Kanisterit ja tynnyrit

Tällä sivulla käsittelemme muovisia kanistereita, rehukanistereita, kanistereiden korkkeja, tynnyreitä ja purkkeja. Voit viedä nämä tuotteet puhtaina ja kuivina tuottajayhteisöjen vastaanottoterminaaleihin. 

Erikokoisia muovisia kanistereita ja tynnyreitä maatilalla.

Muovilaadut: PE-HD

Näin käsittelet muovijätteen

Puhdistaminen:

  • Katso sisältöä ja tyhjennystä koskevat ohjeet kanisterista tai tynnyristä.
  • Jos pakkauksessa on jäljellä vaarallista ainetta, toimita pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen alkuperäisessä pakkauksessaan. Lisätietoa kasvinsuojeluaineita sisältävistä pakkauksista (tukes.fi).
  • Jos pakkaus on tyhjä,huuhtele pakkaukset puhtaaksi ja kuivaa ne tilalla. Kasvinsuojeluaineita sisältäneiden tyhjien pakkausten huuhteluvettä ei saa päästää viemäriin tai ympäristöön. 
  • Pakkaukset on hyvä huuhdella kolme kertaa. Kanisteriin tarttunut ylimääräinen lika lisää muovin painoa. 

Lajittelu ja varastointi: 

  • Lajittele tuotteet eri muovilaatujen mukaan. 
  • Varastoi tuotteet puhtaina, kuivina ja muovilaaduittain lajiteltuina tilallasi. 

Näin kierrätät tai hävität muovijätteen

Jos tarvitset lisätietoja, suuntaa tänne:

Sivu on viimeksi päivitetty 24.4.2024