Kolttalain mukaiset tuet

Tukimuodolla rahoitetaan kolttalain mukaisia investointeja ja toimenpiteitä.

Kolttalain mukainen investointituki edistää kolttaväestön ja -alueen elinolosuhteita ja toimeentulomahdollisuuksia. Laki myös edistää ja ylläpitää kolttakulttuuria.

Tällä hetkellä kolttalain perusteella myönnettävät tuet (asuinrakennukset, talousrakennukset ja kalapirtit) ovat haettavissa vain lomakkeella 570 – eivät sähköisessä asioinnissa.

Esite: Hae kolttalain mukaista rahoitusta rakentamiseen

Vuäǯǯâd sääʹmlääʹjj meâldlaž teäggtummuž raajjmõʹšše

Lue lisää koltta-asioista ELY-keskuksen verkkosivuilta

 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2022