Strontiumin isotooppimenetelmän kehittäminen ruokaväärennösten tunnistamiseen (SIKRUT)

Tiivistelmä:

Tässä hankkeessa on tarkoituksena tutkia strontiumisotooppi taustalla olevia tekijöitä Suomen olosuhteissa. Menetelmä on alueellinen, joten on ensiarvoisen tärkeää saada tutkimusta sen käytöstä myös paikallisissa olosuhteissa. Sitä voidaan hyödyntää laajalti liikkuvuuden tutkimuksessa eri tieteen aloilla, joten tämän tutkimuksen tekemät pohjatyöt auttavat sekä elintarvikeviranomaisia että tutkijoita laajemmin.

Projekti on uusi avaus ja tällä hetkellä vielä perustutkimusta. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta menetelmän rajoituksia rahoituksen Suomen olosuhteissa ymmärretään paremmin pohjolassa. Näitä vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi alueen laajat jääkauden jälkeiset sedimentaatioprosessit, mutta myös nykyaikana tapahtuva peltojen kalkitus.

Strontiumin isotooppimenetelmiä on käytössä laajalti elintarvikkeiden alkuperäväärennösten tunnistamisessa muissa maissa. Menetelmä perustuu strontiumin kulkeutumiseen maaperästä ja kallioperästä kasveihin ja eläimiin. Niiden isotooppikoostumus kuvastaa laajemmin geologista alkuperää ja tämän vuoksi niiden alueellistanen alkuperää voidaan päätellä tästä.

Tavoitteet:

Tutkia strontium isotooppikoostumukseen vaikuttavia tekijöitä Suomen oloissa

Hankkeen vastuullinen johtaja ja Ruokaviraston hankevastaava:

Maria Lahtinen-Kaislaniemi, PhD, tutkimusprofessori, Ruokavirasto

Asiasanat:

Strontium isotoopit, ruokaväärennökset, alkuperä

Hankkeen vaihe:

käynnissä

Aloitusvuosi:

2022

Lopetusvuosi:

2025

Hankkeen rahoitus:

Projekti on kokonaan Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittama. Rahoittaja ei osallistu aineiston tulkintaan tai projektin sisällön tuottamiseen.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 25.4.2024