Uuteen TRACES-NT-järjestelmään siirrytään vaiheittain

23. elokuuta 2021

Viennin ja tuonnin terveystodistusten tekemisessä käytettävä TRACES-järjestelmä on päivittymässä uuteen TRACES-NT-järjestelmään. Ensimmäisenä TRACES-NT-järjestelmään ovat siirtyneet tuontiasiakirjat EU:n ulkopuolisten maiden osalta. Viennin ja sisämarkkinoiden asiakirjoissa käytetään edelleen vanhaa TRACES -järjestelmää. Sisämarkkinakaupan osio otetaan käyttöön TRACES-NT -järjestelmässä viikolla 41. Vientiosion käyttöönottoajankohta ei ole vielä tiedossa.

Käyttäjien tulee rekisteröityä uuteen järjestelmään erikseen - myös laitosten tiedot on syötettävä 

TRACES-NT-järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain. NT on lyhenne sanoista New Technology. Siirtymäaikana TRACES Classic (eli vanha TRACES) ja TRACES-NT toimivat rinnakkain, mutta siirtymäaika saattaa olla hyvin lyhyt - vain joitain päiviä. TRACES Classic ja NT ovat kokonaan erillisiä järjestelmiä eikä tieto liiku järjestelmien välillä. Siksi järjestelmiin tulee rekisteröityä erikseen. Saman sähköpostiosoitteen voi rekisteröidä molempiin järjestelmiin. Myös laitosten tiedot on syötettävä uuteen järjestelmään. Ruokavirasto pyrkii syöttämään hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen tiedot järjestelmään ennen sen käyttöön ottoa.

Isoon-Britanniaan vievien yritysten tulee huomioida, että laitostietojen löytyminen TRACES-NT:n listoilta on edellytyksenä viennille Isoon-Britanniaan 1.10.2021 alkaen, vaikka terveystodistusten teossa olisikin silloin vielä käytössä TRACES Classic.

Lisätietoja: