Neuvontakorvaus

Maatilojen neuvontajärjestelmän (Neuvo 2020) mukaisia neuvontapalveluja voivat tarjota järjestelmään hyväksytyt neuvojat. Korvaus neuvonnasta maksetaan neuvontapalvelun tuottajalle.

Maatilojen neuvontajärjestelmään hyväksytyt neuvojat on merkitty neuvojarekisteriin:

Neuvojarekisteri toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Mozilla Firefox (uusin versio), Google Chrome (uusin versio), Internet Explorer 10 tai uudempi.

Täydennyskoulutukset neuvojille

Järjestämme neuvojille täydennyskoulutuksia neuvonnan eri aihealueista.

Tieto itää! -verkkoluentosarjan luentotallenteet ovat katsottavissa jälkikäteen YouTube-videopalvelussa:

Tieto itää! -luentosarja

1. luento: Kasvitaudit muuttavassa ilmastossa, videotallenne


2. luento: PeltoOptimi-työkalu viljelijöiden päätöksenteon tueksi, videotallenne

3. luento: Ajankohtaista kasvinsuojelusta ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygieniasta, videotallenne

4. luento: Ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet osana kiertotaloutta, videotallenne

5. luento: Työn tehokkuutta parantamalla kilpailukykyä maatiloille, Työtehoseura (pdf)

6. luento: Eläintilojen elintarvike- ja rehuhygienian ajankohtaiset, videotallenne

7. luento: Eläinten hyvinvointivaatimukset, täydentävät ehdot, videotallenne

8. luento: Tuotantoeläinten häiriökäyttäytymisen ehkäiseminen nautakarjatiloilla, Helena Telkänranta (pptx)

9. luento: Tuotantoeläinten häiriökäyttäytymisen ehkäiseminen sikatiloilla, Helena Telkänranta (pptx)

10. luento: Tuotantoeläinten häiriökäyttäytymisen ehkäiseminen siipikarjatiloilla, Helena Telkänranta (pptx)

11. luento: Hanketyön mahdollisuudet maatilojen kehittämisessä, Marianne Selkäinaho, MMM, videotallenne

Hanketyön mahdollisuudet maatilojen kehittämisessä, Marianne Selkäinaho, MMM (pdf)