Vipu-ohje: Alkuperäisrotueläinten kasvattaminen sopimuksen hakeminen 2023

Julkaisupäivä: 9. helmikuuta 2023

Kirjautuminen ja käyttäjäoikeudet

Pääset kirjautumaan Vipu-pal­ve­luun selausoikeuksilla, mutta asiointia varten tarvitset asi­oin­ti­oi­keu­det. 

Kirjaudu Vipu-palveluun osoitteessa: https://vipu.ruokavirasto.fi. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

  • Jos tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, palvelu oh­jaa si­nut pank­ki­si kir­jau­tu­mis­ik­ku­naan. Lisätietoa pankkitunnuksilla tunnistautumisesta saat oman pankkisi verkkosivustolta. Verkkopankkitunnuksiasi käytetään ainoastaan tunnistautumiseen, pankkitietosi eivät välity Vipu-palveluun.
  • Mo­bii­li­var­men­teen käy­tös­tä saat oh­jeet oman mat­ka­pu­he­lin­o­pe­raat­to­ri­si verk­ko­sivuilta tai osoit­tees­ta mo­bii­li­var­men­ne.fi.
  • Jos kirjaudut HST-kortilla, valitse Var­men­ne­kort­ti ja käy­tä tun­nis­tau­tu­mi­seen var­men­ne­kort­tia ja kor­tin­lu­ki­jaa.

Hae käyttöoikeuksia

Voit hakea ja perua käyttäjäoi­keuk­sia lo­mak­keel­la 457. Kokonaan uuden maatilan asiointioikeuksia voit hakea lomakkeella 456.

Ensisijaisena viljelijänä voit valtuuttaa myös itse muita käyttäjiä ja perua valtuutuksia Vipun Maatila-valikon Käyttöoikeudet-osiossa.

Valtuuta toinen henkilö

Sähköinen asiointi edellyttää, että yksi henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköinen tukihakemus muiden puolesta.  Asiointioikeudet ovat yleensä ensisijaisella viljelijällä. Sähköisessä asioinnissa voit valtuuttaa esimerkiksi neuvojan asioimaan puolestasi. Neuvojan sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin Viljelijätukien hakuoppaan luvussa 3. Tukien hakeminen.

Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa, yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Pääset tarvittaessa lataamaan lukuohjelman osoitteesta adobe.com/fi/acrobat/pdf-reader.html. Valitse Tiedosto → tulosta → tulostimeksi valitse Microsoft Print to PDF → tulosta. Tämän jälkeen pääset tuottamaan tiedoston kokonaan uutena PDF-tiedostoversiona. Lopuksi ohjelma kysyy tuon tulosteen eli tiedoston tallentamisesta. Tallenna tiedosto omalle koneelle tai työpöydällesi. Vie se sitten normaaliin tapaan Vipuun.

Jos PDF-lukuohjelma on jokin muu kuin Acrobat Reader, käytä sen ohjelman uuden tiedostoversion luontitoimintoa. Tiedoston luonti onnistuu myös esimerkiksi Word-tekstinkäsittelyohjelman avulla.Kuvassa teksti: Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa. Yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Tarvittaessa voit ladata Adobe Acrobat Reader -ohjelman Adoben verkkosivuilta. Tulosta tiedosto valitsemalla tulostimeksi Microsoft Print to PDF. Tallenna tiedosto koneellesi. Tämän jälkeen vie tiedosto normaaliin tapaan Vipuun.

1. Alkuperäisrotusopimuksen sopimusehdot

Alkuperäisrotueläinten kasvattaminen -ympäristösopimuksen sopimusehdot 2023

2. Alkuperäisrotusopimuksen hakeminen Vipu-palvelussa

Vuonna 2023 sopimuskausi on yksi kalenterivuosi ajalla 1.1.–31.12.2023.

Sopimusta ja korvauksen maksua haetaan vuosittain sähköisesti Vipu-palvelussa.

Sama sopumushakemus kaikille roduille:

Jos haet vuoden 2023 sopimusta useamman alkuperäiseläinlajin tai -rodun eläimestä (naudat, lampaat, vuohet ja hevoset) tai kanaparvesta, tallenna eri eläinlajit omiin kohtiinsa (vihreät paneelit) samalle hakemukselle.

Vuoden 2022 sopimuksen eläimet:

Sopimukselle voi ilmoittaa myös päättyvän (1.5.2022–30.4.2023) sopimuksen eläimiä, jotka täyttävät uuden sopimuksen ehdot. Molemmilla sopimuksilla mukana olevista eläimistä maksetaan ajalla 1.1.–30.4.2023 päättyvän sopimuksen korvaustason mukaisesti ja ajalla 1.5.–31.12.2023 uuden rahoituskauden sopimuksen korvaustason mukaisesti.

Eläimen poistamisen tai poistamisen ja korvaamisen ilmoittaminen:

Jos poistat sopimukselle haetun tai hyväksytyn eläimen poistetaan tai poistat ja korvataat toisella sopimusehdot täyttävällä saman rotuisella eläimellä, palauta vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus 14 vrk kuluessa tapahtumasta ELY-keskukseen. Korvaaminen ei koske maatiaiskanoja.

Ilmoitta poistettavan eläimen EU-tunnus ja hevosen UELN- tai rekisterinumero ELY-keskukseen. Jos korvaat eläimen, ilmoita lisäksi korvaavan eläimen EU-tunnus, hevosen UELN- tai rekisterinumero, sekä korvaavan eläimen kantakirjatodistus tai - alkuperäisrotulista ja tarvittaessa korvaavan lampaan/vuohen jalostussuunnitelma.

Sähköinen asiointi

Kuvakaappaus Vipusta: Kuva Vipun ylävalikosta, josta siirtyminen Hae/Tukia -osioon.Kuva 1. Valitse Hae tukia ja jätä ilmoituksia -kohta tai vaihtoehtoisesti ylävalikon Hae/Ilmoita -kohta

Alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimusta haetaan Vipu-palvelun Hae tukia ja jätä ilmoituksia osiossa. Asi­oin­tiin pää­set ylä­va­li­kon Hae/ilmoita-koh­das­ta tai vaih­to­eh­toi­ses­ti etu­si­vun Hae tu­kia ja jätä il­moi­tuk­sia -pai­nik­keen kaut­ta. 

Kuvakaappaus Vipusta: Hae tukia ja jätä ilmoituksia -painikkeesta.Kuva 2. Hae tukia ja jätä ilmoituksia - painike

Etu­si­vun Hae tu­kia ja jätä il­moi­tuk­sia -pai­nik­kees­ta avau­tuvat asi­oin­nis­sasi mu­ka­na ole­vat tuki­haut ja il­moi­tuk­set. Haku­aika -koh­das­sa näet kun­kin toi­min­non auki­olo­ajan. Voit ra­ja­ta ruu­dus­sa nä­ky­viä toi­min­to­ja va­lit­se­mal­la "Näy­tä kaik­ki" tai vain ne ha­ke­muk­set/il­moi­tuk­set, joi­den haku­aika on me­neil­lään.
Valitse Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus (tukihakemus).

Kuvakaappaus Vipusta: Asioinnin etusivu, mistä valitaan Alkuperäisrotujen kasvattaminen -sopimuksen hakuKuva 3. Asioinnin etusivu. Valitse Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus (tukihakemus).

Tietojen täyttäminen

Valitse ensin tuenhakija. Alasvetovalikossa on lueteltu maatilan osalliset.

Jos tuenhakijana on yhteisö, valitse maatilan osallisista henkilö, joka täyttää korvauksen ikäehtoa. Jos tuenhakija on julkisoikeudellinen yhteisö, esimerkiksi koulu- tai vankilatila, valitse "yhteisö ei kuuluu ikävaatimusten piiriin".

Täytä seuraavaksi y-tunnus. Jos tuenhakijalla ei ole sitä, valitse ei "y-tunnusta".

Mikäli tuenhakija on osana konsernia, lisää emo-/tytäryhtiö. Paina Tallenna jokaisen lisätyn rivin jälkeen, jotta lisäys säilyy.

Kuvakaappaus Vipusta: Tuenhakijan valinta -osio.Kuva 4. Hakijan tiedot -osio, tuenhakijan valinta ja y-tunnus

Siirry seuraavaksi Hakemustiedot-osioon.

Sivun yläosassa on teksti: Palauttamalla tämän hakemuksen haen Alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimusta ajalle 1.1.2023 –31.12.2023 ja korvauksen maksamista siitä vuodelle 2023.

Seuraavaksi alapuolelle aukeaa valikko, josta haet oikea alkuperäisrotu vihreää paneelia klikkaamalla. Tallenna halutut sopimuseläimet ja liitä hakemukseen myös kyseiselle alkuperäisrodulle tarvittavat liitteet. Lopuksi tarkista hakemuksen tiedot yhteenvedosta ja lähetä hakemus.

Jos hakemuksesi koskee vain yhtä alkuperäiseläinrotua, voit siirtyä sen kohdan tallentamisen jälkeen suoraan kohtaan 4. Yhteenveto ja lähetys. Muiden rotujen kohtaan sinun ei tarvitse tallentaa tällöin mitään.

3. Eläinten lisääminen hakemukselle

3.1 Nautojen lisääminen hakemukselle

Valitse Naudat-paneeli, josta avautuu mahdollisuus lisätä nautoja hakemukselle.

Kuvakaappaus Vipusta: Nautojen valinta hakemukselle.Kuva 5. Nautojen tallentaminen sopimukseen. 0 kpl tarkoittaa, että hakemukselle ei ole vielä valittu yhtään eläintä.

Kuvakaappaus Vipusta: Lisää eläimiä -kohdasta pääset lisäämään nautoja hakemukselle.Kuva 6. Lisää nautoja hakemukselle Lisää eläimiä -toiminnolla.

Vipussa näkyvät nautarekisterissä tilatunnuksen alla olevat itä-, länsi- tai pohjoissuomenkarjan naaras- ja urospuoliset naudat, jotka ovat tuottaneet jälkeläisen sopimusvuotta edeltävinä kahtena edellisenä vuotena. Urospuolisilla naudoilla lisääntymispäivän kohdalla näkyy viiva.

Valitse nautoja hakemukselle yksitellen rastittamalla eläimen tietorivi. Ylhäällä vasemmalla näkyvästä ruudusta voit valita kaikki listan eläimet. Kun olet valinnut oikeat eläimet, paina Lisää hakemukselle -painiketta.

Naaras- ja urospuolisten suomenkarjan nautojen rotupuhtaat jälkeläiset näkyvät Faban kantakirjatodistukselta.

18.1.2023 jälkeen tulostettuihin kantakirjatodistuksiin on lisätty tieto naudan puhdasrotuisista jälkeläisistä (*) tai niiden lukumäärästä riippuen siitä onko kyseessä lehmä vai sonni.
Lehmien kantakirjatodistuksen sivulla 2 on merkitty (*) tähdellä ne jälkeläiset, jotka ovat rekisteritietojen mukaan puhdasrotuisia. Sonnien kantakirjatodistuksen sivulla 1 on tieto puhdasrotuisten jälkeläisten lukumäärästä. Luku kertoo kahden vuoden aikana ennen tukikauden alkua syntyneiden puhdasrotuisten jälkeläisten määrän. 

Voit valita eläimen sopimukselle, jos se on ollut hakijan hallinnassa sopimuskauden alusta 1.1.2023 alkaen.

Kuvakaappaus Vipusta: Valitse eläimet listalta.Kuva 7. Nautoja valitaan hakemukselle yksitellen rastittamalla eläimen tietorivi. Ylhäällä vasemmalla näkyvästä ruudusta voit valita kaikki listan eläimet. Kun olet valinnut oikeat eläimet on valittu, paina Lisää hakemukselle -painiketta.

Liitä jokaiselle naudalle oma Faba:n kantakirjatodistus.
Tallenna liite PDF/A-tiedostomuodossa. Liite voi olla kooltaan enintään 5 Mb. Liitteet kannattaa nimetä kuvaavasti, esim. Mansikki kantakirjatodistus 2023.

Valitse liite omista tiedostoista ja lopuksi paina Tallenna-painiketta.

Jälkeläisen rotupuhtaus on merkitty Faban kantakirjassa * -merkillä. Merkintä näkyy vasta 18.1.2023 lähtien tulostetuissa kantakirjoissa.

Kuvakaappaus Vipusta: Liitteiden lisääminen naudoille.Kuva 8. Liitteen lisääminen naudoille

Kuvakaappaus Vipusta: Tiedot muilta osin kunnossa, mutta liite puuttuu.Kuva 9. Valmis itäsuomenkarjan nautojen hakemus, jossa joiltakin naudoilta puuttuu liite (kantakirjatodistus).

Voit lähettää hakemuksen ilman liitteitä, mutta ELY-keskus ei voi hyväksyä nautaa sopimukselle ennen kuin olet palauttanut sen tukikelpoisuuden todistavan Faba:n kantakirjatodistuksen. Toimita puuttuvat liitteet mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen ELY-keskukseesi esimerkiksi sähköpostilla.

3.2 Lampaiden lisääminen hakemukselle

Lampaat-paneelista avautuu mahdollisuus lisätä lampaita hakemukselle.

Tallenna lampaita hakemukselle +Lisää eläimiä -toiminnolla. Lisää myös tarvittavat liitteet.
Eläinrodun perässä näkyvä 0 kpl tarkoittaa, että hakemukselle ei ole lisätty vielä yhtään eläintä.

Kuvakaappaus Vipusta: Lampaiden valinta hakemukselle.Kuva 10. Lisää lampaita hakemukselle Lisää eläimiä -toiminnolla.

Näet Vipussa listauksen lammas- ja vuohirekisterissä tilatunnuksen alla olevista naaras- ja urospuolisista valitun lammasrodun lampaista. Listalle tulevat valitun lammasrodun alkuperäisrotuiset uuhet, jotka ovat tuottaneet jälkeläisen sopimukseen vaadittuna aikana sekä yli 1-vuotiaat pässit. Niiden rotupuhtaan jälkeläisen tuottaminen voidaan tarkistaa alkuperäisrotulistalta.

Valitse eläimet hakemukselle yksitellen rastittamalla eläimen tietorivi. Ylhäällä vasemmalla näkyvästä ruudusta voit valita kaikki listan eläimet.

Voit valita eläimen sopimukselle, jos se on ollut hakijan hallinnassa sopimuskauden alusta 1.1.2023 alkaen.

Kun olet valinnut oikeat eläimet, paina Lisää hakemukselle -painiketta.

Kuvakaappaus Vipusta: Valitse lisättävät lampaat listalta.Kuva 11. Lampaita valitaan hakemukselle yksitellen rastittamalla eläimen tietorivi. Ylhäältä vasemmalla näkyvästä ruudusta voit valita kaikki listan eläimet. Kun olet valinnut oikeat eläimet, paina Lisää hakemukselle -painiketta.

Kuvakaappaus Vipusta: Liitteiden lisääminen lampaita koskevaan hakemukseen.Kuva 12. Liitteiden valinta lampaita koskevaan hakemukseen

Liitteet: Liitä suomenlampaille-, kainuunharmaslampaille- ja ahvenanmaanlampaille yksi yhteinen Nettikatraan alkuperäisrotutukilista sekä yksi yhteinen jalostussuunnitelma.

Tallenna liite PDF/A-tiedostomuodossa. Liite voi olla kooltaan enintään 5 Mb.
Valitse liite omista tiedostoista ja lopuksi paina Tallenna-painiketta.

Voit lähettää hakemuksen ilman liitteitä, mutta ELY-keskus ei voi hyväksyä lampaita sopimukselle ennen kuin olet palauttanut niiden tukikelpoisuuden todistavat alkuperäistukilistan ja jalostussuunnitelman. Toimita liitteet mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen ELY-keskukseesi esimerkiksi sähköpostilla.

Kuvakaappaus Vipusta: Liitteiden lisäminen hakemukselle kohta.Kuva 13. Lampaiden liitteiden lisääminen hakemukseen

3.3 Vuohien lisääminen hakemukselle

Vuohet-paneelista avautuu mahdollisuus lisätä eläimiä hakemukselle.

Tallenna vuohia hakemukselle +Lisää eläimiä -toiminnolla. Lisää myös tarvittavat liitteet.
Eläinrodun perässä näkyvä 0 kpl tarkoittaa, että hakemukselle ei ole lisätty vielä yhtään eläintä.

Kuvakaappaus Vipusta: Vuohien lisääminen hakemukselle.Kuva 14. Lisää vuohia hakemukselle Lisää eläimiä -toiminnolla.

Valitse eläimet hakemukselle yksitellen rastittamalla tai ylhäältä vasemmalta rastista voit valita kaikki listan eläimet. Kun oikeat eläimet on valittu, painetaan Lisää hakemukselle -painiketta.

Näet Vipussa listauksen lammas- ja vuohirekisterissä tilatunnuksen alla olevista naaras- ja urospuolisista alkuperäisrodun vuohista. Listalle tulevat alkuperäisrotuiset kutut, jotka ovat tuottaneet jälkeläisen sopimukseen vaadittuna aikana sekä yli 1-vuotiaat pukit. Niiden rotupuhtaan jälkeläisen tuottaminen voidaan tarkistaa alkuperäisrotulistalta.

Voit valita eläimen sopimukselle, jos se on ollut hakijan hallinnassa sopimuskauden alusta 1.1.2023 alkaen.

Kuvakaappaus Vipusta: Lisää vuohia hakemukselle ratittamalla valitut eläimet.Kuva 15. Vuohia valitaan hakemukselle yksitellen rastittamalla eläimen tietorivi. Ylhäällä vasemmalla näkyvästä ruudusta voit valita kaikki listan eläimet. Kun olet valinnut oikeat eläimet, paina Lisää hakemukselle -painiketta.

Kuvakaappaus Vipusta: Liitteiden lisääminen vuohille.Kuva 16. Vuohien liitteiden lisääminen hakemukselle

Liitä vuohille yksi yhteinen Nettikatraan alkuperäisrotutukilista.
Liitä vuohille myös yksi yhteinen jalostussuunnitelma.
Tallenna liite PDF/A-tiedostomuodossa. Liite voi olla kooltaan enintään 5 Mb.

Voit lähettää hakemuksen ilman liitteitä, mutta ELY-keskus ei voi hyväksyä vuohia sopimukselle ennen kuin olet palauttanut niiden tukikelpoisuuden todistavat alkuperäisrotutukilistan ja jalostussuunnitelman. Toimita liitteet mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen ELY-keskukseesi esimerkiksi sähköpostilla.

Kuvakaappaus Vipussa: Liite valitaan omista tiedostoista ja lopuksi painetaan Tallenna-nappulaa. Liitteen tulee olla vain PDF-tiedosto ja kooltaan maksimissaan 5 MbKuva 17. Valitse liite omista tiedostoista ja lopuksi paina Tallenna-painiketta.

3.4 Hevosten lisääminen hakemukselle

Kun haet sopimukselle hevosta, valitse näkymästä suomenhevoset-paneeli.

Lisää hevosia hakemukselle Lisää eläimiä -toiminnolla. Mikäli hevonen on ruuna, valitse ori.

Hevosesta merkitään hakemukselle UELN- tai rekisterinumero, nimi, sukupuoli, lisääntymispäivä ja- vakituinen pitopaikkatunnus tai -tunnukset. Pitopaikkatunnuksen (FI+12 numeroa) ilmoittamisen voi ohittaa hakuvaiheessa valitsemalla "ei pitopaikkatunnusta", mutta se on kuitenkin toimitettava ELY-keskukseen. 

Hakemukseen ei lisätä liitettä hevosen rotupuhtaudesta. ELY-keskus tarkastaa rotupuhatuden Suomen Hippoksen Heppa-rekisteristä.

Kuvakaappaus Vipusta: Hevosten lisääminen hakemukselle.Kuva 18. Lisää hevosia hakemukselle Lisää eläimiä -toiminnolla.

Kuvakaappaus Vipusta: Lisää hevosia hakemukselle näkymä.

tai

Kuvakaappaus Vipusta: Hevosella ei ole pitopaikkatunnusta. Toimita se ELY-keskukseen.Kuva 19. Hevosen tallentaminen hakemukselle

Kuvakaappaus Vipusta: Hevonen tallennettu onnistuneesti hakemukselle.Kuva 20. Hevosten tallennus hakemukselle on valmis

3.5 Kanojen lisääminen hakemukselle

Valitse maatiaiskanat-paneeli, josta avautuu mahdollisuus lisätä eläimiä hakemukselle.

Lisää eläimiä hakemukselle valitsemalla kohta "vähintään 20 kpl" Sopimuksessa on oltava vähintään 20 maatiaiskanaa, joista yhden on oltava maatiaiskukko.

Kuvakaappaus Vipusta: Maatiaskanojen lisääminen hakemukselle.Kuva 21. Maatiaiskanojen tallennus hakemukselle painamalla rastita ’vähintään 20 kpl’

Merkitse kanaparvelle vakituinen pitopaikkatunnus (FI+12 numeroa). Pitopaikkatunnuksen (FI+12 numeroa) ilmoittamisen voi ohittaa hakuvaiheessa valitsemalla ”ei pitopaikkatunnusta”, mutta se on kuitenkin toimitettava ELY-keskukseen.

Kuvakaappaus Vipusta: Pitopaikan lisääminen kanoilla.Kuva 22. Pitopaikan tallentaminen kanoille

Lisää kanaparvelle liite: Todistus kuulumisesta maatiaiskanan säilytysohjelmaan.
Tallenna liite PDF/A-tiedostomuodossa. Liite voi olla kooltaan enintään 5 Mb.
Valitse liite omista tiedostoista ja lopuksi paina Tallenna-painiketta.

Voit lähettää hakemuksen ilman liitteitä, mutta ELY-keskus ei voi hyväksyä kanaparvea sopimukselle ennen kuin olet palauttanut todistuksen kuulumisesta maatiaiskanan säilytysohjelmaan. Toimita todistus mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen ELY-keskukseesi esimerkiksi sähköpostilla.

Kuvakaappaus Vipusta: Liitteiden lisääminen kanoille.Kuva 23. Liitteen tallentaminen kanoille

4. Yhteenveto ja hakemuksen lähettäminen

Kun olet antanut hakemukseen tarvittavat tiedot, siirry Yhteenveto ja lähetys -välilehdelle.

Anna seuraavaksi sähköpostiosoite, johon vahvistusviesti lähetetään. Tämän jälkeen Lähetä käsiteltäväksi -painike aktivoituu. Tarkista hakemukselle tallennetut tiedot ja lähetä hakemus käsiteltäväksi. 

Kuvakaappaus Vipusta: Yhteenveto ja lähetys -osio.Kuva 24. Yhteenveto ja lähetys -osio

Lähetyksen jälkeen

Tulosta yhteenveto -painikkeen kautta saat hakemuksen yhteenvedosta tulosteen, josta näet hakemuksen lähetysajan. Voit tallentaa yhteenvedon koneelle tai tulostaa sen. Varmista, että antamaasi sähköpostiosoitteeseen on saapunut vahvistusviesti, tarkista tarvittaessa myös roskapostikansio. Voit nyt palata asioinnin etusivulle tai sulkea asioinnin.

Kuvakaappaus Vipusta: Yhteenvetotuloste

Kuvakaappaus Vipusta: Yhteenvetotulosteen loppuosa.Kuva 25. Alkuperäisrotujen kasvattamisen yhteenvetotuloste. 

5. Muutosten tekeminen lähetettyihin tietoihin

Jos haluat tehdä muutoksia kuten lisätä eläimiä tai hakemuksesta puuttuvia tietoja ja liitteitä (esim. y-tunnus, pitopaikkatunnus), se onnistuu hakuaikana. Mene uudelleen Vipun etusivun kautta Hakemukset ja ilmoitukset -osioon, jossa Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus (tukihakemus) näkyy lähetettynä.

Avaamalla hakemuksen siirryt Yhteenveto ja lähetys -välilehdelle, jossa voit peruuttaa lähettämäsi hakemuksen Peruuta lähetys -toiminnolla. Tämän jälkeen voit tehdä hakemukseesi muutoksia.
Muutoksia hakemukseen voit tehdä 2.3.2023 asti.

Muista lähettää hakemus uudelleen käsiteltäväksi mahdollisen peruutuksen ja muutosten tekemisen jälkeen!

Kuvakaappaus Vipusta: Hakemus lähetetty käsittelyyn.Kuva 26. Lähetetty hakemus Vipun etusivulla.

Kuvakaappaus Vipusta: Hakemuksen peruuttaminen.Kuva 27. Hakemuksen peruuttaminen

Sinua voi kiinnostaa myös

Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus
Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus
Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus edistää ja säilyttää alkuperäisrotujen geneettistä monimuotoisuutta. Voit tehdä kasvattamissopimuksen Suomen alkuperäisiin eläinrotuihin kuuluvista…
Lisää aiheesta
Alkuperäisrotueläinten kasvattaminen -ympäristösopimuksen sopimusehdot 2023
Alkuperäisrotueläinten kasvattaminen -ympäristösopimuksen sopimusehdot 2023
Alkuperäisrotueläinten kasvattamista koskeva ympäristösopimus (jäljempänä sopimus) on alkuperäisrotujen geneettisen monimuotoisuuden säilyttämiseen ja edistämiseen tähtäävä ympäristösopimus.…
Lisää aiheesta
Usein kysyttyä alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksesta
Usein kysyttyä alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksesta
Tältä sivulta löydät täsmäkysymyksiä ja täsmävastauksia alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen ehtoihin liittyen. Lue kaikki ehdot: Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen ehdot   Yleistä…
Lisää aiheesta