Kolttalain mukaiset tuet

Kolttalain perusteella voidaan myöntää tukea asuin- tai talousrakennuksen sekä kalapirtin rakentamiseen ja peruskorjaukseen tai laajennukseen.

Sivun sisältö koltansaameksi:

Sääʹmlääʹjj meâldlaž tuärjjõõzz

Kuka voi saada tukea?

Voit saada tukea, jos olet taloudelliselta asemaltasi, olosuhteiltasi ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltasi sellainen, että tukemista voidaan pitää tarkoituksenmukaisena. Sinun ja puolisosi tulot, varallisuus ja muut olosuhteet otetaan huomioon.

Rahoituksen saamisen edellytyksiä:

 • olet koltta-alueella vakituisesti asuva koltta tai koltan puoliso
 • olet 18–59-vuotias, kun haet tukea uuden asuinrakennuksen rakentamiseen*
 • vuositulosi muusta kuin kolttalain mukaisesta elinkeinosta ovat korkeintaan 42 600 € (yksineläjä) tai 55 900 € (yhteensä sinulla ja puolisollasi)**.

* Ainoastaan peruskorjaukseen ja vähäiseen laajentamiseen voidaan myöntää tukea 65 vuotta täyttäneelle.
**Jos perheessäsi on lapsia, tulorajaa korotetaan 2 100 eurolla jokaista hakijaruokakuntaan kuuluvaa alle 18-vuotiasta lasta kohti.

Tuen määrä

Rakennuskohde Avustuksen enimmäismäärä (% hyväksytyistä kustannuksista) Lainan enimmäismäärä (% hyväksytyistä kustannuksista)
Uuden asuin- tai talousrakennuksen rakentaminen* 45 % 45 %
Asuin- tai talousrakennuksen peruskorjaus tai laajennus 50 % 40 %
Kalapirtin ja siihen liittyvän saunan sekä varaston rakentaminen, laajentaminen ja peruskorjaus 40 % 50 %
Tien rakentaminen, tilan sähköistäminen ja vesihuollon parantaminen (esim. kaivo)** 40 % 50 %

*Viemäröintikustannukset sisältyvät asuinrakennuksen rakentamisen yksikkökustannuksiin eikä niitä rahoiteta erikseen.

**Hae jokainen omalla tukihakemuksellaan (lomake 570) ja liitä jokaiseen hakemukseen työn suunnitelma-asiakirjat kustannusarvioineen.

Lainan ehdot

Laina-aika on 5–20 vuotta. Lainan ehtoja määrättäessä otetaan huomioon varallisuutesi, tulot, perhesuhteet, lähiajan investoinnit ja muut taloudelliseen kantokykyysi vaikuttavat seikat.

Lainan vakuudeksi riittää yleensä kiinteistökiinnitys. Lapin ELY-keskus myöntää lainat, ei pankki.
Lainan korko on kolme prosenttia. Rakennuksen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja laajentamiseen myönnetyt lainat ovat korottomat ensimmäiset kaksi vuotta.

Lainojen ensimmäiset lyhennysmaksut peritään sinä eräpäivänä, joka kahden vuoden kuluttua ensiksi seuraa lainan tai sen ensimmäisen erän nostamista.

Näin haet tukea

Kolttalain mukaisia tukia voi hakea jatkuvasti lomakkeella 570 Lapin ELY-keskuksesta.

Teetä rakentamisinvestointia koskeva kustannusarvio ja rakennusselostus rakennussuunnittelijalla tai muulla rakentamistalouteen riittävästi perehtyneellä rakennusalan asiantuntijalla. Toimita suunnitelma-asiakirjat ELY-keskukseen. ELY-keskuksen rakennusasiantuntija määrittää rakentamiselle yksikkökustannukset, jotka ovat rahoituksen perusteena.

Voit ostaa maata valtiolta

Voit ostaa valtion maata asuntorakentamista varten enintään 5 hehtaaria. Keväjärvellä on myytävänä tontteja, joissa kunnallistekniikka on valmiina. Myös hallinnansiirto Metsähallitukselta ELY-keskukselle on edelleen mahdollista. Jätä maansaantihakemus Inarin kuntaan.

Lisätietoa maan myynnistä: https://www.ely-keskus.fi/maanmyynti 

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Voit aloittaa investoinnin omalla riskillä tukihakemuksen jättämisen jälkeen. ELY-keskus suosittelee kuitenkin aloittamaan investoinnin vasta myönteisen tukipäätöksen jälkeen.

Jos olet tehnyt hankinnan omalla riskillä ennen tukipäätöstä ja saat investointiin kielteisen päätöksen, et voi saada tukea samaan investointiin enää myöhemmin. Hankinta on tehty ennen tukihakemuksen jättämistä.

Aloittamista on esimerkiksi:

 • jos rakennat itse: perustusten valutyön aloittaminen tai muu vastaava
 • jos teetät työn ulkopuolisella: lopullinen sopimus on allekirjoitettu.

Tuen maksaminen

Hae maksua ja nostolupaa ajoissa Hyrrä-asiointipalvelussa tai paperilomakkeella ELY-keskuksesta.

Työn toteutusaika on 2 vuotta tuen myöntämisestä. Jätä ensimmäinen maksu- ja nostolupahakemus investoinnin toteutusaikana.

Muista tehdä myös viimeinen maksu- ja nostolupahakemus määräajassa, viimeistään kahden kuukauden kuluttua toteutusajan päättymisestä. Rakentamisinvestoinnin on oltava valmis ennen viimeisen erän maksamista.

Työn toteutusaikaa voidaan pidentää kahdesti enintään vuodeksi kerrallaan, jos olet aloittanut toteutuksen 2 vuoden määräajassa. Hae jatkoaikaa lomakkeella 501.

Avustus maksetaan ja lainan saa nostaa enintään 5 erässä.

Tukea (avustus + laina) maksetaan tukikelpoisten kustannusten mukaisesti (asuntorakentamisessa valmiusastetodistus). Viimeisen erän on oltava vähintään 20 % avustuksen tai lainan määrästä.

Tarvitsetko apua?

 • Lapin ELY-keskus, maaseutu- ja energiayksikkö
  • ryhmäpäällikkö Inka Ahonen, puh. 0295 037 096 (tuen myöntäminen)
  • rakennusasiantuntija: Pekka Niemelä, puh. 0295 037 116 (kustannusarvioiden hyväksyminen)
  • tarkastaja Anne Moilanen, puh. 0295 037 204 (tuen maksaminen)
   Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
 • Inarin kunta, maaseututoimi
  • maataloussihteeri Minna Pulju, puh. 040 357 6077, minna.pulju@inari.fi

Lomakkeet

570 Hakemus kolttalain 253/1995 mukaisen tuen saamisesta (docx)

570 Ooccmõš sääʹmlääʹjj 253/1995 meâldlaž tuärjjõõzz vuäǯǯmõõžžâst (docx)

570A Yritystietolomake, kolttalain (253/1995) mukaisen tuen saamiseksi (pdf)

570B Yhteishankkeessa mukana olevien hakijoiden tiedot Kolttalain (253/1995) mukaisen tuen saamiseksi (xls)

572 Hakemus kolttalain (253/1995) mukaisen kolttatilan tai lisäalueen hankinnasta/kaupasta (doc)

572 Ooccmõš sääʹmlääʹjj 253/1995 meâldla sääʹmtääl leʹbe lââʹssvuuʹd haʹŋǩǩummšest/kaaupâst (doc)

501 Hakemus toimenpiteen toteutusajan pidentämiseksi (doc)

Lainsäädäntö

Kolttalaki 253/1995

Koltta-asetus 133/1997

Lisätietoa

Lapin ELY-keskus/Koltta-asiat

Maksun hakeminen

Sivu on viimeksi päivitetty 20.5.2024