Porotalouden eläinkohtainen tuki

Porotalouden harjoittajille maksetaan kansallista eläinkohtaista tukea.

Kuka voi saada tukea

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että

  • ruokakunnan osallisilla on poronhoitovuoden päättyessä vähintään yhteensä 80 eloporoa
  • pidät porotalouden tuloista ja menoista kirjanpitoa.

Tuen määrä

Porotalouden eläinkohtaista tukea voidaan maksaa enintään 35,00 euroa eloporoa kohti.

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot ja ohjeet

Suomeksi

Saameksi

Näin haet tukea

Voit hakea porotalouden tukea sähköisesti verkkoasiointipalvelu Vipussa. Haun alkamisesta tiedotetaan erikseen.

Jos et voi hakea sähköisesti Vipu-palvelussa tai tuenhakijana on kuolinpesä, hae porotalouden tukea paperilomakkeella 227. Palauta lomake Lapin ELY-keskukseen. 

Kirjaudu Vipu-palveluun

Lomakkeet suomeksi

Lomakkeet saameksi

Tuen valvonta

Tukihallinto valvoo ehtojen noudattamista tukihakemuksella ilmoittamiesi tietojen perusteella.

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen Lapin ELY-keskuksesta

Säädökset

  • Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001 muutoksineen)
  • Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta (1334/2022)
  • Poronhoitolaki (848/1990)
  • Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2023/2024 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (915/2023)
  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus merkkipiireistä ja suurimmista sallituista poromääristä (414/2020)
  • Ruokaviraston määräys poronhoitovuodelta 2023/2024 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta vuonna 2023 (27/2023)
Sivu on viimeksi päivitetty 30.5.2024