Muutoshakemuksen tekeminen

Hankkeen toteuttamisessa voi tulla tilanne, että on tarve muuttaa hankesuunnitelmaa. Jos hankkeen toteutuksessa tulee tarvetta muutoksille, ota yhteyttä tuen myöntäneeseen viranomaiseen. Tuen myöntänyt viranomainen arvioi, onko muutoshakemus tarpeellinen.

Tilanteet, joissa muutoshakemus tulee tehdä:

  • jatkoajan hakeminen
  • merkittävät sisällölliset muutokset hankesuunnitelmassa
  • hankkeen kustannuksissa tai rahoituksissa tapahtuvat merkittävät muutokset.

Suunniteltuja muutoksia ei tule toteuttaa ennen kuin muutoshakemus on vireillä. Muutoshakemuksen vireilletulosta tulee ilmoitus vastuuhenkilön ja mahdollisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Muutoshakemuksen vireilletulo ja päätösprosessi on vastaava kuin hankehakemuksen jättämisessä.  Mikäli muutoshakemus hylätään, jää alkuperäinen tukipäätös voimaan.

 

Muutoshakemuksen tekeminen

Valitse Hankkeet-osiosta hanke, josta haluat tehdä muutoshakemuksen.

Avaa tukipäätös (jos tukipäätöksiä on enemmän kuin yksi, avaa viimeisin tehty päätös), jonka jälkeen näet vasemmalla Toiminnot-palkissa Tee muutoshakemus -painikkeen. Klikkaa sitä.

 

Tämän jälkeen avautuu ikkuna, jossa järjestelmä varmistaa, että haluat tehdä muutoshakemuksen. Tee muutoshakemus -painikkeesta pääset tekemään muutoshakemuksen.

 

Muutoshakemuksen täyttäminen

Muutoshakemukselle kopioituvat aiemman tukipäätöksen tiedot. Täytä muutoshakemukseen vain ne asiat, jotka muuttuvat. Huomioi, että kaikkia hakemuksen tietoja ei voi muutoshakemuksella muokata, kuten esimerkiksi hankkeen kustannusmallia.

Jos haet muutosta hankkeen toteutusaikaan, voit syöttää hankkeen uuden loppupäivämäärän Perustiedot-välilehdellä kohdassa Toteutusajan muuttaminen.

Kirjoita Hankesuunnitelma-välilehden Muutoshakemuksella haettavat muutokset hankesuunnitelmaan -kenttään vain ne asiat, jotka muutoshakemuksella muuttuvat.

Voit lisätä muutoshakemukselle muutoksia koskevat uudet liitteet. Alkuperäiset liitteet eivät kopioidu muutoshakemukselle, mutta niitä ei tarvitse lisätä uudestaan vaan ne löytyvät tarvittaessa alkuperäiseltä hakemukselta. Lisättyäsi liitteen näkyy liitteen nimen perässä liitteen lisäyspäivämäärä.

Kustannus ja rahoitus -välilehdellä pääset tekemään muutoksia hankkeen kustannusarvioon sekä rahoitussuunnitelmaan klikkaamalla Hae muutosta hankkeen kustannuksiin ja rahoituksiin. Voit peruuttaa muutokset painikkeesta Peruuta hankkeen kustannuksien ja rahoituksien muokkaus.

Tavoitteet-välilehdellä voit muokata hankkeen tavoitetietoja. Huomioi, että muutoshakemuksella ei ilmoiteta seurantatietoja.

Kirjoita Allekirjoitus ja lähetys -välilehden Muutoshakemuksen perustelut -kenttään, mistä syistä hanke vaatii muutoksia sekä perustelut sille, miksi haetut muutokset pitäisi hyväksyä.

Muista allekirjoittaa ja lähettää muutoshakemus.

Voit tarvittaessa poistaa muutoshakemuksen. Palaa hankemappiin ja poista hakemus klikkaamalla Poista muutoshakemus. Voit myös perua lähettämäsi muutoshakemuksen Toiminnot-palkin Peruuta ja muokkaa -painikkeesta, jos muutoshakemusta ei ole vielä otettu käsittelyyn. Jos haluat perua käsittelyyn otetun muutoshakemuksen, ota yhteyttä tuen myöntäneeseen viranomaiseen.

Viranomainen käsittelee muutoshakemuksen kuten on aikoinaan käsitellyt alkuperäisen hakemuksen. Voit saada muutoshakemuksesta lisätietopyynnön. Kun muutospäätös on tehty saat siitä tiedon sähköpostilla. Pääset tarkastelemaan päätöstä Hyrrässä.

Maksuhakemuksen tekeminen aloitetaan aina uusimmasta päätöksestä. Ohjeet maksuhakemuksen tekemiseen: 

Kehittämishanke

Yritystuki

Maatalousinvestointi

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 25.2.2024