Ajankohtaista eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnissa

Älä tuo afrikkalaista sikaruttoa Suomeen!

Sian ja villisian lihan sekä niistä valmistettujen raakalihavalmisteiden, lihavalmisteiden ja muiden sianlihaa tai villisian lihaa sisältävien tuotteiden sisämarkkinatuontia on rajoitettu afrikkalaisen sikaruton (ASF) takia Viron, Latvian, Liettuan, Italian (Sardinia), Puolan, Unkarin, Romanian, Bulgarian, Belgian ja Slovakian alueilta. Katso kartta EU-alueen ASF-rajoitusalueista

Afrikkalaisen sikaruton ajankohtainen tilanne tulee tarkistaa erityisesti kyseisten jäsenmaiden paikallisilta viranomaisilta tai yhteystahoilta ja paikalliselta alueelta, jolla tautia saattaa esiintyä.

EU-maista tuotavan lihan, sisäelimien ja kananmunien mukana oltava salmonella-asiakirjat (6.9.2018)

Tilattaessa Suomeen toisesta EU-jäsenmaasta naudan, sian tai siipikarjan lihaa tulee elintarvikkeiden mukana olla salmonellaa koskeva kaupallinen asiakirja sekä laboratorion tutkimustodistus. Myös jauheliha, sisäelimet ja veri katsotaan lihaksi. Tilattaessa toisesta EU-maasta kananmunia lähetyksen mukana tulee puolestaan olla yhteisön sisäisen kaupan todistus. Näillä asiakirjoilla osoitetaan, ettei tuotava liha tai kanaparvet, joista tuotavat munat ovat peräisin, ole saastuneet salmonellalla. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden maahantuojien tulee tarkistaa ennen elintarvikkeiden ostamista muista EU-maista, että elintarvikkeiden myyjä pystyy toimittamaan myös vaadittavat salmonella-asiakirjat. Mm. hollantilainen tukku Asia Express Food on ilmoittanut, ettei se voi toimittaa Suomessa vaadittavia salmonella-asiakirjoja.

Tanskalaisen broilerinlihan ja kananmunien sisämarkkinatuonnissa ei vaadita salmonella-asiakirjoja (2.5.2018)

Tanskassa toteutetaan broilereista (Gallus gallus) saatua lihaa koskevaa salmonellavalvontaohjelmaa. Tanska on osoittanut 6.2.2017 EU-komissiolle, että salmonellan esiintyvyys tanskalaisissa broilereissa vastaa tasoa, jota komissio vaatii salmonellaerityistakuiden saamiseksi. Tämän myötä Tanskalle on myönnetty salmonellaa koskevat erityistakuut broilerinlihan osalta asetuksella EU 307/2018, joka on tullut voimaan 22.3.2018. Tanskalaista broilerin lihaa ja muista maista peräisin olevaa broilerin lihaa voidaan tuoda Tanskan kautta Suomeen ilman asetuksen EY 1688/2005 mukaista kaupallista asiakirjaa (liite IV) ja salmonellatodistusta. Lähetysten mukana tulee kuitenkin aina olla jokin kaupallinen asiakirja jäljitettävyyden varmistamiseksi.