Tukiehdot: perustulotuki 2024

Julkaisupäivä: 5. huhtikuuta 2024

Peltotukien hakuopas

Perustulotuki on EU:n kokonaan rahoittama tuotannosta irrotettu suora tuki. Tukea voidaan myöntää aktiiviviljelijälle. Suomi on jaettu kahteen tukialueeseen: AB- ja C-alueeseen. Tukialueet löytyvät ruokavirasto.fi -sivulta Tuki- ja kohdentamisaluekartta.

Perustulotuen hakeminen ja tukiehdot

Voit hakea perustulotukea vuosittain sähköisesti Vipu-palvelussa peltotukien haussa.  Peltotukien hakemisesta ja päivämääristä on kerrottu tarkemmin Peltotukien hakuoppaalla.

Pienin kasvulohko, josta tukea voidaan maksaa, on 0,05 hehtaaria. Tukea ei myönnetä sellaiselle alalle, jolla viljelykasvin juuret eivät ole yhteydessä maaperään.

Perustulotuessa tukikelpoista on ala, joka on maatalousmaata tukihaun päättymisestä kasvukauden loppuun saakka, vähintään 15.9. asti. Maatalousmaan tukikelpoisuusvaatimuksista voit lukea peltotukien hakuoppaan luvusta Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot.

Tukikohtaisten ehtojen lisäksi sinun on

  1. oltava aktiiviviljelijä
  2. noudatettava ehdollisuuden vaatimuksia. 
  3. harjoitettava maatalousmaalla maataloustoimintaa.

Perustulotuen määrä

Tilallesi myönnettyjen suorien tukien yhteismäärän pitää olla tukivuonna vähintään 500 euroa, jotta EU:n suorat tuet voidaan maksaa. Suoria tukia ovat perustulotuen lisäksi ekojärjestelmätuki, eläinpalkkiot, erikoiskasvipalkkio, nuorten viljelijöiden tulotuki, tärkkelysperunapalkkio ja uudelleenjakotulotuki.

Kasvien tukikelpoisuuden perustulotuessa voit tarkistaa Peltotukien hakuoppaan luvusta Kasvien ilmoittaminen ja tukitasot.

Perustulotukea voidaan myöntää vuosittain enintään 294,27 miljoonaa euroa.

Perustulotuen arvioitu määrä vuonna 2024 on

  • AB-alue: 139,37 euroa/ hehtaari.
  • C-alue: 119,49 euroa /hehtaari.

Tuettavien hehtaareiden lukumäärä vaikuttaa tukitasoon.

Tuen määrää tarkennetaan ennen sen maksamista, kun tukikelpoinen pinta-ala on tiedossa.