Lisätietopyyntöön vastaaminen

Hankekirjastosta pystyt seuraamaan hakemuksesi käsittelyn etenemistä. Jos virkailija toteaa hakemuksen puutteelliseksi tai virheellisesti täytetyksi, hän palauttaa hakemuksen hakijan täydennettäväksi. Järjestelmä lähettää tästä tiedon hakemuksella ilmoitettuun vastuu-/yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Hakemuksen vireilletulo

Jos vireilletulotarkastuksessa todetaan, että hakemus ei täytä vireilletuloehtoa, palautuu hakemus hakijan täydennettäväksi. Hakemuksella ilmoitettu vastuuhenkilö ja yhteyshenkilö (jos ovat eri henkilö) saavat tästä ilmoituksen sähköpostiinsa.

Hankekirjastosta näet, että hakemuksen tila on muuttunut Jätetystä Keskeneräiseksi. Avattuasi hakemuksen näet hakemuksen yläreunassa Vireilletulopvm-kohdassa punaisen tekstin Palautuksen syy: (käsittelijän kirjoittama syy palautukselle)

palautuksen syy

Keskustele palautuksen syistä tarvittaessa lisää hakemuksen palauttaneen ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän kanssa. Tee annettujen ohjeiden perusteella tarvittavat korjaukset/täydennykset. Allekirjoita ja lähetä hakemus uudestaan. Jos allekirjoittajia on useampi, pitää kaikkien allekirjoittaa hakemus ennen kuin sen lähettäminen uudelleen käsittelyyn on mahdollista. Katso ohje Allekirjoitus ja lähetys.

Kun käsittelijä ottaa hakemuksen käsittelyyn, saat siitä vireilletuloilmoituksen sähköpostiisi. Vireilletulopäivä on sama kuin hakemuksen lähettämispäivä.

Lisätietopyyntö

Jos hakemuksessa havaitaan puutteita tai virheitä sen jälkeen, kun se on siirretty käsittelyyn, lähettää virkailija siitä hakijalle lisätietopyynnön. Tästä pyynnöstä tulee tieto hakemuksella ilmoitetulle vastuuhenkilölle ja yhteyshenkilölle (jos ovat eri henkilöitä) sähköpostitse.

Hankekirjastossa hankehakemus, jolle on tehty lisätietopyyntö, on tilassa Avattu täydennettäväksi.

avattu täydennettäväksi

 

Kun klikkaat hiirellä tätä hankelaatikkoa ja saat näkyviin kyseisen hakemuksen tarkemmat tiedot, näkyy maksuhakemuksen tilatietona Maksuhakemuksen täydennyspyyntö.

 

Lisätietopyyntöön vastaaminen

 

Kun avaat hakemuksen, näet hakemuksen yläpuolella sinertävän lisätietopyyntölaatikon. Yläosassa näet käsittelijän kirjaaman saatetekstin, takarajapäivämäärän lisätietopyynnön antamiselle sekä alempana ne hakemuksen kohdat, joihin korjauksia halutaan.

Piilota lisätietopyyntö -painikkeesta voit piilottaa tämän pyynnön. Piilottamisen jälkeen hakemuksen vasemmalle puolelle Toiminnot-otsikon yläpuolelle ilmestyy Näytä lisätietopyyntö -painike, josta saat lisätietopyynnön takaisin näkyviin.

näytä lisätietopyyntö

Käsittelijä on merkinnyt hakemukselle ne kohdat, joihin halutaan korjausta/täydennystä. Lisätietopyynnöllä näkyvät nämä kohdat sekä käsittelijän antamat ohjeet korjauksen/täydennyksen tekemistä varten.

 

Korjausta/täydennystä vaativa kohta erottuu hakemuksella siten, että kyseisen kentän otsikon taustan väri on muuttunut punaiseksi.

Ennen hakemuksen muokkausta tarkista, että allekirjoitukset ovat poistuneet Allekirjoitus ja lähetys -välilehdeltä. Jos näin ei ole, poista ne. Katso lisää ohjeesta Allekirjoitus ja lähettäminen.

Tee tarvittavat muutokset hakemukselle. Ennen kuin järjestelmä antaa allekirjoittaa ja lähettää täydennetyn hakemuksen takaisin käsittelyyn,  on sinun tehtävä muutoksia jokaiseen kohtaan, joista lisätietoa on pyydetty. Jos et pyynnöstä huolimatta halua muuttaa mitään pyydetyssä kohdassa, kirjoita jokin merkki uudestaan. Näin järjestelmä tulkitsee sen korjatuksi.

korjattu pyynnöstä

Kun olet tehnyt korjauksen pyydettyyn kohtaan, ilmestyy otsikon viereen teksti Korjattu pyynnöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmä on hyväksynyt korjauksen.

Voit myös korjata sellaisia kohtia, joihin ei ole tehty korjauspyyntöä.

 

Tällöin otsikon tausta muuttuu keltaiseksi ja otsikon viereen ilmestyy teksti Huom! Muutettu ilman lisätietopyyntöä. Tämä tieto on tarkoitettu käsittelijälle tiedoksi muutoksesta.

Kun olet tehnyt kaikki halutut muutokset, hakemus pitää allekirjoittaa ja lähettää uudestaan. Jos allekirjoittajia on useita, täytyy kaikkien allekirjoittaa hakemus. Tämän jälkeen Allekirjoitus ja lähetys -välilehdelle allekirjoitusten alapuolelle ilmestyy Lähetä lisätietopyyntö -painike, josta saat lähetettyä lisätietopyynnön.

lisätietopyyntö palautettu

Järjestelmä antaa sinulle ilmoituksen, että Lisätietopyyntö on palautettu. Sulje ikkuna Sulje-painikkeesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.2.2024