Tukiehdot: nuorten viljelijöiden tulotuki 2023

Julkaisupäivä: 27. huhtikuuta 2023

Nuorten viljelijöiden tulotuki on EU:n kokonaan rahoittama, tuotannosta irrotettu suora tuki. Tuen tarkoituksena on helpottaa maataloustuotannon aloittamista ja maatalouden rakennekehitystä. Tukea maksetaan koko maassa. Tuki maksetaan aktiiviviljelijöille, jotka jättävät vuosittain tukihakemuksen. Tukea maksetaan korkeintaan viisi vuotta.

Tukiehdot

Voit saada tukea, jos

 • olet aktiiviviljelijä
 • olet aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa tilan pääasiallisena yrittäjänä
 • sinulla on määräysvalta tilallasi
 • täytät tuen ikä- ja koulutusvaatimukset.

Voit saada tukea vain ensiksi aloitettuun maataloustoimintaan.

Ikävaatimus ja tilanpidon aloittaminen

Tukea maksetaan viitenä peräkkäisenä kalenterivuotena ensimmäisestä nuoren viljelijän tuen tukihakemuksesta lähtien, jos muut tukiehdot täyttyvät. Sinun on haettava tukea ensimmäisen kerran aloitusvuotta seuraavan viiden vuoden aikana. Ikäraja tarkastellaan vain ensimmäisenä hakuvuonna, joten voit olla yli 40-vuotias ensimmäisen tarkasteluvuoden jälkeen. 

Hakija voi saada tukea vain, jos täyttää jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

 1. Uusi viljelijä
  • Aloitit tilan pääasiallisena yrittäjänä vuonna 2023.
  • Olet syntynyt vuonna 1983 tai sen jälkeen.
  • Haet perustulotukea
 2. Haet nuoren viljelijän tukea ensimmäistä kertaa
  • Olet aloittanut tilan pääasiallisena yrittäjänä vuonna 2018 tai sen jälkeen.
  • Olit alle 40-vuotias sinä vuonna, jona hait ensimmäistä kertaa perustukea (2018–2022).
  • Haet perustulotukea
 3. Olet hakenut nuoren viljelijän tukea jo aiemmin
  • Olet aloittanut tilan pääasiallisena yrittäjänä vuosina 2014–2017
  • Olit alle 40-vuotias, kun hait ensimmäistä kertaa perustukea (2015–2017).
  • Hait nuoren viljelijän tukea ensimmäisen kerran vuosina 2019–2022.
  • Haet perustulotukea

Taulukko 1. Tukikelpoisten vuosien määräytyminen tilanpidon aloitusvuoden 2014–2023 mukaan

Tilanpidon aloittaminen pääasiallisena yrittäjänä

Tukikelpoisten vuosien kokonaismäärä

Tuki haettava ensimmäisen kerran

Tukikelpoinen jakso/tukea maksetaan

1.1.2014 – 31.12.2014

5

2015-2019 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta

1.1.2015 – 31.12.2015

5

2015-2020 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta

1.1.2016 – 31.12.2016

5

2016-2021 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta

1.1.2017 – 31.12.2017

5

2017-2022 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta

1.1.2018 – 31.12.2018

5

2018-2023 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta

1.1.2019 – 31.12.2019

5

2019-2024 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta

1.1.2020 – 31.12.2020

5

2020-2025 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta

1.1.2021 – 31.12.2021

5

2021-2026 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta

1.1.2022 – 31.12.2022

5

2022-2027 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta

1.1.2023 – 31.12.2023

5

2023–2028 välillä

Ensimmäinen hakuvuosi + 4 seuraavaa vuotta

Esimerkki 1. Viljelijä aloitti tilanpidon pääasiallisena yrittäjänä 1.3.2014 ja haki nuoren viljelijän tukea 2015. Viljelijä oli oikeutettu nuoren viljelijän tukeen vuosina 2015–2019.  Tukea ei makseta, koska 5-vuoden tukikelpoinen jakso on käytetty.

Esimerkki 2. Viljelijä aloitti tilanpidon sen pääasiallisena yrittäjänä 1.1.2018 ja haki nuoren viljelijän tukea ensimmäisen kerran vasta 2019. Viljelijä on oikeutettu nuoren viljelijän tukeen vuosina 2019–2023. Ikäehto tarkasteltiin vuodelta 2018, koska hän jätti ensimmäisen perustukihakemuksen vuonna 2018.

Esimerkki 3. Viljelijä aloitti tilanpidon sen pääasiallisena yrittäjänä 1.8.2021. Perustukihakemus siirrettiin hänen nimiinsä koko tilan hallinnan siirron yhteydessä ja perustuki maksettiin hänelle vuonna 2021. Viljelijä hakee nuoren viljelijän tukea ensimmäistä kertaa vuonna 2022. Viljelijä on oikeutettu nuoren viljelijän tukeen vuosina 2022–2026. Ikäehto tarkasteltiin vuodelta 2021, koska hän jätti ensimmäisen perustukihakemuksen jo vuonna 2021.

Ammattitaitovaatimus

Hakijoiden, jotka hakevat nuorten viljelijöiden tulotukea ensimmäisen kerran vuonna 2023 tai myöhemmin, on täytettävä ammattitaitovaatimus. Jos olet hakenut nuoren viljelijän tukea vuonna 2022 tai aiemmin, vaatimus ei koske sinua.

Hakijalla on oltava vähintään

 • toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto
  TAI
 • kolmen vuoden luonnonvara-alan käytännön kokemus JA lisäksi vähintään 20 opintoviikon, 30 opintopisteen tai niitä vastaavan osaamispistemäärän laajuinen koulutus.
  • Koulutuksesta vähintään 10 opintoviikkoa, 15 opintopistettä tai niitä vastaavan osaamispistemäärän verran on oltava talousopintoja.

Jos hakijana on yhteisö tai luonnollisten henkilöiden ryhmä, ammattitaitoa koskeva vaatimus täyttyy, jos

 • jokaisella yhteisön määräysvaltaisella jäsenellä on vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto.
 • TAI
 • puolella heistä on kolmen vuoden luonnonvara-alan käytännön kokemuksen JA lisäksi vähintään 20 opintoviikon, 30 opintopisteen tai niitä vastaavan osaamispistemäärän laajuinen koulutus.
  • Koulutuksesta vähintään 10 opintoviikkoa, 15 opintopistettä tai niitä vastaavan osaamispistemäärän verran on oltava talousopintoja. Voit todistaa käytännön kokemuksen esimerkiksi palkkakuiteilla, työtodistuksella tai todistuksella osallistumisestasi kotitilasi töihin.

Luonnonvara-alalla tarkoitetaan esimerkiksi maa-, kotieläin-, puutarha-, metsä- ja biotalouden tai ympäristöalan koulutuksia.

Katso alempaa, miten koulutusvaatimus tarkastellaan hakijatyypeittäin.

Tuen hakeminen

Hae tukea peltotukihaun yhteydessä Vipu-palvelussa. Peltotukien hakemisesta ja päivämääristä on kerrottu tarkemmin Peltotukien hakuoppaalla.

Hae tukihakemuksella nuorten viljelijöiden tulotukea ja ilmoita tukea koskevat lisätiedot. Kerro lisätiedoissa tilanpidon aloittamisvuosi ensimmäistä kertaa pääasiallisena yrittäjänä sekä kaikki tukeen liittyvät henkilöt. Toimita tarvittavat liitteet kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Nuoren viljelijän tuki maksetaan ainoastaan, jos haet myös perustulotukea. Et voi saada tukea, jos et ole hakenut perustulotukea.

Jos olet hakenut nuoren viljelijän tukea aiemmin, sinun ei tarvitse palauttaa liitteitä uudelleen. Mikäli maatilan omistus- tai hallintasuhteissa on tapahtunut muutoksia tai tilan toimintamuoto on muuttunut niin, että viime vuoden hakemuksen lisätiedot ovat muuttuneet, tee tarvittavat muutokset lisätietoihin ja palauta ajantasaiset liitteet.

Tukiehtojen on täytyttävä jokaisena tuen hakuvuonna. Muista hakea tukea joka vuosi. Myös ne vuodet, joina et hae tukea, lyhentävät viiden vuoden tukikelpoista jaksoa.

Alla on kuvattu hakijatyypeittäin tarkemmin, miten tilanpidon aloittamisvuosi, pääasiallinen yrittäjyys ja määräysvalta määräytyvät erilaisilla maatiloilla sekä kerrotaan tukeen liittyvien henkilöiden ilmoittamismenettelyt ja tarvittavat liitteet. Ehtojen on täytyttävä hakuvuonna 15.6.–31.12., jotta tuki voidaan myöntää.

Sinun katsotaan toimivan maatilasi pääasiallisena yrittäjänä, jos tila on hallinnassasi ja omistat maatilasi yksin tai olet vuokrannut hallitsemasi maatilan toiminnan.

Ilmoita hakemuksen lisätiedoissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjänä sekä nimesi tukeen liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä

 • luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja), joka osoittaa tilanpidon aloitusvuoden ja maatilan omistuksen.
 • maatilan kirjallinen vuokrasopimus, jos olet vuokrannut maatilasi toiminnan.

Jos olet toimittanut liitteet kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle aikaisemmin esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, liitteitä ei tarvitse palauttaa uudelleen, ellei omistus- tai hallintasuhteissa ole tapahtunut muutoksia.

Ammattitaitovaatimus täyttyy, jos sinulla on

 • vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto tai
 • kolme vuotta käytännön kokemusta luonnonvara-alalta, sekä edellä kerrottu riittävä koulutus.

Jos sinä ja puolisosi olette molemmat omistajina ja haltijoina maatilalla tai hallitsette vuokrattua maatila, molempien

 • on täytettävä tuen ehdot ja ikävaatimus, jotta voitte saada tukea.
 • katsotaan toimivan pääasiallisina yrittäjinä

Ilmoita hakemuksen lisätiedoissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjänä. Jos olette aloittaneet tilanpidon pääasiallisina yrittäjinä eri ajankohtina, ilmoita se vuosi, jolloin puolisoista ensimmäinen aloitti tilanpidon pääasiallisena yrittäjänä. Ilmoita molempien nimet tukeen liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä

 • luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja), joka osoittaa tilanpidon aloitushetken ja maatilan omistuksen.
 • maatilan kirjallinen vuokrasopimus, jos maatilasi on vuokrattu.

Jos olet toimittanut liitteet kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle aikaisemmin esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, ei liitteitä tarvitse palauttaa uudelleen, ellei omistus- tai hallintasuhteissa ole tapahtunut muutoksia.

Ammattitaitovaatimus täyttyy, jos

 • molemmilla puolisoilla on vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto tai
 • vähintään toisella teistä on kolmen vuoden luonnonvara-alan käytännön kokemus, sekä edellä kerrottu riittävä koulutus.

Jos tuenhakijana on maatalousyhtymä, kaikkien yhtymän osakkaiden on täytettävä tuen ehdot. Maatilan on oltava yhtymän osakkaiden hallinnassa. Yhtymän osakkaiden katsotaan toimivan pääasiallisina yrittäjinä, kun kaikki yhtymän osalliset täyttävät tuen ehdot. Kaikkien osakkaiden on täytettävä ikävaatimus.

Ilmoita maatalousyhtymä tuenhakijaksi. Ilmoita hakemuksen lisätiedoissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjänä. Jos yhtymän osakkaat ovat aloittaneet tilanpidon pääasiallisina yrittäjinä eri aikoina, ilmoita se vuosi, jolloin osakkaista ensimmäinen aloitti tilanpidon pääasiallisena yrittäjänä. Ilmoita yhtymän osakkaat tukeen liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä

 • luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja), joka osoittaa tilanpidon aloitushetken ja maatilan omistuksen.
 • maatilan kirjallinen vuokrasopimus, jos maatila on vuokrattu.
 • ajantasainen selvitys yhtymän osakkaista (esimerkiksi verolomakkeilla 2Y tai 36A). Liitteistä on selvittävä ajantasaisesti yhtymän osalliset.

Jos olet toimittanut liitteitä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle aikaisemmin esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, ei liitteitä tarvitse palauttaa uudelleen, ellei niissä ole tapahtunut muutoksia.

Ammattitaitovaatimus täyttyy, jos

 • kaikilla yhtymän osakkailla on vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto tai
 • vähintään puolella osakkaista on kolmen vuoden luonnonvara-alan käytännön kokemus, sekä edellä kerrottu riittävä koulutus.

Jos tuenhakijana on jakamaton kuolinpesä, kaikkien kuolinpesän osakkaiden on täytettävä tuen ehdot

Maatilan on oltava kuolinpesän hallinnassa. Kuolinpesän osakkaiden katsotaan toimivan pääasiallisina yrittäjinä, kun kaikki kuolinpesän osakkaat täyttävät tuen ehdot. Kaikkien osakkaiden on täytettävä ikävaatimus.

Ilmoita hakemuksen lisätiedoissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjänä. Mikäli kuolinpesän osakkaat ovat aloittaneet tilanpidon pääasiallisina yrittäjinä eri aikoina, ilmoita se vuosi, jolloin osakkaista ensimmäinen aloitti tilanpidon pääasiallisena yrittäjänä. Ilmoita kuolinpesän osakkaat tukeen liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä perukirja tai muu ajantasainen selvitys kuolinpesän osakkaista. Liitteistä on selvittävä ajantasaisesti kuolinpesän osakkaat.

Jos olet toimittanut liitteitä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle aikaisemmin esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, ei liitteitä tarvitse palauttaa uudelleen, ellei niissä ole tapahtunut muutoksia.

Ammattitaitovaatimus täyttyy, jos

 • kaikilla kuolinpesän osakkailla on vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto tai
 • vähintään puolella osakkaista on kolmen vuoden luonnonvara-alan käytännön kokemus, sekä edellä kerrottu riittävä koulutus.

Osakeyhtiö voi hakea tukea, jos tuen ehdot täyttävillä osakkailla on hallinnassaan yli 50 % osakeyhtiön osakkeista ja heidän omistamansa osakkeet tuottavat yli 50 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä. Jos ehto täyttyy, osakkaiden katsotaan toimivan pääasiallisina yrittäjinä. Lisäksi heidän kaikkien on täytettävä ikävaatimus ja tuen ehdot.

Ilmoita hakemuksen lisätiedoissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjänä eli vuosi, jona ehdot täyttävistä osakkaista ensimmäinen on aloittanut toiminnan pääasiallisena yrittäjänä. Ilmoita ehdon täyttävät osakkaat tukeen liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä

 • luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja).
 • kaupparekisteriote
 • yhtiöjärjestys
 • osakasluettelo.

Liitteistä on selvittävä ajantasaisesti osakeyhtiön osakkaiden nimet, syntymäajat, osakkeiden määrä ja niiden äänivalta.

Osakeyhtiö voi saada tukea korkeintaan 5 vuotta, vaikka osakkaat vaihtuisivat yhtiön sisällä.

Ammattitaitovaatimus täyttyy, jos

 • kaikilla hakijoilla on vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto tai
 • vähintään puolella hakijoista on kolmen vuoden luonnonvara-alan käytännön kokemus, sekä edellä kerrottu riittävä koulutus.

Osuuskunnan jäsenten katsotaan toimivan pääasiallisina yrittäjinä, jos enemmistö (yli puolet) osuuskunnan jäsenistä täyttää tuen ehdot. Kaikkien ehdon täyttävien jäsenten on täytettävä ikävaatimus.

Ilmoita osuuskunta tuenhakijaksi.  Ilmoita nuoren viljelijän hakemuksen lisätiedoissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjänä eli vuosi, jona ehdot täyttävistä jäsenistä ensimmäinen on aloittanut toiminnan pääasiallisena yrittäjänä. Ilmoita ehdon täyttävät jäsenet tukeen liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä

 • luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja).
 • jäsen- ja omistajaluettelo. Liitteistä on selvittävä ajantasaisesti osuuskunnan jäsenten nimet ja syntymäajat.

Osuuskunta voi saada tukea korkeintaan 5 vuotta, vaikka osakkaat vaihtuisivat yhtiön sisällä.

Ammattitaitovaatimus täyttyy, jos

 • kaikilla hakijoilla on vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto tai
 • vähintään puolella hakijoista on kolmen vuoden luonnonvara-alan käytännön kokemus, sekä edellä kerrottu riittävä koulutus.

Kommandiittiyhtiö voi hakea tukea, jos tuen ehdot täyttävät viljelijät ovat vastuunalaisia yhtiömiehiä ja heitä on enemmistö (yli puolet) yhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä

Em. ehdon täyttyessä yhtiömiesten katsotaan toimivan pääasiallisina yrittäjinä. Kaikkein ehdon täyttävien yhtiömiesten on täytettävä ikävaatimus.

Ilmoita kommandiittiyhtiö tuenhakijaksi. Ilmoita hakemuksen lisätiedoissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjänä eli vuosi, jona ehdot täyttävistä yhtiömiehistä ensimmäinen on aloittanut toiminnan pääasiallisena yrittäjänä. Ilmoita ehdon täyttävät yhtiömiehet tukeen liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä

 • luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja).
 • kaupparekisteriote ja yhtiösopimus. Liitteistä on selvittävä ajantasaisesti kaikkien yhtiömiesten nimet ja syntymäajat sekä yhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet.

Yhtiö voi saada tukea korkeintaan 5 vuotta, vaikka osakkaat vaihtuisivat yhtiön sisällä.

Ammattitaitovaatimus täyttyy, jos

 • kaikilla tuen ehdot täyttävillä yhtiömiehillä on vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto tai
 • vähintään puolella heistä on kolmen vuoden luonnonvara-alan käytännön kokemus, sekä edellä kerrottu riittävä koulutus.

Jos avoin yhtiö hakee tukea, kaikkien yhtiömiesten on täytettävä tuen ehdot

Avoimen yhtiön yhtiömiehet toimivat pääasiallisina yrittäjinä, kun kaikki osakkaat täyttävät tuen ehdot. Heidän on kaikkien täytettävä ikävaatimus.

Ilmoita avoin yhtiö tuenhakijaksi.  Ilmoita hakemuksen lisätiedoissa tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjänä eli vuosi, jona yhtiömiehistä ensimmäinen on aloittanut toiminnan pääasiallisena yrittäjänä. Ilmoita kaikki yhtiömiehet tukeen liittyvissä henkilöissä.

Jätä hakemuksen liitteenä

 • luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja).
 • kaupparekisteriote ja yhtiösopimus. Liitteistä on selvittävä ajantasaisesti kaikkien yhtiömiesten nimet ja syntymäajat.

Yhtiö voi saada nuoren viljelijän tukea korkeintaan 5-vuotta, vaikka osakkaat vaihtuisivat yhtiön sisällä.

Ammattitaitovaatimus täyttyy, jos

 • kaikilla yhtiömiehillä on vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto tai
 • vähintään puolella heistä on kolmen vuoden luonnonvara-alan käytännön kokemus, sekä edellä kerrottu riittävä koulutus.

Maatalousyhtymät

Jos maatalousyhtymässä on mukana viljelijä, joka ei täytä tuen ehtoja, voi ehdot täyttävä viljelijä olla oikeutettu tukeen silloin, kun yhtymä on purettu ja hän aloittaa maataloustoiminnan ensimmäistä kertaa pääasiallisena yrittäjänä. Vastaavasti, jos yhtymässä on mukana viljelijä, joka ei täytä ehtoja, voi yhtymä olla oikeutettu nuoren viljelijän tukeen siitä lähtien, kun kaikki yhtymän jäsenet täyttävät ensimmäistä kertaa nuoren viljelijän tuen ehdot. Ikäraja tarkastellaan siltä vuodelta, kun aloitat ensimmäistä kertaa pääasiallisena yrittäjänä. Aloitusvuodeksi määräytyy vastaava vuosi.

Kuolinpesät, aviopuolisoina viljelevät ja avoimet yhtiöt tarkastellaan vastaavalla periaatteella.

Osakeyhtiö

Jos osakeyhtiö ei täytä tuen ehtoja (esim. nuorella viljelijällä on 49 % osakeyhtiön osakkeista ja niiden äänimäärästä), voi osakeyhtiö täyttää nuoren viljelijän tuen ehdot siitä lähtien, kun nuorella viljelijällä on yli 50 % osakeyhtiön osakkeista ja niiden äänivallasta. Ikäraja tarkastellaan siltä vuodelta, kun aloitat ensimmäistä kertaa pääasiallisena yrittäjänä. Aloitusvuodeksi määräytyy vastaava vuosi.

Osuuskunnat ja kommandiittiyhtiöt tarkastellaan vastaavalla periaatteella.

Tuen määrä ja maksaminen

Tilallesi myönnettyjen suorien tukien yhteismäärän pitää olla tukivuonna vähintään 500 euroa, jotta tuki voidaan maksaa. Suoria tukia ovat perustulotuen lisäksi ekojärjestelmätuki, eläinpalkkiot, erikoiskasvipalkkio, nuorten viljelijöiden tulotuki, tärkkelysperunapalkkio ja uudelleenjakotulotuki.

Kasvien tukikelpoisuuden perustulotuessa voit tarkistaa hakuoppaan luvusta Kasvien ilmoittaminen ja tukitasot 2023.

Nuorten viljelijöiden tulotukea voidaan maksaa vuosittain enintään 13,1 miljoonaa euroa.

Tukea maksetaan perustulotuen tukikelpoiselle pinta-alalle, kuitenkin tilakohtaisesti enintään 150 hehtaarille. Tuen määrä on korkeintaan 88 euroa/ha.

Tuettavien hehtaareiden lukumäärä vaikuttaa tukitasoon. Tuen määrää tarkennetaan ennen sen maksamista, kun tukikelpoinen pinta-ala on tiedossa.