Maatilojen ja puutarhojen muoviopas

Erikokoisia muovisia säkkejä ja teksti Maatilojen ja puutarhojen muoviopas.

Tervetuloa maatilojen ja puutarhojen muovioppaan pariin!

Tämä verkko-opas antaa selkeitä ohjeita maatiloilla, puutarhoissa ja kasvihuoneissa syntyvän muovijätteen kierrättämiseen. Opas on tarkoitettu ammattilaisten käyttöön.

Maataloudessa ja puutarhoissa käytetään paljon muoveja muun muassa viljelykatteissa ja rehun käsittelyssä. Lannoitteista ja kasvinsuojeluaineista puolestaan kertyy esimerkiksi muovisäkkejä ja -kanistereita. Tuotannosta jää hyödyntämättä paljon käytettyjä muoveja, sillä maatalousmuovien kierrätys ei vielä toimi tehokkaasti koko maassa. Likaiset muovit ja erot materiaalien laadussa hankaloittavat kierrätystä. 

Maatalouden ja puutarhojen muoveja lajitellaan, kerätään ja kierrätetään uusiokäyttöön. Kierrätyskapasiteettia ei kuitenkaan ole vielä riittävästi, joten osa muovista joudutaan toistaiseksi hyödyntämään energiana. On kuitenkin tärkeää kerätä muovijäte pois tiloilta, jotta se ei päädy ympäristöön.

Tässä oppaassa kerromme, mitkä tuotteet ja muovilajit voi kierrättääja sopivat uusiokäyttöön ja mitkä puolestaan luokitellaan energiajätteeksi. Jos tuotannossasi syntyybiohajoavasta muovista koostuvaa jätettä, se kuuluu teolliseen kompostiin. 

Näin käytät opasta

Maatilojen ja puutarhojen muoviopas on tehty, jotta tuotannossa syntyvän muovin kierrättäminen olisi entistä vaivattomampaa. Löydät tältä sivustolta maatilojen ja puutarhojen yleisimmät muovituotteet linkitettyinä omille alasivuilleen. Jokaisella sivulla on tuotekohtaiset ohjeet muovien puhdistamiseen, lajitteluun, varastointiin, keräykseen ja kierrätykseen sekä listaus muovilaaduista. Opasta on kätevä lukea älypuhelimesta vaikkapa pellon reunalla. 

Kiitos, kun lajittelet ja kierrätät tuotannossa syntyvät muovit!

Tuottajavastuu – kuka vastaa käytettyjen pakkausmuovien kierrätyksestä?

Pakkausmuovien keräykseen ja kierrättämiseen liittyy olennaisesti kysymys tuottajavastuusta, eli siitä, kenen vastuulla viime kädessä on kierrättää maatiloilla ja puutarhoissa käytetyt muovit. Käymme tällä sivulla läpi, milloin vastuussa on tuotteiden valmistaja ja milloin viljelijä tai puutarhayrittäjä.

Jos ostat valmiiksi pakatun tuotteen, sen pakkaaja tai pakatun tuotteen maahantuoja on vastuussa syntyvän pakkausjätteen kierrätyksestä. Tällöin voit toimittaa tuotteen pakkausten tuottajayhteisön ylläpitämiin keräyspisteisiin. 

Jos pakkaat tai suojaat tuotteen itse omaan käyttöön, sinun tulee järjestää käytöstä poistetun pakkauksen kierrätys tai muu jätehuolto itse. Näin tulee toimia myös silloin, kun kyseessä ovat muut materiaalit kuin pakkaukset, esimerkiksi paali- tai aumakalvot, harsot ja muovikankaat tai putket ja letkut. Tällaisien muovien jätehuollossa auttaa kunnan jätelaitos. 

Elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte ei yleensä kuulu kunnan jätehuoltovastuulle. Kun kyseessä on omaan käyttöön pakattu tuote, sinun tulee siitä syntyvän pakkausjätteen kierrättämiseksi ottaa ensisijaisesti yhteyttä jätehuoltopalveluita tarjoavaan yritykseen. Jos palvelua ei saa yritykseltä, jätehuoltoa voi pyytää kunnan jätelaitokselta. 

Jos tarvitset jätehuoltopalvelua, jonka arvo on vähintään 2000 euroa vuodessa, eikä palvelun tarpeelle ole ennalta-arvaamatonta kiirettä, sinun on ensin julkaistava palvelua koskeva tarjouspyyntö Motivan ylläpitämässä materiaalitorissa. Tee myös palvelusta kunnan jätelaitoksen kanssa kirjallinen sopimus, joka koskee niin sanottua kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua. Lue lisää Motivan materiaalitorista täältä

Jos pakkaat itse tuotteita myyntiin, saatat olla näiden pakkausten osalta tuottajavastuuvelvollinen ja sinun tulisi liittyä pakkausten tuottajayhteisöön. Kysy lisää Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:stä.

Mikromuovit ja biopohjaiset sekä biohajoavat muovit

Edistysaskeleista huolimatta maatalouden ja puutarhojen muovin kierrätyksessä on vielä paljon tehtävää. Erityisesti mikromuovien ja perinteistä muovia korvaavien biohajoavien materiaalien ympäristövaikutuksista on vasta vähän tutkittua tietoa. 

Muun muassa maatalouden käytössä on paljon muovituotteita, jotka helpottavat viljelyä ja kasvattavat satoa. Ne saattavat kuitenkin tuottaa mikromuoveja, eli ne hajoavat pieniksi muovihiukkasiksi, jotka ovat haitallisia sekä maaperälle että sen eliöille. Mikromuovien lähteitä voivat olla esimerkiksi kasvinsuojeluaineet, katemateriaalit, säilörehupaalit, kastelujärjestelmät, lannoitteet ja hyönteisverkot. 

Perinteiselle muoville etsitään jatkuvasti vaihtoehtoja. Esimerkiksi viljelyssä käytetään jonkin verran biohajoavia katteita, ja uusia ratkaisuja kehitetään. Biohajoavista muoveista puhuttaessa on kuitenkin oltava tarkkana: moni biohajoavaksi kutsuttu materiaali ei sitä täysin ole, joten sitä ei pidä jättää ympäristöön vaan toimittaa hävitettäväksi laitokseen. 

Mikromuovien ja perinteistä muovia korvaavien biohajoavien materiaalien ympäristövaikutuksista on vielä hyvin vähän tutkittua tietoa. Siksi esimerkiksi Suomen ympäristökeskus SYKE tutkii maatalousmaan mikromuoveja sekä niiden lähteitä ja mahdollisia riskejä. Lue lisää SYKEn maatalousmaan mikromuoveja koskevasta tutkimuksesta.

Kansallisessa muovitiekartassa puolestaan pyritään kehittämään täysin biohajoavia katemateriaaleja ja varmistamaan, että biohajoavat materiaalit todella ovat täysin biohajoavia. Tutustu muovitiekartan toimenpiteeseen täällä


Oppaan ovat tuottaneet ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Se on osa Suomen muovitiekartan toimeenpanoa

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2023