EU:n alueelle saapuvia eläimiä koskevat yleiset ehdot

Tuontiehdot

  • Eläimen alkuperämaan on oltava hyväksytty tuontiin
  • Eläimen lajin on oltava hyväksytty tuontiin
  • Eläimen alkuperäpaikkaan ei saa kohdistua eläintautitilanteesta johtuvia rajoittavia määräyksiä.
  • maahantuojan on noudatettava voimassa olevia suojapäätöksiä
  • Eläimellä on oltava viranomaisen myöntämä terveystodistus tuontiin (import)
  • Maahantuojan on tehtävä TRACES-ennakkoilmoitus
  • Maahantuojan on järjestettävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus ensimmäisessä EU-maassa, jonne eläin saapuu
  • Rajaeläinlääkärin myöntämä CHED-A (Yhteinen yhteinen terveyttä koskeva tuloasiakirja eläimille) on kuljetettava eläimen määränpäähän saakka. 

Tarkastathan myös ajankohtaista -sivun

Eläintaudin puhjetessa tuontivaatimukset saattavat muuttua hyvinkin nopeasti. Löydät täsmällisempää tietoa eri tuotteiden tuontivaatimuksista tällä sivulla olevien otsikoiden alta. Varmista ennen tuontia, että tuontivaatimuksissa mainitut asetukset ovat ajan tasalla.

Suojapäätökset ovat Euroopan Komission asettamia jäsenvaltioita sitovia säädöksiä, jotka komissio voi asettaa alkuperämaassa ilmenneen vaaratilanteen vuoksi. Tällaisia vaaratilanteita voivat olla esimerkiksi tautipurkaus jollakin alueella. Suojapäätökset rajoittavat/kieltävät eläinten tuontia.

Kauttakuljetus: Rajaeläinlääkäri tarkastaa elävät eläimet täydellisesti, jos eläimet poistuvat kuljetusvälineestä, vaikka eläimet jatkavat matkaa EU:n ulkopuolelle.

Eläinlajikohtaiset tuontiehdot löydät vasemmalta linkeistä

Yhteydenotot rajatarkastus@ruokavirasto.fi.