Koirat, kissat ja fretit

HUOM! Tietoa Brexitin vaikutuksista.

Lemmikkieläinten EU-maiden välisiin siirtoihin sovelletaan tiettyjä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia. Näitä vaatimuksia noudatetaan tällä hetkellä voimassa olevan niin kutsutun lemmikkieläinasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013) mukaisesti.

Määritelmät

Lemmikkieläinten muulla kuin kaupallisella siirrolla ei saa olla tavoitteena eläimen myynti tai omistajuuden siirto. Lemmikkieläimellä tarkoitetaan eläintä, joka on omistajan tai valtuutetun henkilön mukana siirron aikana ja pysyy tämän vastuulla siirron aikana.

Valtuutettu henkilö voi siirtää lemmikin omistajan puolesta. Valtuutetulla henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolle omistaja on kirjallisesti antanut luvan lemmikkieläimen muuhun kuin kaupalliseen siirtoon omistajan puolesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.8.2020