Omavalvontanäytteenotto

Eläinperäisiä elintarvikkeita Suomeen tuovan tai välittävän toimijan on otettava tuomistaan elintarvikkeista näytteitä ja tehtävä niistä tarpeelliset tutkimukset. Näytteenoton tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus. Näytteenotto suunnitellaan riskinarviointiin perustuen. Naudan, sian ja siipikarjan lihasta ja näiden eläinlajien lihasta valmistetusta jauhelihasta on tutkittava salmonella. 

Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuojat voivat hyödyntää näytteenottosuunnitelman laatimisessa Ruokaviraston ohjetta elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (asetuksen EY 2073/2005 soveltaminen). Ohjeen näytteenottosuosituksista voidaan tarvittaessa poiketa perustuen toimijan omaan riskinarviointiin (esim. paljon lähetyksiä, mutta lähetysten kilomäärät ovat pienet). Näytteenottoa suunniteltaessa on mahdollista huomioida myös elintarvikkeista valmistusmaassa tehdyt omavalvontatutkimukset. Nämä tutkimukset voivat korvata osan Suomessa tehtävistä omavalvontatutkimuksista edellyttäen, että tutkimustulokset voidaan yhdistää Suomeen tuotuihin elintarvike-eriin. 

Pikamenetelmien käyttö Suomeen tuotavan lihan salmonellatutkimuksissa

Omavalvontatutkimuksissa käytettäville analyysimenetelmille on asetettu vaatimuksia lähinnä salmonellan osalta. Suomeen tuotavan lihan salmonellatutkimusten pikamenetelmiä koskevat vaatimukset on sisällytetty komission asetukseen EY 1688/2005 Suomeen ja Ruotsiin toimitettavan lihan, jauhelihan ja kananmunien erityistakuista. Sen 5 artiklan mukaan hyväksyttäviä ovat menetelmät, jotka on validoitu suhteessa viimeisimpiin painoksiin menetelmistä ISO 6579 tai NMKL 71, ja jotka kolmas osapuoli on sertifioinut standardin EN/ISO 16140 mukaisesti. Menetelmän validoinnin on sisällettävä lihanäytteitä.

Association Francaise de Normalisation (AFNOR), Nordic System for Validation of Alternative Microbiological Methods (NordVal) tai Association of Official Analytical Chemist (AOAC) -elinten sertifioimat menetelmät on validoitu edellä mainitulla tavalla. Sertifioituja pikamenetelmiä voidaan käyttää viranomaisen niin halutessa sisämarkkinatuontivalvonnan ja eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen viranomaisnäytteille. Jos erässä todetaan salmonellaa, tulos on varmistettava viljelyllä. Pikamenetelmien käyttö omavalvontanäytteiden tutkimiseen on jo aiemmin ollut sallittua. Pikamenetelmiä ei kuitenkaan saa käyttää tutkittaessa kansalliseen salmonellavalvontaohjelmaan kuuluvia näytteitä.

Erityistakuuasetuksen mukaisiin salmonellatutkimuksiin hyväksyttäviä EN/ISO 16140 -standardin mukaisesti validoituja ja sertifioituja menetelmiä löytyy Ruokaviraston suositeltavien menetelmien luettelosta. Tarkista listan ajan tasaisuus sertifiointielinten omilta sivuilta.

Lisätietoja:

  • Valvonta: ylitarkastaja Britta Wiander, puh. 029 530 5381, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
  • Analyysmenetelmät/salmonella: Satu Hakola, puh. 040 524 1974, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
Sivu on viimeksi päivitetty 26.3.2021