Eläinperäisten elintarvikkeiden tuonti sisämarkkinoilta

Lomakkeet

  • Tuonti-ilmoituslomake (EU:n sisämarkkinoilta eläinperäisiä elintarvikkeita tuovan toimijan yhteenvetoilmoitus) (docx)
  • Eläinperäisiä elintarvikkeita EU:n sisämarkkinoilta tuovan toimijan on tehtävä ilmoitus toiminnan aloittamisesta, lopettamisesta tai muuttamisesta oman kunnan elintarvikevalvontaan kunnan huoneistoilmoituksella, kts. kuntien elintarvikevalvonnan yhteystiedot. Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistot ilmoittavat tuontitoiminnasta omalle valvojalleen (ei vaadi hyväksyntää).  


Ohjeet

Valvojille

Ohjeet ja lomakkeet paikallisille elintarvikevalvontaviranomaisille löytyvät Pikantti-ekstranetistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.4.2023