Elintarvikkeiden irtokuljetukset

Elintarvikkeiden kuljettamiseen käytetyllä irtokuljetuskalustolla saa kuljettaa vain elintarvikkeita. Lisäksi rakeisten ja jauhemaisten elintarvikkeiden kuljetussäiliöiden materiaali ja tekninen rakenne harvoin soveltuu nestemäisten elintarvikkeiden kuljettamiseen. 

Kuljetusalan toimija vastaa siitä, että elintarvikkeet kuljetetaan asianmukaisella kalustolla:

  • kaluston kunto ja puhtaus vastaavat vaatimuksia
    säiliöiden materiaali ja rakenne soveltuu kuljetustoimintaan.

Toimijan on tarvittaessa osoitettava säiliön soveltuvuus elintarvikkeiden kuljetukseen. Toimijan on annettava valvontaviranomaiselle tiedot säiliön aiemmasta käytöstä ja säiliölle tehdyistä korjaus- ja/tai puhdistustoimenpiteistä.

Elintarvikeparanteiden kuljetus

Elintarvikelainsäädännössä elintarvikkeisiin rinnastetaan elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävät elintarvikeparanteet kuten lisäaineet ja aromiaineet. Vaikka kyseiset aineet kuuluvat elintarvikeketjuun, ne voivat olla konsentroituina valmisteina myrkyllisiä ja niiden kuljettamista elintarvikkeiden irtokuljetussäiliöissä tulee tarkkaan harkita. Vain sellaisia kuljetusvälineitä, joiden rakenteet ja materiaali ovat toimintaan sopivia ja tehokas puhdistaminen mahdollista, voidaan käyttää kyseiseen toimintaan.

Vastaavanlaisia elintarvikekuljetuksiin rinnastettavia kuljetuksia ovat elintarvikkeiden käsittelyprosesseissa syntyvien muiden turvallisten tuotteiden kuin elintarvikkeiden kuljetukset. Tällaisia rinnastettavia tuotteita ovat esimerkiksi sokerin puhdistuksessa syntyvä melassi, ei-elintarvikkeeksi tuotettu tärkkelys tai maidosta valmistettu teollisuuden käyttöön tarkoitettu tekninen kaseiini. Tällaisten rinnastettavienkin tuotteiden kuljettaminen tulee huomioida kuljetustoiminnan ilmoittamisessa ja omavalvonnassa.

Yhteenveto

Elintarvikekuljetustoimintaan kuuluvat säiliöt on tarkoitettu vain elintarvikkeiden kuljettamiseen. Elintarvikkeiden kuljetustoimintaa harjoittavien kuljetusalan toimijoiden on noudatettava Euroopan Unionin ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksia. Kuljetuksesta ei saa aiheutua elintarvikkeelle hygieenistä vaaraa. Kuljetusalan toimija on vastuussa siitä, että elintarvikkeet kuljetetaan asianmukaisella kalustolla, jonka säiliöiden rakenteet ja materiaali soveltuvat kyseisten elintarvikkeiden kuljettamiseen, sekä jonka riittävästä puhdistamisesta huolehditaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.7.2019