd, Pb, U ym.) voidaan käyttää geologisten, ihmisen tuottamien ja ympäristön materiaalien (arkeologiset löydöt, ruoka, polttoaineet, kaivannaiset, jäte, vesi) tutkimiseen miljoonien ja tuhansien vuosien aikaskaalalla aina teolliseen aikaan asti. Alkuaineiden syklit maankuoressa, ilma-, vesi- ja elonkehässä luovat perustan kiertotaloudelle ja siten laajalle yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle, esimerkkeinä pohjavesien, kaivannaisten ja jätteiden monitorointi.

FINTIMS on raskaiden isotooppien tarkkuusmäärityksiin erikoistunut infrastruktuuri, joka sisältää mittauslaitteiston sekä matalien pitoisuuksien vaatiman puhdastilan näytteenkäsittelyyn. Suuri herkkyys ja tarkkuus luovat mahdollisuuden uusien luonnollisten isotooppimerkkiaineiden käyttöönottoon ja tämän kautta kehitetään uusia tutkimus- ja yhteistyöprojekteja kautta koko yhteiskunnan. Mittalaitteita voidaan käyttää esimerkiksi ruokaväärennösten ja puutuotteiden alkuperän tunnistamiseen.

Hankekumppanit:

Helsingin yliopisto
Geologian tutkimuskeskus
Luonnonvarakeskus
Ruokavirasto

Ruokaviraston hankevastaava:

Maria Lahtinen-Kaislaniemi

Hankkeen vaihe:

Käynnissä

Aloitusvuosi:

2023

Lopetusvuosi:

2025

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

Euroopan Unioni

Suomen Akatemia

 

Euroopan Unionin rahoittama next generation eu.

Suomen Akatemian logo. 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.3.2024