Salmonellavalvonta

Salmonellabakteerien aiheuttamat infektiot ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma ympäri maailmaa. Pohjoismaat ovat tästä poikkeuksena. Tilanne on Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa pysynyt huomattavasti paremmalla tasolla kuin muualla maailmassa. Suomessa on vuosittain todettu hieman yli 1000 tartuntatapausta ihmisillä, joista kotimaista alkuperää on vain noin 15-20 prosenttia tapauksista.

Suomen kansallinen salmonellavalvontaohjelma

Koska Suomen salmonellatilanne on merkittävästi parempi kuin useimmissa muissa EU-maissa, Pohjoismaita lukuun ottamatta, haluttiin hyvä taso säilyttää myös EU:hun liittymisen jälkeen. Yksi keinoista, joiden avulla alhainen salmonellan esiintyvyys voidaan varmistaa, on kansallinen salmonellavalvontaohjelma. Salmonellavalvontaohjelma, jonka Euroopan yhteisön komissio hyväksyi Suomelle liittymisneuvotteluiden yhteydessä vuoden 1994 lopulla, antaa hyvät edellytykset valvoa salmonellatilannetta eläimissä ja eläimistä peräisin olevissa elintarvikkeissa. Mikäli valvonnassa todetaan salmonellaa, siitä aiheutuvat toimenpiteet on määritelty lainsäädännössä. Valvontaohjelman vuoksi Suomi sai salmonellan osalta lisävakuudet eli Suomeen tuotavat liha- ja kananmunaerät on tutkittava lähtömaassa salmonellan varalta ja tuloksen on oltava negatiivinen. Ruotsilta ja Norjalta ei tällaista tutkimusta vaadita, koska siellä noudatettavat salmonellavalvontaohjelmat vastaavat Suomen tasoa ja ovat komission hyväksymiä.

Suomen kansallisen salmonellavalvontaohjelman piiriin kuuluvat naudat, siat ja siipikarja sekä niistä saatava liha ja kananmunat. Suomi on sitoutunut ohjelman puitteissa pitämään salmonellatason alle yhdessä prosentissa eläinlajikohtaisesti. Sekä lihasiipikarjan että munantuotannon osalta salmonellavalvontaa toteutetaan koko ketjun osalta eli isovanhempais- tai vanhempaispolvesta tuotantopolveen saakka. Näytteitä otetaan ohjelman mukaisesti ketjun eri vaiheissa hautomoista teurastamoihin ja leikkaamoihin saakka. Nautojen ja sikojen  salmonellavalvonta ei ole yhtä systemaattista elävien eläinten osalta, näytteenotto painottuu teurastamoihin ja leikkaamoihin. Teurastamoissa ja leikkaamoissa on tavoitteena  pitää salmonellan esiintyvyys alle viidessä prosentissa tutkituista eristä.

Salmonellavalvontaohjelmaan liittyviä tutkimuksia tehdään 22 ohjelmaan hyväksytyssä laboratoriossa. Nämä laboratoriot lähettävät tiedot tekemistään kansalliseen salmonellavalvontaohjelmaan kuuluvista analyyseistä Ruokavirastoon kuukausittain. Laboratorioiden kuukausiraporteista kootaan yhteenveto maa- ja metsätalousministeriöön sekä muille viranomaisille kuukausittain.

Kunnaneläinlääkärit seuraavat salmonellavalvontaohjelman toteutumista siipikarjan osalta. Lainsäädännössä on määrätty osa salmonellanäytteistä virallisiksi, mikä tarkoittaa sitä, että kunnaneläinlääkäri vastaa näytteenotosta. Virallisen näytteenoton yhteydessä vastaava eläinlääkäri suorittaa tuotantohygieenisen tarkastuksen. Tarkastuksen yhteydessä eläinlääkärit tarkastavat myös salmonellavalvontaan liittyvän kirjanpidon. Kanojen osalta salmonellavalvontaohjelman toteutumista seurataan myös munapakkaamoissa. Ruokaviraston tarkastuseläinlääkärit valvovat ohjelman toteutumista teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien leikkaamoiden osalta, muissa leikkaamoissa valvonnasta vastaavat kunnaneläinlääkärit. Tietoa salmonellavalvonnan toteutumisesta  saadaan läänineläinlääkäreiltä, jotka keräävät kunnaneläinlääkärien lähettämät tiedot ja toimittavat ne edelleen Ruokavirastoon. Laboratorioista ja muiden reittien kautta kerätyt tiedot siirretään vuosittain EU:n raporttipohjalle.

Tuloksista raportteja

Suomessa eläimissä ja niistä saatavissa elintarvikkeissa todetaan hyvin vähän salmonellaa. Vuodesta 1995 alkaen, jolloin kansallisen salmonellavalvontaohjelman toteuttaminen Suomessa aloitettiin, salmonellan esiintymistä on seurattu systemaattisesti ja tuloksista on kerätty raportteja. Salmonellasta ja muista eläinten ja ihmisten välillä siirtyvistä taudeista löytyy runsaasti tietoa Zoonoosikeskuksen sivuilta: www.zoonoosikeskus.fi.

 
Sivu on viimeksi päivitetty 20.3.2020