Tuonti omaan käyttöön

Ohjeiden tarkoitus on varmentaa, ettei matkustajan tuliaisista aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa.

Afrikkalainen sikarutto (ASF) leviää Euroopan Unionissa. Lisätietoja taudista tästä linkistä

HUOM! PÄÄSÄÄNTÖISESTI ELÄINPERÄISIÄ AINESOSIA SISÄLTÄVIEN LEMMIKKIEN RUUAN TUONTI EUROOPAN UNIONIN ULKOPUOLELTA ON KIELLETTY

 

Poikkeukset tähän pääsääntöön ovat seuraavat:

  • Eläimistä saatavia tuotteita sisältäviä tavanomaisia lihaa tai maitoa sisältäviä lemmikkieläinruokia saa tuoda Färsaarilta, Grönlannista ja Islannista enintään 10 kg

 

  • Ainoastaan lääketieteellisiin tarkoituksiin valmistettuja lemmikkieläinruokia saa tuoda tai yksityishenkilölle voidaan lähettää enintään 2 kg henkilöä tai lemmikkieläintä kohden edellyttäen, että niitä ei tarvitse ennen avaamista jäähdyttää, ja ne ovat asianmukaisesti pakattuja merkkituotteita vähittäismyyntiin, eivätkä niiden pakkaukset ole avattuja tai rikkinäisiä.

 

Erät, jotka eivät täytä em. määräyksiä, tulee toimittaa maksulliseen eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen, jolloin niiden tulee täyttää alla mainitut kaupallisen tuonnin ehdot (sallittu tuontimaa ja laitos, terveystodistus), tai luovuttaa tullille hävitettäväksi.

 

Trofeet

Muihin kuin sorkka- ja kavioeläimistä sekä linnuista saataviin trofeisiin ei kohdisteta muita kuin CITES-vaatimuksia. Myöskään sorkka- ja kavioeläimistä sekä linnuista saatuihin metsästystrofeisiin ei pääsääntöisesti kohdisteta muita kuin CITES- vaatimuksia, jos ne on täytetty tai käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi, joilloin niille ei myöskään tarvitse tehdä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta.

Tuliaistuonti kolmansista maista

Eläimistä saatavien tuotteiden tuonti saattaa aiheuttaa riskin eläintautien leviämisestä eläviin eläimiin. Tällaisia helposti leviäviä eläintauteja ovat mm. suu- ja sorkkatauti ja Afrikkalainen sikarutto. Siksi matkustajilla on tärkeä rooli eläintautien pitämiseksi poissa EU:n alueelta. Määräykset koskevat matkustajan mukanaan tuomia sekä hänelle lähetettyjä ja tilattuja eriä.

Näitä määräyksiä elintarvikkeiden  ja rehujen osalta ei sovelleta EUn jäsenvaltioon, eikä tuliaistuontiin seuraavista maista: Andorra, Liechtenstein, Norja, San Marino ja Sveitsi. Em. maista tuotaessa ei ole määrällisiä rajoituksia, kunhan niiden arvo ei ylitä tullin tuliaistuonnille asettamia rajoja, ja kunhan määrää voidaan pitää kohtuullisena henkilökohtaiseen kulutukseen.

Lisäksi rajoitusten, jotka on avattu alla olevassa, tuliaistuonnissa on aina noudatettava myös suojapäätöksiä. Suojapäätökset ovat EU:n antamat määräaikaiset maa- ja/tai aluekohtaiset tuontikiellot liittyen tiettyjen eläintautien puhkeamiseen kyseisessä maassa tai sen alueella. Suojapäätösten seuraaminen on aina tuojan vastuulla.

Kuitenkaan yksityishenkilön mukanaan tuomiin sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista, peräisin oleviin metsästystrofeisiin, jotka on täyttämällä tai muutoin käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi,silloin kun niitä ei ole tarkoitettu myytäviksi, tai edelleen luovutettaviksi ei sovelleta mitään eläinten terveyteen perustuvia kieltoja tai rajoituksia. Niille ei tehdä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta, silloin kun niiden määrää voidaan pitää kohtuullisena yksityiskäyttöön.

Muista lajeista kuin sorkka- ja kavioeläimistä tai karhuista (kaneista, jäniksistä ja muista maanisäkkäistä) peräisin oleviin metsästystrofeisiin ei sovelleta mitään eläinten terveyteen perustuvia kieltoja tai rajoituksia ( käsittelystä riippumatta) . Niille ei tehdä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 28.9.2020