Vaarallisten aineiden kuljetus

Ruokaviraston että kansainvälisissä kuljetuksissa vaarallisten aineiden ja elintarvikkeiden kuormausta ei tulisi tehdä. Elintarvikelain (23/2006) 1 § tarkoituksena on, että elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus huomioidaan ja suojataan kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta.

Perusteluna tulkinnalle on se, että samassa kuormatilassa kuljetettavien vaarallisten aineiden aiheuttamat riskit elintarvikkeille ovat niin suuria, että elintarvikelain 1 §:n nojalla on tarkoituksenmukaista kieltää samassa kuormatilassa tehtävät vaarallisten aineiden ja elintarvikkeiden yhteiskuljetukset. Erityisen ongelmallisina pidetään niitä tapauksia, joissa terveydelle vaarallista kaasua tai höyryä on mahdollista vapautua kuormatilaan.

Mikäli kuljetuksia elintarvikkeiden ja sallittujen vaarallisten aineiden osalta tehdään, niin tuotteet on pakattava tiiviiseen kuljetuslaatikkoon siten, että vaarallisesta aineesta ei pääse vapautumaan kaasuja tai höyryjä kuljetustilaan. Ongelmaksi muodostuu kuormatilan jäähdytyslaitteen ilmavirtaus, joka kierrättää saastunutta ilmaa kuormatilassa ja se voi aiheuttaa elintarvikkeiden saastumista ja vakavien terveysvaarojen syntymistä.

Kansallisissa kuljetuksissa tulee huomioida saman turvallisuusmääräykset siten, että vaarallista ainetta ei pääse siirtymään elintarvikkeisiin siirto- tai jakelukuljetuksen aikana. Vaaralliset aineet ja elintarvikkeet tulee kuormata siten, että kontaminaatioita ei pääse syntymään. Kuormauksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota vaarallisten aineiden pakkaamiseen, lastaukseen sekä riittäviin varoetäisyyksiin. Suositeltavaa on käyttää tiiviitä kontteja, joista ei pääse valumaan vaarallista ainetta kuormatilaan eikä kuljetettavien elintarvikkeiden päälle.

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2018