Eläinperäisten näytteiden sekä näyttelyesineiden tuonti

Tutkimusnäytteet ja diagnostiset näytteet ovat eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu tutkimukseen osana diagnostisia toimia tai määritykseen tieteen ja tekniikan kehityksen edistämiseksi osana opetus- tai tutkimustoimintaa.

Kaupalliset näytteet ovat eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu tiettyihin tutkimuksiin tai määrityksiin tarkoituksena suorittaa tuotantoprosessi, käsitellä eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, kehittää rehuja, lemmikkieläinten ruokaa tai johdettuja tuotteita taikka testata koneita tai laitteita.

Näyttelyesineet ovat eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi näyttelyissä tai taiteellisessa toiminnassa

Tutkimusnäytteiden, diagnostisten näytteiden, kaupallisten näytteiden ja näyttelyesineiden tuonti Suomeen tai kauttakuljetus Suomen kautta on sallittua ainoastaan Ruokaviraston myöntämällä tuontiluvalla. Tuontiluvassa asetetaan tuontia koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Hae erälle tuontilupa Ruokavirastosta. Tuontiluvan käsittely kestää 1-4 viikkoa.

Yhteystiedot tuontilupa@ruokavirasto.fi

Tuontiluvan hakulomake

  • täyttöohje löytyy lomakkeen lopusta
  • kirjoita hakemus sillä kielellä millä haluat tuontiluvan myönnettävän (suomi, englanti, ruotsi).

Lainsäädäntö

Kansallinen lainsäädäntö

Finlex

Tuonti EU:n ulkopuolisista maista

näytteiden tuontiin liittyvä lainsäädäntö löytyy hakemiston kohdasta 21

Euroopan Unionin lainsäädäntö

Eur Lex

Sivutuoteasetus (Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009)

Täytäntöönpanoasetus (Komission asetus (EU) 2011/142)

Euroopan Komission sivut sivutuotteista