Julkaisut

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan voimassaolevat väestötason ravitsemussuositukset on julkaistu vuonna 2014. Suomalaiset ravintoainetason suositukset perustuvat pääosin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin, joiden tieteellinen pohjatyö tehdään pohjoismaisista asiantuntijoista koostuvassa työryhmässä.

Ravintoaineille voidaan esittää kolme ravitsemuksellista viitearvoa

  • Ravintoaineen pienin tarve on se vähimmäismäärä, joka estää puutteen. Sitä vastaava määrä ravintoainetta ei kuitenkaan riitä ylläpitämään hyvää terveyttä ja ravitsemustilaa. Lisäksi yksittäisillä henkilöillä voi esiintyä puutosoireita.
  • Ravintoaineen keskimääräinen tarve kuvaa ravintoaineen määrää, joka vastaa väestön tai väestöryhmän keskimääräistä tarvetta.
  • Suositeltavaa saantia vastaava määrä ravintoainetta puolestaan tyydyttää ravinnon tarpeen ja ylläpitää hyvän ravitsemustilan lähes kaikilla terveillä ihmisillä.

Eri maiden suosituksissa esitetään joko kaikki kolme arvoa kuten pohjoismaisissa suosituksissa tai vain suositeltava saanti, kuten Suomessa. Tälle sivustolle on koottu kaikki Suomessa julkaistut saatavilla olevat ravitsemussuositukset.

Terveyttä ruoasta -julkaisun kansikuva ruokakolmiosta.

Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, versio 5 pdf Painettu versio on maksullinen, 18 €/kpl. Tilaukset Juvenes Print

 

Syödään yhdessä - julkaisun kansi: ruokapöydässä yhdessä istuva perhe.

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 2019 (pdf, 4,5 Mt), 2. uudistettu painos. Uuden suomenkielisen julkaisun painettu versio on myytävänä THL:n kirjakaupassa.

Ruotsin- ja englanninkielisen julkaisun verkkoversiot:
Tillsammans vid matbordet - kostrekommendationer  till barnfamiljer 2019 pdf 6,5 Mt, 2. revid. upplagan Eating together - food recommendations for families with children 2019 pdf 7 Mt, 2nd updated edition

Syödään yhdessä -julkaisun 2. uudistettuun painokseen on päivitetty alle yksivuotiaiden D-vitamiinilisän käyttöohjeet, Ruokaviraston ohjeet elintarvikkeiden turvallisesta käytöstä sekä mm. lehmänmaidon tapaan käytettävien kasvipohjaisten juomien ja kasviproteiinilähteiden käyttösuositus.

 

Terveyttä ja iloa ruoasta -julkaisun kannessa päiväkotiryhmä välipalalla metsässä.

TERVEYTTÄ JA ILOA RUOASTA- varhaiskasvatuksen ruokailusuositus 2018 pdf 5,3 Mt. Suomenkielisen ja ruotsinkielisen julkaisun painettu versio on myytävänä THL:n kirjakaupassa.

Julkaisu on saatavana pdf-versiona myös ruotsiksi ja englanniksi:
Mat ger hälsa och glädje - rekommendation om måltiderna inom småbarnspedagogiken 2018 pdf, 6,2 Mt 
Health and joy from food - meal recommendations for early childhood education and care 2018pdf, 7 Mt 

 

Kouluruokailusuositus-julkaisun kannessa oppilaat syövät koulun ruokalassa.

Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokailusuositus (2017)pdf, 4,8 Mt 
Suomen- ja ruotsinkielisen julkaisun painettu versio on myytävänä THL:n kirjakaupassa.

Julkaisu on saatavana pdf-versiona myös ruotsiksi ja englanniksi:
På svenska: Vi äter och lär tillsammans - rekommendationer för skolbespisningen (2017)pdf 5 Mt
In English: Eating and learning together - recommendations for school meals (2017)pdf, 6,7 Mt

Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisi yhteistyössä Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kanssa uudet kouluruokailusuositukset tammikuussa 2017.  

HYVINVOINTIA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ RUOKAILUSTA - Ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin 2019 pdf,  11,4 Mt.
Julkaisun painettu versio on ilmestynyt OPH:n Oppaat ja käsikirjat 2019:5a -sarjassa. Se on myytävänä Opetushallituksen verkkokaupassa.

Julkaisu on saatavana pdf-versiona myös ruotsiksi ja englanniksi: 
STUDENT MEALS BENEFITING HEALTH AND COMMUNITIES - Food recommendations for vocational institutions and general upper secondary school, 2019 pdf, 6,7 MB
MATEN GER VÄLBEFINNANDE OCH GEMENSKAP - Rekommendation om måltider till yrkesläroanstalter och gymnasier, 2019 pdf, 6,7 MB

 

Korkeakouluruokailusuositus julkaisun kannessa opiskelijat syövät ruokalassa.

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus - Terveyttä ruoasta 2016 pdf 
På svenska: Rekommendation om måltider för högskolestuderande - mat ger hälsa 2016 pdf

Kelan ja valtion ravitsemusneuvottelukunnan yhteistyönä on julkaistu kokonaan uudistettu ja huomattavasti aikaisempaa laajempi suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi. Suositus tarkentaa ateriatukea koskevaa valtioneuvoston asetusta.

 

Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus (2020) pdf (2020) pdf, 7,063 Mt
Suomen- ja ruotsinkielinen painettu versio on myytävänä THL:n kirjakaupassa.

Livskraft på äldre dar - kostrekommendation för äldre personer (2020) pdf, 7,057 Mt
Publikationen kan köpas i THL:s bokhandel 

Vitality in later years - food recommendation for older adults (2020) pdf, 9,901 Mt

Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdessä julkaisema suositus. Suositus on tarkoitettu ikääntyneiden ruokailusta ja ravitsemushoidosta vastaaville toimijoille julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, kotipalvelussa, palveluasumisessa ja hoito-, hoiva- ja kuntoutusyksiköissä sekä palvelujen kilpailuttajille ja päättäjille. Myös ikääntyneet itse ja omaishoitajaperheet saavat suosituksesta arvokasta tietoa omasta syömisestä huolehtimiseen sekä ikääntyneiden ruokapalvelujen järjestämisen periaatteista. Suositus sopii myös oppikirjaksi ikääntyvien ravitsemuksesta. 

Ikääntyneiden ruokasuositukseen sisältyvät työkalut ja lomakkeet

 

Ravitsemushoito julkaisun kannessa potilas syö keittoruokaa.

Ravitsemushoito 2010, pdf 12,7 Mt

Potilaiden ravitsemukseen perehtynyt asiantuntijaryhmä on valmistellut Ravitsemushoitosuosituksen, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa ravitsemushoitoa ja siihen liittyviä käytäntöjä osana potilaan kokonaishoitoa ja kuntoutusta.

Suositus on annettu valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksena ja se on julkaistu Editan kustantamina vuonna 2010. Ravitsemushoitosuositus on tarkoitettu sairaaloiden ja terveyskeskusten, palvelu- ja hoitokotien sekä kuntoutuskeskusten käyttöön koko henkilökunnalle, päättäjistä toimijoihin.

Suositukseen sisältyy laaja valikoima liitteitä, joista osa on sähköisessä muodossa ladattavissa omaan käyttöön täältä.

 

Juomasuositus julkaisun kannessa vesihanasta juoksee vettä.

Juomasuositus pdf

Juomilla on väliä - harkitse, mitä juot. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan juomasuositukset ikäryhmittäin. Juomat ravitsemuksessa, 2008pdf, VRN ja KTL

Rikosseuraamuslaitoksen ruokapalvelu

Vankien ruokahuollon järjestämisestä säädetään vankeuslain 7 luvun 5 §:ssä ja tutkintavankeuslain 3 luvun 4 §:ssä.

Vankeinhoitolaitoksen määräyksessä annetaan suuntaviivat ruokapalvelun  järjestämisestä vangeille. Määräyksen mukaisesti ruoka suunnitellaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositusten mukaiseksi.

Rikosseuraamuslaitoksen ruokahuolto ja ruokavaliot

Katso myös ravitsemussuosituksia maailmalta.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.3.2021