Maatilojen ja puutarhojen muoviopas

Erikokoisia muovisia säkkejä ja teksti Maatilojen ja puutarhojen muoviopas.

Tervetuloa maatilojen ja puutarhojen muovioppaan pariin!

Tämä verkko-opas antaa selkeitä ohjeita maatiloilla, puutarhoissa ja kasvihuoneissa syntyvän muovijätteen kierrättämiseen. Opas on tarkoitettu ammattilaisten käyttöön.

Maataloudessa ja puutarhoissa käytetään paljon muoveja muun muassa viljelykatteissa ja rehun käsittelyssä. Lannoitteista ja kasvinsuojeluaineista puolestaan kertyy esimerkiksi muovisäkkejä ja -kanistereita. Tuotannosta jää hyödyntämättä paljon käytettyjä muoveja, sillä maatalousmuovien kierrätys ei vielä toimi tehokkaasti koko maassa. Likaiset muovit ja erot materiaalien laadussa hankaloittavat kierrätystä. 

Maatalouden ja puutarhojen muoveja lajitellaan, kerätään ja kierrätetään uusiokäyttöön. Kierrätyskapasiteettia ei kuitenkaan ole vielä riittävästi, joten osa muovista joudutaan toistaiseksi hyödyntämään energiana. On kuitenkin tärkeää kerätä muovijäte pois tiloilta, jotta se ei päädy ympäristöön.

Tässä oppaassa kerromme, mitkä tuotteet ja muovilajit voi kierrättää ja sopivat uusiokäyttöön ja mitkä puolestaan luokitellaan energiajätteeksi. Jos tuotannossasi syntyy biohajoavasta muovista koostuvaa jätettä, se kuuluu teolliseen kompostiin. 

Näin käytät opasta

Maatilojen ja puutarhojen muoviopas on tehty, jotta tuotannossa syntyvän muovijätteen kierrättäminen olisi entistä vaivattomampaa. Löydät tältä sivustolta maatilojen ja puutarhojen yleisimmät muovituotteet linkitettyinä omille alasivuilleen. Jokaisella sivulla on tuotekohtaiset ohjeet muovien puhdistamiseen, lajitteluun, varastointiin, keräykseen ja kierrätykseen sekä listaus muovilaaduista. Opasta on kätevä lukea älypuhelimesta vaikkapa pellon reunalla. 

Kiitos, kun lajittelet ja kierrätät tuotannossa syntyvän muovijätteen!

Tuottajavastuu – kuka vastaa käytettyjen pakkausmuovien kierrätyksestä?

Pakkausmuovien keräykseen ja kierrättämiseen liittyy olennaisesti kysymys tuottajavastuusta, eli siitä, kenen vastuulla viime kädessä on kierrättää maatiloilla ja puutarhoissa käytetyt muovit. Käymme tällä sivulla läpi, milloin vastuussa on tuotteiden valmistaja ja milloin viljelijä tai puutarhayrittäjä.

Jos ostat valmiiksi pakatun tuotteen, sen pakkaaja tai pakatun tuotteen maahantuoja on vastuussa syntyvän pakkausjätteen kierrätyksestä. Tällöin voit toimittaa muovipakkauksen pakkausten tuottajayhteisöjen ylläpitämiin vastaanottopisteisiin.

Yritysten jätteiden lajitteluvelvoitteet muuttuivat heinäkuussa 2022. Jos tuotat yli 5 kg viikossa muovipakkausjätettä niin jäte tulee itse lajitella. Lajittelematonta muovijätettä voi toimittaa kerralla 20 litraa pk-yrityksistä. Myös PVC-muovit voi toimittaa kierrätykseen nykyään.

Jos pakkaat tai suojaat tuotteen itse omaan käyttöön, sinun tulee järjestää käytöstä poistetun pakkauksen kierrätys tai muu jätehuolto itse. Näin tulee toimia myös silloin, kun kyseessä ovat muut materiaalit kuin pakkaukset, esimerkiksi paali- tai aumakalvot, harsot ja muovikankaat tai putket ja letkut. Muiden maatalouden muovien kuin pakkausmuovien kierrätysmahdollisuudet ovat pääosin alueellisemmat (kts. esim. maatalousmuovijate.fi). MTK ry on järjestänyt maatalousmuovien maksullista keräystä yhdessä Itä-Suomen Murskauskeskuksen kanssa. Suomeen on myös perustettu kierrätysyhteisö Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy, jonka toiminnan on tarkoitus alkaa vaiheittain 2024.

Elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte ei yleensä kuulu kunnan jätehuoltovastuulle. Kun kyseessä on omaan käyttöön pakattu tuote, sinun tulee siitä syntyvän pakkausjätteen kierrättämiseksi ottaa ensisijaisesti yhteyttä jätehuoltopalveluita tarjoavaan yritykseen (mm. alueelliset kierrätysmahdollisuudet). Jos palvelua ei saa yritykseltä, jätehuoltoa voi pyytää toissijaisesti kunnan jätelaitokselta.

Jos tarvitset jätehuoltopalvelua, jonka arvo on vähintään 2000 euroa vuodessa, eikä palvelun tarpeelle ole ennalta-arvaamatonta kiirettä, sinun on ensin julkaistava palvelua koskeva tarjouspyyntö Motivan ylläpitämässä materiaalitorissa. Tee myös palvelusta kunnan jätelaitoksen kanssa kirjallinen sopimus, joka koskee niin sanottua kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua. Lue lisää Motivan materiaalitorista täältä

Niin sanottujen viljelijäpakkausten, eli maatilalta suoraan kuluttajille myytävien käsittelemättömien maatalous- ja puutarhatuotteiden pakkaamiseen käytettävien pakkausten tuottajavastuullinen on pakkausten valmistaja tai maahantuoja. Jos pakkaat itse tuotteita myyntiin muutoin kuin suoraan kuluttajille myytäväksi tai tuot maahan viljelijäpakkauksia, saatat olla näiden pakkausten osalta tuottajavastuuvelvollinen ja sinun tulisi liittyä pakkausten tuottajayhteisöön. Kysy lisää Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:stä.

Mikromuovit ja biopohjaiset sekä biohajoavat muovit

Edistysaskeleista huolimatta maatalouden ja puutarhojen muovin kierrätyksessä on vielä paljon tehtävää. Erityisesti mikromuovien ja perinteistä muovia korvaavien biohajoavien materiaalien ympäristövaikutuksista on vasta vähän tutkittua tietoa. 

Muun muassa maatalouden käytössä on paljon muovituotteita, jotka helpottavat viljelyä ja kasvattavat satoa. Ne saattavat kuitenkin tuottaa mikromuoveja, eli ne hajoavat pieniksi muovihiukkasiksi, jotka ovat haitallisia sekä maaperälle että sen eliöille. Mikromuovien lähteitä voivat olla esimerkiksi kasvinsuojeluaineet, katemateriaalit, säilörehupaalit, kastelujärjestelmät, lannoitteet ja hyönteisverkot. 

Perinteiselle muoville etsitään jatkuvasti vaihtoehtoja. Esimerkiksi viljelyssä käytetään jonkin verran biohajoavia katteita, ja uusia ratkaisuja kehitetään. Biohajoavista muoveista puhuttaessa on kuitenkin oltava tarkkana: moni biohajoavaksi kutsuttu materiaali ei sitä täysin ole, joten sitä ei pidä jättää ympäristöön vaan toimittaa hävitettäväksi laitokseen. 

Mikromuovien ja perinteistä muovia korvaavien biohajoavien materiaalien ympäristövaikutuksista on vielä hyvin vähän tutkittua tietoa. Siksi esimerkiksi Suomen ympäristökeskus SYKE tutkii maatalousmaan mikromuoveja sekä niiden lähteitä ja mahdollisia riskejä. Lue lisää SYKE:n maatalousmaan mikromuoveja koskevan tutkimuksen raportista (2023).

Kansallisessa muovitiekartassa puolestaan pyritään kehittämään täysin biohajoavia katemateriaaleja ja varmistamaan, että biohajoavat materiaalit todella ovat täysin biohajoavia. Tutustu muovitiekartan toimenpiteeseen täällä


Oppaan ovat tuottaneet ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Se on osa Suomen muovitiekartan toimeenpanoa

Sivu on viimeksi päivitetty 24.4.2024