Käytettyjen metsä- ja maatalouskoneiden sekä karjankuljetusajoneuvojen tuonti EU:n ulkopuolelta

Käytetyille metsä- ja maatalouskoneille on 14.12.2019 alkaen asetettu uusia tuontivaatimuksia EU:n ulkopuolelta tuotaessa. Käytettyihin koneisiin kertyy kasvi- ja maa-ainesta. Vaatimusten ja rajoitusten tarkoituksena on estää kasvitautien ja tuholaisten leviämistä koneiden mukana. Eläintautien leviämisen estämiseksi Komissio on asettanut suojapäätöksen 2013/426 (muutoksineen), jossa asetetaan ehdot käytettyjen karjankuljetusajoneuvojen tulemiselle EU:n alueelle tietyistä kolmansista maista.

Ajankohtaista

Huomioi Brexit käytettyjen maa- ja metsätalouskoneiden tuonnissa. 1.1.2021 alkaen niitä koskevat EU:n ulkopuolisten maiden vaatimukset Isosta-Britanniasta eli Englannista, Skotlannista ja Walesista tuotaessa. Pohjois-Irlannin kanssa kaupankäynti jatkuu vielä EU-säännöillä.

Käytetyille maa- ja metsätalouskoneille asetetut vaatimukset EU:n ulkopuolelta tuotaessa

Kasvinterveys

Vaatimukset koskevat vain niitä koneita, joita on jo käytetty maa- tai metsätaloudessa. Vaatimukset eivät siis koske muihin tarkoituksiin käytettyjä koneita (esim. katujen kunnossapito).

Käytettyjen maa- ja metsätalouskoneiden tuontierillä pitää olla kasvinterveystodistus (Phytosanitary Certificate), joka hankitaan lähettävän maan kasvinterveysviranomaiselta (Ohje Kasvinterveystodistusta vaativat tuotteet). Lisäksi tuontieristä pitää tehdä kasvinterveydellinen tuloilmoitus (CHED-PP) TracesNT-järjestelmään (Traces kasvien, puutavaran ja käytettyjen koneiden tuonnissa). Käytännössä koneen tulee olla puhdistettu ja vapaa maa- ja kasviaineksesta.

Eläintaudit

Liikennöitsijä tai karjankuljetusajoneuvon kuljettajalla on oltava EU:n alueelle saapuessaan todistus, josta käy ilmi, että karja- tai lastausosasto tai tapauksen mukaan kuorma-auton lastitila, lastausramppi, eläinten kanssa kosketuksissa olleet laitteet, renkaat ja ohjaamo sekä purkamisen aikana käytetyt suojavaatteet/-saappaat on puhdistettu ja desinfioitu sen jälkeen, kun ajoneuvosta on viimeksi purettu eläinlasti.

Todistus on oltava Komission päätöksen 2013/426 (muutoksineen) liitteen II mallin mukainen tai siitä on käytävä ilmi samat tiedot. Todistus on oltava suomen-, ruotsin tai englanninkielinen.

Puhdistamattomia tai käsittelemättömiä ajoneuvoja saadaan tuoda maahan vain, jos Ruokavirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä ihmisten terveydelle eikä aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Todistus ajoneuvojen pesusta ja desinfioinnista vaaditaan seuraavista maista tulevilta karjankuljetusajoneuvoilta:

  • Valko-Venäjä
  • Moldova
  • Venäjä
  • Serbia
  • Ukraina

Rekisteröityminen: Koneiden tuonti jälleenmyyntiä varten

Käytettyjä maa- tai metsätalouskoneita maahantuova yritys rekisteröityy kasvinterveysrekisteriin, jos se tuo koneita jälleenmyyntiä varten. Lue täältä täältä lisää rekisteröitymisestä. Maahantuoja tai hänen edustajansa tekee Traces-järjestelmässä CHED-PP -tuonti-ilmoituksen maahantuotavasta koneesta. Jos maahantuoja tekee ilmoituksen itse, se rekisteröityy myös Traces-järjestelmään. Katso Traces kasvien, puutavaran ja käytettyjen koneiden tuonnissa

Rekisteröityminen: Koneen tuonti omaan käyttöön

Kun yritys tai yksityishenkilö tuo kertaluonteisesti käytetyn maa- tai metsätalouskoneen omaan käyttöönsä, sen ei tarvitse rekisteröityä kasvinterveysrekisteriin. Maahantuoja tai hänen edustajansa tekee Traces-järjestelmässä CHED-PP -tuonti-ilmoituksen maahantuotavasta koneesta. Jos maahantuoja tekee ilmoituksen itse, se rekisteröityy Traces-järjestelmään. Katso Traces kasvien, puutavaran ja käytettyjen koneiden tuonnissa

Käytettyjen koneiden tarkastus

Kasvinterveys

Käytettyjen maa- ja metsätalouskoneiden tuonti on sallittu vain tiettyjen rajatarkastusasemien kautta. Katso kasveille ja koneille sallitut rajatarkastusasemat. Kaikkien tuontierien asiakirjat tarkastetaan sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta kone saapuu EU:n alueelle. Otannan perusteella 10 % tuontieristä ohjataan fyysiseen tarkastukseen. Jos fyysistä tarkastusta ei tehdä, koneen voi siirtää rajatarkastusasemalta ja ottaa käyttöön asiakirjatarkastuksen jälkeen.

Jos käytetty maa- tai metsätalouskone on tarkastettu jo toisessa EU-maassa, niin koneen tuonti on sallittu minkä tahansa saapumispaikan kautta. Maahantuojan on esitettävä toisessa EU-maassa hyväksytty CHED-PP ja kasvinterveystodistus tulli-ilmoituksen liiteasiakirjana.

Eläintaudit

Tulli tarkastaa edellä mainitun todistuksen sekä ajoneuvon EU:n alueelle saapumispaikassa ja mikäli tulos on tyydyttävä, myöntää Tulli päätöksen 2013/426 (muutoksineen) liitteen III mukaisen todistuksen. Mikäli puhdistus ja desinfiointi ei ole tyydyttävä, voi Tulli määrätä ajoneuvon palaamaan lähtömaahan tai välittömästi pestäväksi ja desinfioitavaksi erikseen määrättyyn paikkaan. Paluu tai pesu ja desinfiointi on suoritettava 48 tunnin kuluessa tarkastuksesta.

Tulli voi määrätä desinfioitaviksi kaikkien ajoneuvojen (myös rehua kuljettavien ajoneuvojen), joiden osalta ei voida sulkea pois merkittävää riskiä afrikkalaisen sikaruton kulkeutumisesta unionin alueelle, pyörät tai minkä tahansa muun osan, jonka desinfiointi katsotaan välttämättömäksi tämän riskin pienentämiseksi.

Liikennöitsijän tai karjankuljetusajoneuvon kuljettajan on säilytettävä Tullin myöntämän todistuksen alkuperäiskappale kolmen vuoden ajan.

Tuontimaksut

Kasvinterveys

Tarkastukset ovat maksullisia. Tarkastusmaksut löydät hinnastosta (kohdasta Kasvintuotanto ja lannoitteet – Kasvinterveys ja taimiaineistot – Tuonti- ja vientitarkastukset – Tuontitarkastukset - Otantatarkastusta edellyttävien tuote-erien tuontitarkastusmaksu, tuontilähetystä kohti).

Eläintaudit

Tulli suorittaa tarkastuksen osana tullitoimintaa. Lisätietoja voitte kysellä Tullista.

Lisätietoa:

Kasvinterveyslainsäädäntö

Eläinperäisten tuotteiden tuonti

Neuvonta:

kasvinterveys@ruokavirasto.fi

rajatarkastus@ruokavirasto.fi (karjankuljetusajoneuvot)

 

Sivu on viimeksi päivitetty 31.8.2021