Elintarvikkeiden vastaanotto

Elintarvikkeiden vastaanoton tulisi tapahtua siihen sopivassa tilassa. Elintarvikkeet eivät saa seistä ulkona kattamattomassa tilassa kauempaa kuin kuorman purkaminen vaatii. Helposti pilaantuvat elintarvikkeet saavat seistä huoneenlämmössä korkeintaan 10–15 minuuttia kuorman purkamisen ja tarkastamisen yhteydessä.

Elintarvikkeiden vastaanotossa tarkistetaan, että

 • elintarvikkeet ovat tuoreita sekä moitteettomia ulkonäöltään, hajultaan ja pakkausten kunnoltaan (aistinvarainen tarkastus)
 • päiväys- ja pakkausmerkinnät ovat kunnossa
 • elintarvikkeiden lämpötilat ovat sallituissa rajoissa.

 Vioittuneet, huonontuneet, epäilyttävän näköiset sekä vanhentuneet raaka-aineet ja pakkaukset ilman suomen- ja ruotsinkielisiä pakkausmerkintöjä tulee poistaa tai palauttaa tavaran toimittajalle. Sellaisiin tuotteisiin, joissa ei ole päiväysmerkintöjä, tulee merkitä saapumispäivä, jotta oikeasta varastokierrosta voidaan huolehtia. Tarkastuksen jälkeen etenkin helposti pilaantuvat elintarvikkeet tulee siirtää mahdollisimman pian kylmätiloihin, jotta kylmäketju ei pääse katkeamaan.

Saapuvien elintarvikkeiden ja raaka-aineiden vastaanottotarkastukseen tulee nimetä henkilö, joka huolehtii saapuvan tavaran tarkastuksesta, siirtämisestä oikeisiin varastotiloihin ja vastaanottotarkastuksen kirjaamisesta. Vastaanoton ohjeistuksen tulee sisältyä elintarvikeyrityksen omavalvontasuunnitelmaan.

Elintarvikkeiden vastaanoton ohjeistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

 • vastuuhenkilöt
 • tuoteryhmien vastaanottotilat
 • sovitut vuorokautiset toimitusajat
 • toimitettujen määrien tai tilattujen määrien tarkastus
 • toimitettujen tuotteiden vastaavuus tilaukseen (onko toimitettu mitä tilattu)
 • tuotteiden ulkoisen laadun tarkastus
 • päiväyksien ja muiden pakkausmerkintöjen valvonta
 • saapuvan tavaran lämpötilavalvonta
 • korjaustoimenpiteet sovittujen raja-arvojen ylittyessä
 • palautus- ja reklamaatiotoimenpiteet
 • mittaustulosten, poikkeamien, reklamaatioiden, korjaustoimenpiteiden, näytteenottotulosten ja palautusten kirjaaminen omavalvontajärjestelmään.

Saapuvan tavaran vastaanotto ja siirto varastoihin tulee olla elintarvikehuoneistossa suunniteltu niin, ettei synny ristisaastumisen vaaraa, eri puhtaustasojen tai raakojen ja kypsien elintarvikkeiden sekaantumista toisiinsa.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.7.2019