Usein kysyttyä ekinokokkilääkityksestä (E. multilocularis)

Nämä kysymykset koskevat vain E. multilocularis -lääkitystä (jäljempänä ekinokokki- eli heisimatolääkitystä), eläimen täytyy täyttää lisäksi muut tuontivaatimukset. Lääkitys ekinokokkoosia vastaan vaaditaan ainoastaan koirilta. Kissoja tai frettejä ei tarvitse lääkitä.

28 vuorokauden sääntöä koskevat ohjeistukset koskevat vain omistajan mukana kulkevaa lemmikkieläintä.

1. Matkustan koiran kanssa Ruotsiin, miten minun pitää menetellä Suomeen palatessani?

Jos matkustelu on kertaluonteista tai muutaman kerran vuodessa tapahtuvaa, helpointa on, että heisimatolääkitys annetaan koiralle Suomen ulkopuolisessa maassa eläinlääkärin toimesta 1-5 vuorokautta (24-120 tuntia) ennen Suomeen paluuta ja eläinlääkäri tekee tästä merkinnän lemmikkieläinpassiin. Jos heisimatolääke annetaan Suomeen saapumista edeltävänä päivänä, kannattaa pyytää eläinlääkäriä merkitsemään lemmikkieläinpassiin myös kellonaika.

Jos matkustelu on säännöllistä, voidaan soveltaa myös niin sanottua 28 vuorokauden sääntöä. Tällöin koira lääkitään Suomessa eläinlääkärissä kaksi kertaa ennen matkan aloittamista minimissään 1 vuorokauden (24 tuntia) ja maksimissaan 28 vuorokauden välein toisistaan. Kun koira on saanut molemmat lääkkeet saa se toisesta lääkkeestä lähtien matkustaa vapaasti kaikissa EU-maissa, Norjassa ja Sveitsissä yhteensä 28 vuorokauden ajan. Jos matkustelua kestää kauemmin, voidaan lääkitystä ylläpitää niin kauan kuin on tarpeen lääkitsemällä koira aina maksimissaan 28 vuorokauden välein missä tahansa EU-maassa, Norjassa tai Sveitsissä. Kun matkustelu on jossakin vaiheessa päättynyt ja on palattu pidemmäksi aikaa Suomeen, lääkitsee eläinlääkäri Suomessa koiran vielä kerran, jotta 28 vuorokauden lääkityssykli saadaan päätettyä.

Eli kaksi lääkettä ennen matkustelun alkamista Suomessa, ylläpitävät lääkkeet missä tahansa EU-maassa, Norjassa tai Sveitsissä ja yksi lääke Suomessa kun matkustelu on päättynyt. Kaikissa lääkkeissä antoväli on aina 1-28 vuorokautta ja eläinlääkäri merkitsee ne kaikki koiran passiin. Lääkityksen aloittava eläinlääkäri kirjoittaa myös passiin, että käytetään 28 vuorokauden sääntöä.

2. Matkustaminen koiran kanssa Ruotsin kautta Norjaan

Ruotsi ei ole ekinokokkiloisesta vapaa maa, mutta Norja ja Suomi ovat. Tämä tarkoittaa sitä, että koiralla tulee olla heisimatolääkitys sekä ennen Norjan rajan ylitystä että ennen Suomeen paluuta.

Heisimatolääkitykseen on kaksi vaihtoehtoa, joista voi valita matkaan sopivimman vaihtoehdon.

Vaihtoehto 1. eläinlääkäri joko Suomessa tai Ruotsissa käsittelee koiran heisimatoja vastaan 1-5 vuorokautta (24-120 tuntia) ennen Norjan rajan ylitystä. Käsittely merkitään lemmikkieläinpassiin. Paluu Norjasta hoituu samalla tavalla päinvastoin: eläinlääkäri joko Norjassa tai Ruotsissa käsittelee koiran heisimatoja vastaan 1-5 vuorokautta (24-120 tuntia) ennen Suomen rajan ylitystä.

Vaihtoehto 2. niin sanottu 28 vuorokauden sääntö. Tällöin eläinlääkäri käsittelee koiran heisimatoja vastaan Suomessa kaksi kertaa ennen matkaa minimissään 1 vuorokauden (24 tuntia) ja maksimissaan 28 vuorokauden välein toisistaan. Kun koira on saanut molemmat heisimatolääkitykset, saa se matkustaa vapaasti kaikkien EU-maiden sekä Norjan ja Sveitsin rajojen yli yhteensä 28 vuorokauden ajan. Kun ollaan palattu Suomeen, antaa eläinlääkäri täällä vielä yhden heisimatolääkityksen, joka päättää 28 vuorokauden lääkityssyklin. Eläinlääkäri Suomessa merkitsee kaikki annetut käsittelyt heisimatoa vastaan koiran lemmikkieläinpassiin sekä kirjoittaa myös, että käytetään 28 vuorokauden sääntöä (katso kysymys 8.).

3. Matkustaminen Suomesta suoraan Norjaan ja takaisin

Ekinokokkilääkitystä ei vaadita ollenkaan, jos matkustetaan suoraan Suomen ja Norjan välillä, koska molemmat maat ovat ekinokokkiloisesta vapaita maita.

4. Lennän koirani kanssa Norjasta Tanskan kautta Suomeen. Tanskassa on lennonvaihto. Vaaditaanko ekinokokkilääkitystä?

Jos koira ei Tanskassa poistu lentokentän tullialueelta lennonvaihdon aikana, silloin ekinokokkilääkitystä ei vaadita ennen Suomeen saapumista.

5. Menen koiran kanssa koiranäyttelyyn Tallinnaan ja olen siellä alle 24 tuntia.

Jos Tallinnassa viivytään alle 24 tuntia, silloin kertalääkitys Tallinnassa annettuna 1-5 vuorokautta (24-120 tuntia) ennen Suomeen paluuta ei onnistu. Tässä tapauksessa teidän täytyy käyttää niin sanottua 28 vuorokauden sääntöä, jossa koiralle annetaan heisimatolääkitys kaksi kertaa täällä Suomessa ennen matkalle lähtöä 1-28 vuorokauden välein ja vielä kerran Suomeen paluun jälkeen enintään 28 vuorokautta edellisestä lääkityksestä. Eläinlääkäri antaa koiralle kaikki heisimatolääkkeet. Jos matkustelunne koiran kanssa on jatkuvaa, heisimatolääkitystä voidaan ylläpitää käsittelemällä koira heisimatoja vastaan säännöllisesti enintään 28 vuorokauden välein.

6. Voinko aloittaa heisimatolääkityksen käyttämällä 28 vuorokauden sääntöä jossain toisessa EU-maassa?

Kyllä, voitte aloittaa heisimatolääkityksen myös toisessa EU-maassa. Jos ensimmäinen heisimatolääkitys annetaan ulkomailla, tulee se antaa koiralle 1-5 vuorokautta (24-120 tuntia) ennen koiran Suomeen saapumista eläinlääkärin toimesta. Toinen lääkitys voidaan antaa koiralle Suomessa eläinlääkärissä 28 vuorokauden sisällä edellisestä, ulkomailla annetusta lääkkeestä. Tämän jälkeen koiralla on 28 vuorokauden vapaa liikkuvuus.

7. Sallivatko kaikki maat koiralle heisimatolääkityksessä 28 vuorokauden säännön käyttämisen?

Eivät salli. Heisimadosta vapaista maista ainoastaan Suomi ja Norja sallivat 28 vuorokauden säännön käyttämisen. Jos matkustetaan muihin heisimadosta vapaisiin maihin (Irlanti, Malta), ainoa vaihtoehto on lääkitä koira 1-5 vuorokautta (24-120 tuntia) ennen kyseiseen maahan saapumista.

8. Kuinka eläinlääkäri tekee merkinnän lemmikkieläinpassiin, kun käytetään niin sanottua 28 vuorokauden sääntöä?

Eläinlääkäri kirjoittaa lemmikkieläinpassiin merkinnän 28 vuorokauden säännön käytöstä esimerkiksi seuraavin lausein:

Säännöllinen käsittely EU:ssa tai lemmikkipassia käyttävässä maassa enintään 28 vuorokauden välein (asetus 2018/772).

Regelbunden behandling inom EU eller i länder som använder pass för sällskapsdjur med högst 28 dagars mellanrum (förordning 2018/772)

Regular treatment within EU or in a country using pet passport at maximum 28 d intervals (regulation 2018/772)

9. Tuon Saksasta alle kolmen kuukauden ikäisen koiranpennun Suomeen, vaaditaanko siltä heisimatolääkitys?

Kyllä. 1.1.2012 alkaen myös alle kolmen kuukauden ikäisiltä Suomeen tuotavilta koiranpennuilta vaaditaan heisimatolääkitys, jonka eläinlääkäri on antanut 1-5 vuorokautta (24-120 tuntia) ennen maahantuontia.

10. Tuon kissan ulkomailta Suomeen, vaaditaanko siltä heisimatolääkitys?

1.1.2012 alkaen Suomeen tuotavilta kissoilta ei vaadita heisimatolääkitystä. Kissojen ei katsota nykytiedon valossa osallistuvan loisen kiertokulkuun.

11. Palaan koiran kanssa lomamatkalta Keski-Euroopasta. Missä maassa koiralle pitää antaa heisimatolääkitys?

Paluumatkalla eläinlääkäri missä tahansa kauttakulkumaassa voi käsitellä koiran heisimatoja vastaan, kunhan heisimatolääkitys on annettu 1-5 vuorokautta (24-120 tuntia) ennen Suomeen paluuta. Ruokaviraston suositus on, että heisimatolääkitys annettaisiin viimeisessä maassa ennen rajanylitystä Suomeen.

 

Kertalääkityksen (1-5 vrk:n säännön) ja 28 vrk:n säännön eroavaisuudet:

1-5 vrk:n sääntö on tavanomainen lääkitystapa, jota käytetään, kun matkustetaan ei-ekinokokista vapaasta maasta ekinokokista vapaaseen maahan. Tapaa voidaan käyttää Suomeen, Norjaan, Irlantiin ja Maltalle matkustettaessa. Jos koira saa ulkomailla (ei-ekinokokista vapaassa maassa) ekinokkitartunnan, niin mahdollisimman lähellä Suomeen paluuta ulkomailla annettu kertalääkitys ehkäisee ekinokokin tulemisen Suomeen koiran mukana. Lääke tulee antaa vähintään 24h ennen Suomeen saapumista, sillä tuon 24h aikaikkunan sisällä koira ulostaa mahdolliset ekinokokkiloiset ulos elimistöstään ennen Suomeen saapumistaan. Suomi on ekinokokista vapaa maa eli koira ei voi loista täällä saada. Jos lääke annettaisiin koiralle Suomessa ennen matkaa, ei se ehkäisisi sitä, etteikö koira voisi ulkomailla ollessaan vielä saada ekinokokkiloisen.

28 vrk:n sääntö taas on vaihtoehtoinen lääkitystapa, jonka ovat ottaneet käyttöönsä vain Suomi ja Norja. Muihin ekinokokista vapaisiin maihin (Irlanti, Malta) matkustettaessa 28 vrk:n sääntöä ei voi käyttää, vaan silloin tulee käyttää kertalääkitystä, jolloin koira lääkitään 1-5 vrk:ta ennen kyseisiin maihin saapumista. 28 vrk:n säännön tarkoituksena on helpottaa koiranomistajien säännöllistä matkustelua. 28 vrk:n säännössä tarkoitus on katkaista ekinokokkiloisen kiertokulku säännöllisellä lääkityksellä. Lääkityskertoja vaaditaankin vähintään kolme (kaksi ennen matkaa ja kerta matkan jälkeen), jotta sääntöä käytettäisiin oikein.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.11.2023