Hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden siirrot

HUOMIO! Lue ensin pääsivulta löytyvät muut siirtoihin liittyvät vaatimukset ohjeistuksineen.

Tämä ohje koskee kaikkia niitä toimijoita, jotka siirtävät tässä ohjeessa tarkoitettuja hevoseläinten sukusoluja ja alkioita Suomesta EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin ja tuovat niitä Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä.

Eläinterveysvaatimukset

  • Sukusolut ja alkiot on kerätty ja käsitelty Komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 vaatimusten mukaisesti hyväksytyllä asemalla ja säilytetty ainoastaan tällaisella asemalla tai hyväksytyssä varastossa.
  • Sukusolut ja alkiot on kerätty Komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 mukaisista eläimistä.
  • Sukusoluja ja alkioita saa lähettää vain hyväksytyltä asemalta tai hyväksytystä varastosta.
  • Lähetyksen mukana on oltava eläinterveystodistus. Euroopan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/403 on määritetty hevoseläinten sukusoluille ja alkioille terveystodistusmalli. Mallit ovat sivun oikeassa laidassa.

Lähettäjämaan toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa lähetettävän lähetyksen, tulostaa todistuksen TRACES-järjestelmästä lähetyksen mukaan ja lähettää samalla todistuksen sähköisesti vastaanottajamaan viranomaisille. Lähetyksen mukaan on tulostettava todistus sekä lähettäjä- että vastaanottajamaan kielellä. Eläinlääkärin tulee allekirjoittaa ainakin lähettäjämaankielinen todistus ja leimata molemmat todistukset.

Eläinjalostustoimintalainsäädännön vaatimukset

Rekisteröityjen hevoseläinten tuottamiseen tarkoitettujen sukusolujen ja alkioiden mukana on oltava polveutumistodistus. 

Lisätiedot: 
Jalostusaineksen kauppa
Keinollinen lisääminen

 

Asiasta säädetään Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/686 artikloissa 3-5, 8-10, 12, 15-19, 23-24, 26-28, 30-34 ja liitteissä I, II 4 osa, III, IV kohta 1.

 

 
Sivu on viimeksi päivitetty 22.10.2021