Sivutuotteiden lomakkeet ja ohjeet

Sivutuotteilla tarkoitetaan eläimistä saatavia sivutuotteita, kuten teuraseläinten sellaisia osia, joita ei käytetä ihmisravinnoksi. Tällä sivustolla on lomakkeita ja ohjeita sekä toimijoiden että valvojien käyttöön. Sekä toimijoiden että valvojien on kuitenkin hyödyllistä tutustua molempiin. Sivutuotetoimijoille ja -valvojille hyödyllisiä lomakkeita ja ohjeita on lisäksi mm. rehujen, lannoitevalmisteiden ja elintarvikkeiden alla.

Lomakkeet

Toimijalle

Valvojalle

Ohjeet (toimijoille ja valvojille)

  • Tuotantoeläinten lannan käyttö polttoaineena polttoaineteholtaan enintään 50 MW:n kattiloissa (pdf)
  • Opas pienteurastamon sivutuotteiden hyödyntämisestä ja hävittämisestä (pdf, 8,6Mt)
  • Ohje tuotantoeläintiloille kotiteurastuksen sivutuotteiden hävittämisestä (pdf)
  • Ohje kunnaneläinlääkäreille sivutuotealan laitosten ja toimijoiden hyväksyntä- ja rekisteröintinumeroinnista (pdf)
  • Eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittely ja valvonta elintarvikealan laitoksissa(pdf)
  • Ohje rehusekoittamoille ja muille toimijoille, kuten välittäjille, koskien eläimistä saatavien luokkaan 2 kuuluvien sivutuotteiden tuontia turkiseläinten ruokintaan Suomeen EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä  (pdf)
  • Kaupallisen asiakirjan (DOCOM) tekeminen TRACES-järjestelmään siirrettäessä eläimistä saatavia sivutuotteita EU-maiden, Norjan tai Sveitsin välillä (pdf)
  • Eläinperäisten sivutuotteiden sisämarkkinakaupan valvonta (pdf)
  • Kaupan entisten eläimistä saatujen elintarvikkeiden käyttö, käsittely ja hävitys (pdf)

Muita oppaita ja lomakkeita

Sivu on viimeksi päivitetty 7.7.2020