Elintarvikkeiden kotimaan kuljetukset

Elintarvikkeiden kuljetustoiminta on Suomessa elintarvikelain nojalla ilmoitettavaa elintarvikehuoneistotoimintaa. Kuljetus voi sisältyä myös lähettävän tai vastaanottavan laitoksen hyväksyntään tai elintarvikehuoneistosta tehtävään ilmoitukseen. Kuljetuksissa tulee noudattaa kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen arvioimaa omavalvontasuunnitelmaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.7.2019