Poikkeusvaatimukset erille, joissa on alle 20 siipikarjaksi luokiteltavaa siitosmunaa

HUOMIO! Luithan ensin kaikkia siipikarjalajeja koskevat vaatimukset siipikarjan sisämarkkinasiirtojen etusivulta.

 • Tämä poikkeus ei koske strutsien, emujen tai nandujen siitosmunia.

Siitosmunien on oltava peräisin rekisteröidystä pitopaikasta ja parvista

 1. joita on pidetty yhtäjaksoisesti rekisteröidyssä pitopaikassa kuoriutumisesta lähtien tai vähintään munien keräämistä edeltäneiden 21 päivän ajan,
 2. joissa ei ilmene siirrettävää lajia koskevien luetteloitujen tautien kliinisiä merkkejä eikä niissä epäillä tällaisten tautien esiintymistä.

Salmonella- ja mykoplasmaehdot

Siitosmunien ja untuvikkojen osalta alkuperäparven on täytynyt saada negatiivinen tulos serologisista ja/tai bakteriologisista testeistä, jotka on tehty alla mainittujen tautien varalta 21 päivän kuluessa ennen niiden lastausta lähettämistä varten tasolla, jolla voidaan 95 prosentin varmuudella osoittaa tartunnan 5 prosentin esiintyvyys;

 • Kanat (Gallus gallus -laji):
  • Salmonella Pullorum, S. Gallinarum ja Mycoplasma gallisepticum
 • Kalkkunat (Meleagris gallopavo-laji):
  • Salmonella Pullorum, S. Gallinarum, S. arizonae, Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis
 • Helmikanat, viiriäiset, fasaanit, peltopyyt ja Anas-sukuun kuuluvat sorsalinnut:
  • Salmonella Pullorum ja Salmonella Gallinarum

Jos eläimet on rokotettu mitä tahansa salmonellan tai mykoplasman serotyypin aiheuttamaa tartuntaa vastaan, on käytettävä ainoastaan bakteriologista testausta. Vahvistusmenetelmällä on voitava erottaa elävät rokotekannat luonnonkannoista.

Newcastlen tautia koskevat ehdot

Suomeen siirrettävien siitosmunien on tultava parvista:

 1. joita ei ole rokotettu Newcastlen tautia vastaan,
 2. jotka on rokotettu tapetulla (inaktivoidulla) rokotteella, tai
 3. jotka on rokotettu elävällä rokotteella vähintään 30 päivää ennen munien keräämistä.

Siirtotarkastus

Lähtömaan valvovan virkaeläinlääkärin on tehtävä seuraavat tarkastukset viimeisten 72 tunnin kuluessa ennen munien suunniteltua lähetyshetkeä todentaakseen siirtovaatimusten täyttyvän:

 • siitosmunien tunnistustarkastus,
 • alkuperäparven kliininen tarkastus tai senhetkisen terveystilanteen arviointi toimijan antamien ajantasaisten tietojen perusteella, jos pitopaikassa tehdään kuukausittaiset kliiniset tarkastukset ja edellisestä tarkastuksesta on kulunut eläinten lähtöhetkellä alle 31 päivää, ja
 • alkuperäparven pitopaikan terveys- ja tuotantokirjanpidon tarkastus, soveltuvissa tapauksissa myös hautomon terveys- ja tuotantotietojen tarkastus.

Asiasta säädetään komission delegoidun asetuksen 2020/688 39 ja 42 artikloissa sekä 91 artiklan 1 kohdan f alakohdassa ja 2 kohdan f alakohdassa ja liitteessä V.

Taulukosta 1 käy ilmi tutkittavien lintujen lukumäärä alkuperäparvesta siten, että 95 prosentin varmuudella todetaan tartunta, jonka esiintyvyys on 5 %.

Lintuja alkuperäparvessa Tutkittavien lintujen lukumäärä
vähemmän kuin 10 kaikki
10 kaikki
20 kaikki
30 24
40 31
50 32
60 38
70 39
80 42
100 50
200 56
300 tai enemmän 60

Taulukko 1. Tutkimukseen valittavien lintujen määrä siten, että 95 prosentin varmuudella todetaan tartunta, jonka esiintyvyys on 5 %.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.9.2023