Israel

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Israeliin. Tietoa yksityismatkailijalle löydät matkustus -sivultamme. Matkustajaviemisiä koskevista ohjeista ja rajoituksista löydät tietoa kohdemaan tullin internetsivuilta. Ohjeita lemmikin kanssa matkustavalle löydät henkilöasiakkaat-sivuiltamme.

Suomesta on viety Israeliin viime vuosina esimerkiksi alkoholijuomia ja maitotuotteita.

Tutustu Israelin vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU:n Access2Markets-sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Elintarvikkeet

Kala ja kalastustuotteet

Kalan ja kalastustuotteiden vienti Israeliin on mahdollista ainoastaan Israelin viranomaiselle rekisteröidyistä laitoksista. Rekisteröityminen tapahtuu Ruokaviraston kautta. Lisätietoa: afrikka@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie kalaa ja kalastustuotteita Israeliin, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Israelin sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Todistuksen voi allekirjoittaa ainoastaan ne virkaeläinlääkärit, joiden allekirjoitus- ja leimanäytteet on toimitettu Israelin viranomaisille. Lisätietoa: afrikka@ruokavirasto.fi.

Lihatuotteet

Suomesta ei ole mahdollista viedä lihatuotteita Israeliin. Lihatuotteiden viennin aloittaminen vaatisi poikkeuksetta Suomen ja Israelin viranomaisten välisen markkinoillepääsyhankkeen läpikäymistä. Tällä hetkellä ei ole käynnissä markkinoillepääsyhanketta Suomen maahyväksynnän saamiseksi Israeliin. Lisätietoa: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Luomutuotteet

Maakohtaista tietoa luomutuotteiden viennistä löydät luomutuotteiden vienti -sivultamme.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2021