Ravut

Rapuja saadaan yleensä saaliiksi noin 3–4 miljoonaa kappaletta vuodessa. Suurin osa saaliiksi saatavista ravuista on täplärapuja, loput ovat jokirapuja. 

Elävien rapujen pyynti ja myynti

Elävien rapujen säilyttäminen sumpussa

Pyydettyjä, eläviä rapuja on suojattava valolta ja liialta lämpenemiseltä, joten rapusumpun on oltava riittävän syvällä vedessä ja varjoisassa paikassa. Vedenvaihdon on oltava vilkasta sumpussa ja sumpun ympärillä. Rapuruton leviämisen ehkäisemiseksi rapuja ei saa tilapäisestikään sumputtaa muissa luonnonvesistöissä kuin pyyntivesistössä. Eläviä rapuja ei saa päästää luonnonvesistöstä toiseen.

Elävien rapujen toimittaminen myyntiin

Kaupallinen ravustaja/ravunviljelijä voi alkutuottajana toimiessaan toimittaa eläviä rapuja kala-alan laitokseen ja elintarvikehuoneistoon ilman lukumäärärajoitusta. Alkutuotannosta tulee tehdä alkutuotantoilmoitus oman asuinkunnan elintarvikevalvontaviranomaisille. 

Ravustaja/ravunviljelijä saa luovuttaa vuodessa yhteensä enintään 5000 kg eläviä rapuja ja muita alkutuotannon kalastustuotteita (perkaamattomia tai aluksella perattuja kaloja) suoraan kuluttajille. Toiminnasta tulee tehdä alkutuotantoilmoitus. Torimyynti, muu ulkomyynti ja myynti liikkuvista elintarvikehuoneistoista ovat rinnastettavissa luovuttamiseen lopulliselle kuluttajalle, joten ravustaja tai ravunviljelijä voi alkutuottajana esimerkiksi myydä eläviä rapuja torilla. Jos myytävien elävien rapujen ja muiden alkutuotannon kalastustuotteiden määrä ylittää 5000 kg vuodessa, toimijan tulee tehdä toiminnastaan  riippuen ilmoitus elintarviketoiminnasta  tai hakea laitoshyväksyntää. Ilmoitus/hyväksymishakemus tehdään elintarvikehuoneiston/laitoksen sijaintikuntaan.

Kalastuslainsäädännön mukaan ravustajan tulee rekisteröityä kaupalliseksi kalastajaksi, jos hän toimittaa rapuja esimerkiksi ravintolaan, torikauppiaalle taikka tukku- tai vähittäiskauppaan. Rekisteröinti tehdään ELY-keskukseen. Virkistyskalastaja voi myydä rapuja ainoastaan suoraan lopullisille kuluttajille, määrärajoituksena on 300 rapua vuodessa. Toiminnasta tulee tehdä alkutuotantoilmoitus. 


Elävien rapujen myynnin yhteydessä ilmoitettavat tiedot

Elävien rapujen osalta kuluttajille on ilmoitettava seuraavat tiedot:

 • lajin kauppanimi ja tieteellinen nimi (tieteellinen nimi voidaan antaa tapauskohtaisesti myös suullisesti kuluttajien niitä kysyessä)
 • tuotantomenetelmä:
  - pyydetty makeasta vedestä, tai
  - viljelty
 • pyyntialue/tuotantomaa
  - pyydetyt ravut: alkuperämaa ja vesialueen (joki, järvi ja niin edelleen) nimi
  - viljellyt ravut: alkuperämaa
 • pyydystyyppi


Toimitettaessa eläviä rapuja ilmoitettuun elintarvikehuoneistoon tai laitokseen, rapujen mukana on oltava kaupallinen asiakirja, josta edellä mainittujen tietojen lisäksi käy ilmi lajin tieteellinen nimi, rapujen määrä, toimituspäivämäärä sekä lähettäjän ja vastaanottajan tiedot.

Rapujen keittäminen

Rapujen keittäminen ei ole alkutuotantoa, vaan sitä voidaan tehdä joko rekisteröidyssä tai hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa.

Rapuja keitettäessä veden tulee kiehua kunnolla ennen rapujen kattilaan laittoa. Kuolleita rapuja ei saa keittää elintarvikkeena käytettäviksi. Elävät ravut tulee lisätä kattilaan vähitellen siten, että keitinvesi kiehuu jatkuvasti. Näin ravut kuolevat mahdollisimman nopeasti. Keittämisen jälkeen ravut on jäähdytettävä nopeasti sulavan jään lämpötilaan. Keitetyt ravut tulee säilyttää 0 – 3 °C:n lämpötilassa. Jos ravut halutaan pakastaa, pakastetut ravut tulee säilyttää lämpötilassa, joka on - 18 °C tai kylmempi. 

Sivu on viimeksi päivitetty 6.8.2021