10. maaliskuuta 2021

Eläinperäisten elintarvikkeiden vienti Iso-Britanniaan 1.4.2021 lähtien edellyttää terveystodistusta, joka on tehty TRACES Classic järjestelmässä sekä laitoksen tietojen lisäämistä TRACES-NT:n LMS-listalle

Yritykset, jotka vievät eläinperäisiä elintarvikkeita 1.4 jälkeen Iso-Britanniaan, tarvitsevat terveystodistuksen, joka tehdään TRACES Classic-järjestelmässä. Huom! Vientitodistusten tekeminen siirtyy TRACES Classic järjestelmästä TRACES-NT-järjestelmään vuoden 2021 kolmannen neljänneksen aikana.

Vaikka viennissä tarvittavat todistukset myönnetään alkuun TRACES Classic järjestelmässä, tulee ne laitokset, joista viedään tuotteita Iso-Britanniaan, lisätä myös TRACES-NT -järjestelmään. Laitosten tietojen vieminen ja hyväksyminen TRACES-NT järjestelmän maakohtaisilla listoilla (LMS) on edellytyksenä tuontiluvan saamiselle Iso-Britanniasta.

Toimijoiden ja viranomaisten rekisteröitymisestä TRACES-NT ja TRACES Classic järjestelmiin on lisätietoa täällä.

Ruokavirasto on vienyt TRACES-NT:n LMS-listoille ne viejärekisteriin ilmoittautuneet laitokset, jotka ovat ilmoittaneet kohdemaaksi Iso-Britannian. Aluehallintovirastot (AVI) ovat kansallisia LMS kontaktipisteitä (NCP) ja voivat lisätä LMS listalle puuttuvia laitoksia ja muuttaa listoilla olevien laitosten tietoja. Suositus kuitenkin on, että toimijat vievät itse vientilaitosten tiedot TRACES-NT järjestelmään. Viranomaisten tehtävä on määrittää oikea toiminto ja varmentaa tiedot.

Vientilaitosten tietojen lisäämisessä TRACES-NT järjestelmään LMS-listalle sovelletaan INTRA Preparedness manuaalin ohjeita:

  • Uusi LMS-laitos luodaan valitsemalla kohdasta Organisaatio kohta Toimija ja sen jälkeen + Uusi toimija.
  • Seuraavaksi lisätään toimijan tiedot siten kuin ne on ilmoitettu hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen listoilla. Excel-listat löytyvät täältä.
  • Listalle tarvittavat pakolliset tiedot: Nimi, maa, paikkakunta (valitaan postinumeron perusteella), käyntiosoite ja puhelinnumero (tämä ei löydy excelistä).
  • Kun nämä tiedot on lisätty, valitaan seuraavaksi +Lisää toiminto
  • Osiot-kohdassa valitaan alasvetovalikon otsikon Elintarvikkeet (EFTA, Euroopan unioni) alta oikea tuoteryhmä.
  • Lihatuotteiden osiot ovat siipikarjanliha, sorkkaeläinten liha, tarhatun riistan liha, lihavalmisteet, jauheliha ja riistan liha. Lihatuotteiden osalta voidaan valita eri osioissa toimintoja seuraavasti:

Osio

Toiminto

Siipikarjanliha, sorkkaeläinten liha, tarhatun riistan liha

leikkaamo tai teurastamo

Lihavalmisteet

käsittelylaitos*

Jauheliha

jauhelihalaitos, lihanvalmistuslaitos tai mekaanisesti erotetun lihan valmistuslaitos

Riistan liha

leikkaamo tai riistanlihan käsittelylaitos

*myös raakalihavalmisteille valitaan tämä

Kohtaan tunnus lisätään laitoksen numero.

  • Kun ensimmäinen toiminto on lisätty, valitaan sinisellä pohjalla näkyvä ”Luo”. Sitten kun laitos on luotu LMS-listalle, sille lisätään tarpeen mukaan uusia toimintoja. Tallennus tehdään aina jokaisen toiminnon lisäämisen jälkeen (kun toiminto on tallennettu, se näkyy siten, että tehtävän perään tulee vihreällä pohjalla oleva sana ”Voimassa”)