BVD tutkimustulosten tilaaminen

Tilaukset ja kyselyt tehdään sähköpostitse: bvdkyselyt@ruokavirasto.fi 

tai kirjeitse: Ruokavirasto, Eläintautivirologia/BVD-kyselyt, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki.

Tilauksessa on mainittava karjanomistajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jos sellainen on käytössä.

Seurantatutkimustulos siirretään sähköisesti NASEVAan, jos karjanomistaja on antanut tilauksessaan Ruokavirastolle luvan siirtoon.

Tutkimusvastaus ja -lasku toimitetaan tilauksen tehneelle karjanomistajalle, jos näytteenotosta on kulunut korkeintaan 22 kuukautta, koska tutkimustulos on voimassa 24 kuukautta näytteenotosta. Jos karjasta ei ole tehty seurantatutkimuksia tai näytteenotosta on yli 22 kuukautta, karjanomistajalle ilmoitetaan tästä sähköpostitse tai kirjeitse.

BVD-seurantatutkimuksen verollinen hinta on 38,01 euroa. Hinta sisältää vastauksen tutkimustuloksen tilaajalle. Vastaukset pyritään toimittamaan 2 viikon kuluessa tilauksen tekemisestä.

BVD-seuranta

BVD-seurannassa on vuodesta 1993 alkaen tutkittu vuosittain lähes kaikki maitoa meijereihin toimittavat lypsykarjat. Laajan seurannan avulla on kyetty löytämään karjat, joilla on BVD-vasta-aineita tankkimaidossa. Näiden karjojen BVD-tilanne on selvitetty perusteellisesti tutkimalla koko karjan verinäytteet.

BVD-tartunta on vuodesta 2004 alkaen ollut lakisääteisesti vastustettava eläintauti. Jos tartuntaa epäillään tai se todetaan, karjalle asetetaan rajoittavat määräykset, joilla pyritään estämään tartunnan leviäminen muihin karjoihin.

Nautakarjojen BVD-seurantaa tehdään edelleen meijerin keräämistä lypsykarjojen tankkimaitonäytteistä ja teurastamolla otetuista emolehmäkarjojen teuraitten verinäytteistä. Tulevaisuudessa seurantaa supistetaan ja sitä muutetaan mahdollisuuksien mukaan riskiperusteiseksi. Vuoden 2010 jälkeen Ruokavirasto ei myöskään erikseen suosittele näyttelyihin vietävien eläinten BVD-tutkimuksia.

Seurantatuloksia on hyödynnetty myös vapaaehtoisessa BVD-terveysvalvontaohjelmassa, joka lakkautettiin hyvän tautitilanteen vuoksi 31.12.2008. Karjanomistaja voi tilata karjansa seurantatutkimustuloksen Ruokavirastosta.

Lisätietoja: erikoistutkija, ELT Ulla Rikula, eläintautivirologian tutkimusyksikkö,

puhelin 050 563 2052, ulla.rikula@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 13.11.2018