Neuvontakorvaus

Maatilojen neuvontajärjestelmän (Neuvo 2020) mukaisia neuvontapalveluja voivat tarjota järjestelmään hyväksytyt neuvojat. Korvaus neuvonnasta maksetaan neuvontapalvelun tuottajalle.

Voit hakea hyväksymistä neuvojaksi maatilojen neuvontajärjestelmään Ruokavirastosta lomakkeella 443.

Maatilojen neuvontajärjestelmään hyväksytyt neuvojat on merkitty neuvojarekisteriin:

Neuvojarekisteri toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Mozilla Firefox (uusin versio), Google Chrome (uusin versio), Internet Explorer 10 tai uudempi.

Täydennyskoulutukset neuvojille

Järjestämme neuvojille täydennyskoulutuksia neuvonnan eri aihealueista.

Tieto itää! -verkkoluentosarjan luentotallenteet ovat katsottavissa jälkikäteen YouTube-videopalvelussa:

Tieto itää! -luentosarja

1. luento: Kasvitaudit muuttavassa ilmastossa, videotallenne


2. luento: PeltoOptimi-työkalu viljelijöiden päätöksenteon tueksi, videotallenne

3. luento: Ajankohtaista kasvinsuojelusta ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygieniasta, videotallenne

4. luento: Ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet osana kiertotaloutta, videotallenne

5. luento: Työn tehokkuutta parantamalla kilpailukykyä maatiloille, Työtehoseura (pdf)

6. luento: Eläintilojen elintarvike- ja rehuhygienian ajankohtaiset, videotallenne

7. luento: Eläinten hyvinvointivaatimukset, täydentävät ehdot, videotallenne

8. luento: Tuotantoeläinten häiriökäyttäytymisen ehkäiseminen nautakarjatiloilla, Helena Telkänranta (pptx)

9. luento: Tuotantoeläinten häiriökäyttäytymisen ehkäiseminen sikatiloilla, Helena Telkänranta (pptx)

10. luento: Tuotantoeläinten häiriökäyttäytymisen ehkäiseminen siipikarjatiloilla, Helena Telkänranta (pptx)

11. luento: Hanketyön mahdollisuudet maatilojen kehittämisessä, Marianne Selkäinaho, MMM, videotallenne

Hanketyön mahdollisuudet maatilojen kehittämisessä, Marianne Selkäinaho, MMM (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 7.4.2020