Elintarvikkeesta annettavat tiedot etämyynnissä

Etämyynnissä kuluttaja ei pysty fyysisesti tarkastelemaan pakkauksia. Voidakseen tehdä tietoon perustuvia valintoja ja valita itselleen sopivia tuotteita, tulee kuluttajan saada etämyynnissä myytävänä olevasta pakatusta elintarvikkeesta lähes samat pakolliset elintarviketiedot kuin tavanomaisessa myyntikanavassa myytävänä olevasta elintarvikkeesta.

Muuttuvia tietoja, kuten erätunnusta ja vähimmäissäilyvyysaikaa(parasta ennen) tai viimeistä käyttöajankohtaa(viimeinen käyttöpäivä), ei tarvitse antaa ostohetkellä. Toimitushetkellä on kaikki pakolliset tiedot annettava, myös muuttuvat tiedot.

Toimitushetki on se hetki, jolloin tilattu tuote lähetetään asiakkaalle tai asiakas noutaa verkkokaupasta tilaamansa tuotteet myymälän noutopisteestä. Käytännössä tiedot annetaan toimitettavien elintarvikkeiden pakkauksessa olevien elintarviketietojen kautta.

Lisätietoa

Tiedot annettava pääsääntöisesti suomeksi ja ruotsiksi

Pakolliset elintarviketiedot on annettava pakatuista elintarvikkeista kielellä, jota kuluttajat niissä jäsenvaltioissa, joissa elintarviketta pidetään kaupan, ymmärtävät helposti. Kielilain mukaan Suomessa on kaksi kansalliskieltä, suomi ja ruotsi, jotka ovat yhdenvertaisessa asemassa toisiinsa nähden.

Etämyynnissä on pakolliset elintarviketiedot pakatusta elintarvikkeesta annettava pääsääntöisesti suomeksi ja ruotsiksi. Jos myyjä voi osoittaa, että etämyynnissä myytäviä elintarvikkeita myydään ja luovutetaan ainoastaan yksikielisen kunnan alueella, voi pakolliset tiedot antaa vain kyseisen kunnan kielellä. 

Tiedot annettava etämyyntiaineistossa tai muulla tavalla

Tiedot on annettava ilman lisäkustannuksia ennen kuin osto tehdään, eli ennen kuin kuluttaja valitsee tuotteen virtuaaliostoskoriin. Tiedot on esitettävä etämyyntiin liittyvässä aineistossa tai toimitettava muilla soveltuvilla keinoilla.

Etämyyntiin liittyvä aineisto on kaikki aineisto, joka annetaan tuotteesta etämyynnin yhteydessä. Esimerkiksi tuotteen yhteydessä verkkosivulla, mobiilisovelluksessa, tuotekuvastossa, esitteessä tai kirjeessä. Puhelinmyynnissä tiedot voidaan antaa suullisesti.

Pakolliset elintarviketiedot voidaan toimittaa myös muilla soveltuvilla keinoilla, esimerkiksi sähköpostilla tai postitse esitteen, kirjeen tai tuotekuvaston kautta pyydettäessä.

Tärkeintä on, että tiedot ovat helposti saatavilla tai että kuluttaja helposti ymmärtää, miten ja mistä hän tiedot nopeasti saa. Kuluttajalle ei saa aiheutua lisäkustannuksia pakollisten elintarviketietojen saamisesta muilla soveltuvilla keinoilla.

Vastuut annettavista tiedoista

Etämyynnissä annettavien pakollisten elintarviketietojen antamisesta on vastuussa etämyyntiä harjoittava elintarvikealan toimija. Esimerkiksi verkkokauppamyynnissä vastuu tietojen antamisesta on sillä toimijalla, joka on rekisteröinyt verkkokaupan verkkotunnuksen. Tämän toimijan on varmistettava, että pakolliset elintarviketiedot ovat kuluttajan saatavilla.

Elintarviketietojen oikeellisuudesta ja kaikista pakkauksessa olevista muista tiedoista sekä markkinointiaineistosta vastaa se toimija, jonka nimellä elintarviketta pidetään kaupan. Kuitenkin ne elintarvikealan toimijat, jotka eivät vaikuta elintarviketietoihin, eivät saa toimittaa elintarvikkeita, joiden ne tietävät tai olettavat, niiden tietojen perusteella, jotka niillä on ammattilaisina hallussaan, olevan elintarvikelainsäädännön vastaisia.

Esimerkiksi, jos toimija on saanut tietää, ettei suomalaiseksi ilmoitetun elintarvikkeen alkuperä ole Suomi, hän ei voi jatkaa tuotteen myymistä suomalaisena, vaan hänen tulee korjata tiedot. Lisäksi, jos verkkokauppatoimija asiantuntemuksensa perusteella ja huolellista työtä tehdessään havaitsee, että tavarantoimittajan markkinointiaineistossa tuotteesta esitetään hyväksymättömiä ravitsemus- ja terveysväitteitä, tulee verkkokauppiaan poistaa nämä väitteet tuotteen etämyyntiin liittyvästä aineistosta.

Lisätietoa

Ruokaravintoloiden verkkokauppojen tai mobiilisovellusten kautta myytävistä aterioista annettavat tiedot

Ruokaravintoloiden aterioiden myynti katsotaan pakkaamattomien elintarvikkeiden myynniksi tarjoilupaikassa. Esimerkiksi pizza, joka valmistetaan, pakataan ja toimitetaan asiakkaan tekemän tilauksen perusteella, on pakkaamaton elintarvike.

Tarjoilupaikoista myytävistä pakkaamattomista elintarvikkeista on annettava seuraavat tiedot:

  • elintarvikkeen nimi,
  • allergioita ja intoleransseja aiheuttavien aineet,
  • alkuperämaa tai lähtöpaikka siten kuin elintarviketietoasetuksessa tai sen nojalla säädetään tai siten kuin muussa lainsäädännössä säädetään

Pakolliset tiedot suositellaan annettavaksi ainakin sen kunnan kielellä/kielillä, jossa aterioita ja tuotteita luovutetaan.

Verkkokauppojen tai mobiilisovellusten kautta myytävistä pakkaamattomista elintarvikkeista, ovat edellä mainitut pakolliset tiedot annettava etämyyntiin liittyvässä aineistossa tai muulla soveltuvalla tavalla. Puhelinmyynnissä tiedot pakkaamattomista elintarvikkeista voidaan antaa suullisesti asiakkaan niitä kysyessä.

Jos ravintola myy myös pakattuja elintarvikkeita (esim. virvoitusjuomia), on näistä annettava pakattuja elintarvikkeita koskevat pakolliset tiedot.

Lainsäädäntö

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle artikla 8 (vastuut) ja artikla 14 (etämyynnissä annettavat tiedot).
  • Kielilaki (423/2003), 34 §
  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014)

 

Sivu on viimeksi päivitetty 18.12.2018