Ahvenanmaalla todettu kalojen IHN-tautitapaus voi aiheuttaa rajoituksia vientiin EU:n ulkopuolelle

28. toukokuuta 2021

Ahvenanmaalaisella kalanviljelylaitoksella on 27.5.2021 varmistunut lohikalojen IHN-tautitapaus. IHN-virus aiheuttaa vertamuodostavan kudoksen kuoliotautia (infectious haematopoietic necrosis). 

Tartunta on peräisin tanskalaisilta kalanviljelylaitoksilta, joista on kevään aikana toimitettu kaloja Ahvenanmaalle jatkokasvatettavaksi kahteen pitopaikkaan. IHN-tartunta varmistui toisesta pitopaikasta Ruokavirastoon toimitetuista näytteistä. Toisesta pitopaikasta näytteet on otettu ja ne ovat tutkittavina. IHN ei tartu ihmisiin.

Tautia on todettu Suomessa kerran aikaisemmin talvella 2017–2018 neljällä alueella. Tautitapaukset olivat yhteydessä toisiinsa. Aiempiin tapauksiin liittyvät hävitystoimet on saatu päätökseen, mutta tehostettu seuranta alueilla jatkuu vielä. Seurantaohjelmalla varmistetaan, ettei virusta enää näillä alueilla esiinny. Näitä alueita lukuun ottamatta Suomella on ollut IHN-vapaa asema. Nyt todetun tautitapauksen vuoksi perustetaan uusi rajoitusvyöhyke Ahvenanmaalle.

Tarkista viennissä käytettävien todistusten ehdot

IHN-taudin esiintyminen Ahvenanmaalla voi vaikuttaa elävien eläinten ja niistä saatavien tuotteiden vientiin ja viennissä käytettävien eläinterveystodistusten (aiemmin eläinlääkintötodistus) myöntämiseen. Varmistu ennen eläinterveystodistuksen käyttämistä tai myöntämistä, että todistuksen tautivakuudet täyttyvät ja ettei Suomi tai kohdemaa ole asettanut vietävälle tuotteelle vientirajoituksia. Erityistä huomioita on kiinnitettävä tuotteisiin ja raaka-aineisiin, jotka ovat peräisin IHN:n vuoksi perustetulta rajoitusvyöhykkeeltä.

Jos olet virkaeläinlääkärinä myöntänyt eläinterveystodistuksia (virallisesti sovitut tai vapaamuotoiset todistukset) eläville kaloille tai niistä saataville tuotteille 6.4.2021 tai sen jälkeen, ota yhteyttä vienti@ruokavirasto.fi. Tarkempia ohjeita valvojille löydät Pikantti-ekstranetistä.

Huomioi kansalliset ja kohdemaiden asettamat rajoitukset

Viennissä on aina huomioitava kansalliset ja kohdemaan asettamat rajoitukset. Tarkista kansallisten rajoitusten tilanne ennen vientiä. Näitä ovat esimerkiksi taudin rajoitusvyöhykkeestä johtuvat siirtorajoitukset.

Kansallisten rajoitusten lisäksi viennin kohdemaat saattavat asettaa taudinpurkauksen johdosta Suomelle vientirajoituksia, jotka ovat tiukempia kuin todistuksissa olevat vientiehdot. Osa kohdemaista saattaa kieltää kalojen ja niistä saatavien tuotteiden tuonnin koko Suomesta tai tietyltä alueelta Suomessa kaloissa esiintyvästä IHN:stä johtuen. Tarkista ajankohtainen rajoitustilanne aina ennen vientiä.

Lisätietoa