Käytettyjen metsä- ja maatalouskoneiden sekä karjankuljetusajoneuvojen tuonti EU:n ulkopuolelta

Käytetyille metsä- ja maatalouskoneille on 14.12.2019 alkaen asetettu aivan uusia tuontivaatimuksia EU:n ulkopuolelta tuotaessa. Käytettyihin koneisiin kertyy kasvi- ja maa-ainesta. Vaatimusten ja rajoitusten tarkoituksena on estää kasvitautien ja tuholaisten leviämistä koneiden mukana. Eläintautien leviämisen estämiseksi Komissio on asettanut suojapäätöksen 2013/426 (muutoksineen), jossa asetetaan ehdot käytettyjen karjankuljetusajoneuvojen tulemiselle EU:n alueelle tietyistä kolmansista maista.

Ajankohtaista

Huomioi Brexit käytettyjen maa- ja metsätalouskoneiden tuonnissa. 1.1.2021 alkaen niitä koskevat EU:n ulkopuolisten maiden vaatimukset Isosta-Britanniasta eli Englannista, Skotlannista ja Walesista tuotaessa. Pohjois-Irlannin kanssa kaupankäynti jatkuu vielä EU-säännöillä.

Käytetyille maa- ja metsätalouskoneille asetetut vaatimukset EU:n ulkopuolelta tuotaessa

Kasvinterveys

Kaikilla tuontierillä pitää olla kasvinterveystodistus (Phytosanitary Certificate), joka hankitaan lähettävän maan kasvinterveysviranomaiselta (Ohje Kasvinterveystodistusta vaativat tuotteet). Lisäksi tuontieristä pitää tehdä kasvinterveydellinen tuloilmoitus (CHED-PP) TracesNT-järjestelmään (Traces kasvien, puutavaran ja käytettyjen koneiden tuonnissa). Käytännössä koneen tulee olla puhdistettu ja vapaa maa- ja kasviaineksesta. Vaatimukset koskevat vain niitä koneita, joita on käytetty maa- tai metsätaloudessa (ei esim. pelkästään katujen kunnossapitoon käytettyjä koneita).

Eläintaudit

Liikennöitsijä tai karjankuljetusajoneuvon kuljettajalla on oltava EU:n alueelle saapuessaan todistus, josta käy ilmi, että karja- tai lastausosasto tai tapauksen mukaan kuorma-auton lastitila, lastausramppi, eläinten kanssa kosketuksissa olleet laitteet, renkaat ja ohjaamo sekä purkamisen aikana käytetyt suojavaatteet/-saappaat on puhdistettu ja desinfioitu sen jälkeen, kun ajoneuvosta on viimeksi purettu eläinlasti.

Todistus on oltava Komission päätöksen 2013/426 (muutoksineen) liitteen II mallin mukainen tai siitä on käytävä ilmi samat tiedot. Todistus on oltava suomen-, ruotsin tai englanninkielinen.

Puhdistamattomia tai käsittelemättömiä ajoneuvoja saadaan tuoda maahan vain, jos Ruokavirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä ihmisten terveydelle eikä aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Todistus ajoneuvojen pesusta ja desinfioinnista vaaditaan seuraavista maista tulevilta karjankuljetusajoneuvoilta:

  • Valko-Venäjä
  • Moldova
  • Venäjä
  • Serbia
  • Ukraina

Maahantuojan pitää rekisteröityä

Kasvinterveystodistusta vaativia tuotteita maahantuovan pitää rekisteröityä Ruokaviraston kasvinterveysrekisteriin. Lue täältä täältä lisää rekisteröitymisestä Lisäksi maahantuojan tulee hakeutua Traces-NT-järjestelmään (Traces kasvien, puutavaran ja käytettyjen koneiden tuonnissa). Maahantuoja tai hänen edustajansa tekee järjestelmässä CHED-PP -tuonti-ilmoituksen maahantuotavasta koneesta.

Käytettyjen koneiden tarkastus

Kasvinterveys

Kaikkien tuontierien asiakirjat tarkastetaan sillä rajatarkastusasemalla (Kasvien, puutavaran ja käytettyjen koneiden sallitut rajatarkastusasemat), jonka kautta kone saapuu EU:n alueelle. Otannan perusteella 10 % tuontieristä ohjataan fyysiseen tarkastukseen. Jos fyysistä tarkastusta ei tehdä, koneen voi siirtää rajatarkastusasemalta ja ottaa käyttöön asiakirjatarkastuksen jälkeen.

Eläintaudit

Tulli tarkastaa edellä mainitun todistuksen sekä ajoneuvon EU:n alueelle saapumispaikassa ja mikäli tulos on tyydyttävä, myöntää Tulli päätöksen 2013/426 (muutoksineen) liitteen III mukaisen todistuksen. Mikäli puhdistus ja desinfiointi ei ole tyydyttävä, voi Tulli määrätä ajoneuvon palaamaan lähtömaahan tai välittömästi pestäväksi ja desinfioitavaksi erikseen määrättyyn paikkaan. Paluu tai pesu ja desinfiointi on suoritettava 48 tunnin kuluessa tarkastuksesta.

Tulli voi määrätä desinfioitaviksi kaikkien ajoneuvojen (myös rehua kuljettavien ajoneuvojen), joiden osalta ei voida sulkea pois merkittävää riskiä afrikkalaisen sikaruton kulkeutumisesta unionin alueelle, pyörät tai minkä tahansa muun osan, jonka desinfiointi katsotaan välttämättömäksi tämän riskin pienentämiseksi.

Liikennöitsijän tai karjankuljetusajoneuvon kuljettajan on säilytettävä Tullin myöntämän todistuksen alkuperäiskappale kolmen vuoden ajan.

Tuontimaksut

Kasvinterveys

Tarkastukset ovat maksullisia. Tarkastusmaksut löydät hinnastosta (kohdasta Kasvintuotanto ja lannoitteet – Kasvinterveys ja taimiaineistot – Tuonti- ja vientitarkastukset – Tuontitarkastukset - Otantatarkastusta edellyttävien tuote-erien tuontitarkastusmaksu, tuontilähetystä kohti).

Eläintaudit

Tulli suorittaa tarkastuksen osana tullitoimintaa. Lisätietoja voitte kysellä Tullista.

Lisätietoa:

Kasvinterveyslainsäädäntö

Eläinperäisten tuotteiden tuonti

Neuvonta:

kasvinterveys@ruokavirasto.fi

rajatarkastus@ruokavirasto.fi (karjankuljetusajoneuvot)

 

Sivu on viimeksi päivitetty 11.1.2021