Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi -ohje on päivitetty

15. heinäkuuta 2021

Ohje kuvaa miten ja milloin viranomaisvalvonnassa tulee varmistaa lainsäädännön edellyttämää elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien kemiallista vaatimustenmukaisuutta. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti elintarvikevalvontaviranomaisille. Elintarvikealan ja elintarvikekontaktimateriaalitoimijat voivat myös hyödyntää tätä ohjetta.

Tehdyt päivitykset aikaisempaan versioon nähden:

  • Ohje muutettu Eviran ohjeesta Ruokaviraston ohjeeksi saavutettavaan muotoon.
  • Lainsäädäntökohtia päivitetty vastaamaan uutta valvonta-asetusta ja uutta elintarvikelakia.
  • Näytteenottoon lisätty toinen asiantuntijalausunto. Toimijan oikeutta vastanäytteeseen päivitetty.  
  • Esimerkkeihin lisätty esimerkit kasvinsuojeluainejäämistä ja muista vierasaineista.

Kemialliset vaatimukset