Maakuljetukset

Elintarvikkeiden kuljettaminen maakuljetusvälineessä tai rautatiekuljetuksena edellyttää sitä, että kuljetusvälineet ovat elintarvikelain (23/2006) nojalla hyväksyttyjä ja kuljetusyrityksen käytössä on hyväksytty omavalvontasuunnitelma. Kansainvälisissä maantie- ja rautatiekuljetuksissa on käytettävä helposti pilaantuvien elintarvikkeiden osalta ATP-luokiteltuja kuljetusvälineitä.

Kuljetusvälineissä on oltava pakastettujen elintarvikkeiden osalta vaatimusten mukaiset lämpötilan seuranta- ja tallennuslaitteet. Pakastettujen elintarvikkeiden osalta vaatimukset on annettu komission asetuksessa (EY) N:o 37/2005. Laitteiden on täytettävä standardin EN 12830 ja tarvittaessa EN 13485 vaatimukset.

Jäähdytetyssä säilytystilassa (0…+8 °C) olevien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden osalta laitteistovaatimuksia ei ole määritelty, mutta säilytyslämpötilojen on oltava säädösten mukaiset ja lämpötilat on tallennettava riittävällä taajuudella.

Eviran suositus on, että kansainvälisissä helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksissa käytettäisiin ATP-luokiteltuja kuljetusvälineitä. ATP-luokiteltujen kuljetusvälineiden eristysominaisuudet varmistavat sen, että kuormatilan lämpötila ei pääse nousemaan, jos laitteisto rikkoontuu kuljetuksen aikana tai laivakuljetuksen aikana ei ole sähköä saatavilla.

Lämpötilan seurantalaitteet tulee kansainvälisessä liikenteessä kalibroida vuoden välein, koska yritysten laatusopimuksissa on yleensä maininta siitä, että lämpötilanseurantalaitteen kalibrointitodistus ei saa olla yhtä vuotta vanhempi. Kalibrointitodistus tai oikeaksi varmennettu kopio tulee säilyttää kuljetusvälineessä tai vaihtoehtoisesti lämpötilan seurantalaite voi olla merkitty kalibroinnin tehneen huoltoliikkeen asentamalla päivätyllä merkillä. Kansallisissa kuljetuksissa lämpötilan seuranta- ja tallennuslaitteen kalibrointi ei saa olla kahta vuotta vanhempi.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2018