Lomakkeen sisältö

Selaimessa täytettävän tietopyyntölomakkeen kysymykset:

Tietopyytäjän tiedot

 • Tietopyytäjän organisaatio
 • Yhteyshenkilön nimi tietopyyntöasiassa
 • Yhteyshenkilön yhteystiedot
 • Tietopyytäjän rooli (rekisterinpitäjä/rekisterinpitäjän valtuuttama taho)
 • Tarvittaessa valtuutus asioida tietopyyntöasiassa rekisterinpitäjän lukuun

Käyttötarkoitus

 • Aihe
 • Kesto
 • Lyhyt kuvaus käyttötarkoituksesta
 • Vastuuhenkilö(t)

Pyydettävät tiedot ja niiden käsittely

 • Mallitaulukko pyydettävistä tiedoista
 • Ajanjakso, jolta tietoja pyydetään
 • Perustelut pyydettävien tietojen tarpeellisuudelle
 • Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste
 • Henkilötietojen suojaaminen
 • Henkilötietojen käsittely käyttötarkoituksen päätyttyä
 • Henkilötunnukset pyydetyssä aineistossa ja perustelut tietojen tarpeellisuudella
 • Pyydettyjen tietojen toimitusosoite

Roolit ja vastuut

 • Pyydettävien tietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä
 • Rekisterinpitäjän yhteystiedot
 • Muut rekisterinpitäjät
 • Palveluntarjoajat/alihankkijat

Laskutustiedot

Vapaa sana lisätiedoille/huomioille tietopyyntöön liittyen

 

Sivu on viimeksi päivitetty 24.1.2023