Lähetyksen esittäminen tullille

Saapunut lähetys on tullattava, jotta se voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen EU:n sisämarkkinoille. Lähetyksen voi tullata missä tahansa EU:n rajatullitoimipaikassa.

Tuoja tullaa lähetyksen

Ainoastaan tarkastussertifikaatilla ilmoitettu tuoja tai tämän edustaja voivat hakea lupaa lähetyksen luovuttamiselle vapaaseen liikkeeseen. Tätä tarkoitusta varten tuojan on esitettävä tulliviranomaisille alkuperäinen tarkastussertifikaatti lähetystä koskevasta lähtömaasta. Huom. 19.4.2017 alkaen tarkastussertifikaatin tulee ensisijaisesti olla sähköinen ja luotu TracesNT-järjestelmässä. Siirtymäaika jatkuu 19.10.2017, jonka jälkeen paperisia tarkastussertifikaatteja ei enää hyväksytä kuin poikkeustapauksissa. Mikäli tuoja kuitenkin haluaa sähköiseen järjestelmään tehtävän kuittauksen lisäksi alkuperäiseen paperiseen tarkastussertifikaattiin Tullin vahvistusmerkinnän, voi tämän käydä pyytämässä lähimmässä tullitoimipaikassa tai lähettää tarkastussertifikaatin merkittäväksi Tullin sähköiseen palvelukeskukseen.

Jokainen lähetys tarkastetaan

Tulliviranomaiset tarkastavat lähetyksen vertaamalla tarkastussertifikaatilla olevia tietoja saapuneeseen lähetykseen, siihen liittyvään tulli-ilmoitukseen, laskuihin ja muihin kaupallisiin asiakirjoihin. Tulliviranomaiset voivat ottaa tuotavista tuotteista näytteitä varmentuakseen tuotteiden luonnonmukaisuudesta.

Tulli vahvistaa tarkastussertifikaatin ja luovuttaa tuotteet vapaaseen liikkeeseen sisämarkkinoille, kun se on voinut todeta, että

  • tuoja kuuluu luomuvalvontaan
  • lähetys vastaa tarkastussertifikaatilla ilmoitettuja tietoja ja
  • tuotteet voidaan näytteenoton perusteella todeta luonnonmukaisiksi.

Mikäli todetaan, että koko lähetys tai jokin lähetyksessä oleva tuote ei täytä luomulainsäädännön mukaisia vaatimuksia, on tuotteet mahdollista tapauskohtaisesti luovuttaa vapaaseen liikkeeseen sisämarkkinoille tavanomaisina.

Jos tuotaville tuotteille suoritetaan Tullin valvonnassa tullivarastoinnissa valmistustoimenpiteitä tai lähetys jaetaan eriin ennen vapaaseen liikkeeseen luovuttamista, tarkastus on suoritettava ennen tällaisten toimenpiteiden tekemistä. Lisää tullivarastoinnissa suoritettavista toimenpiteistä on kerrottu Eviran julkaisussa 18223 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 6 - Tuonti.