Koirat ja kissat

Koirien ja kissojen pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus. Päätös nisäkäs- ja lintulajeihin kuuluvien tuotantoeläinten lopettamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista sisältää säännöksiä eläinten lopettamisesta.

Koirien ja kissojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta. Tässä asetuksessa asetetaan muun muassa yksityiskohtaisia pitopaikkojen kokoa sekä eläinten hoitoa, kohtelua ja käsittelyä koskevia vaatimuksia.

Koirien ja kissojen pitoa ja hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä on koottu yhteen Koira ja kissa - eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna -oppaaseen. Lähteinä käytetyt säädöstekstit ovat kokonaisuudessaan luettavissa maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilla.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.7.2021