Luomun lomakkeet ja ohjeet

Luomutuotannon ohjeet

1. Yleiset ohjeet ja kasvintuotannon ehdot (7. korjattu painos, pdf)

2. Eläintuotannon ehdot (10. korjattu painos, pdf)

3. Elintarviketuotannon ehdot (5. korjattu painos, pdf)

4. Mehiläishoidon ehdot (4. korjattu painos, pdf)

6. Tuonti (4. korjattu painos, pdf)

7. Rehut (pdf)

9. Lisäysaineiston pakkaustoiminta (pdf)

Luomusuunnitelmaohje - elintarvikkeet (pdf)

Luomutuotannon lomakkeet

Oikopolut:

Luomuvalvontaan ilmoittautuminen

Ilmoittautuessa luomuvalvontaan täytetään aina sekä ilmoittautumislomake että tuotantosuuntakohtainen liitelomake. Täytetyt lomakkeet palautetaan alkutuotannon osalta ELY-keskukseen ja muiden osalta Ruokaviraston kirjaamoon. Tarkemmat palautusohjeet ja -osoitteet löytyvät lomakkeista.

Liitelomakkeet

Luomun lupahakemukset

Eläintuotanto

Vientitodistus

Tietohaut

Luomutarkastus

 • Viljelijän itsearviointilomake
 • Luomuelintarviketoimijan muistilista
 • Muistilista luomuelintarviketoimijoille tuotannon eri vaiheisiin liittyvistä vaatimuksista (pdf)
 • Toimijan selvitys tuotantotarkastuksesta
 • Maatilan luomutarkastus pähkinänkuoressa

Mallipohjat luomutoimijoille

Tälle sivulle on koottu mallipohjia toimijoiden käyttöön. Pohjat ovat ohjeellisia eli toimija voi vapaasti käyttää omaan toimintaansa parhaiten soveltuvia pohjia, kunhan niissä on tuotantovaatimusten mukaiset tiedot.

Alihankinta

 • Vuokra- ja alihankintasopimus (rtf) (pdf)
  • Sopimuksen kohteena on luomutuotannossa käytettävien tilojen tai laitteiden lisäksi myös luomutuotteiden käsittelytehtäviä.
 • Alihankintasopimus (rtf)
  • Tuotteiden valmistus
 • Alihankkijan sitoumus luonnonmukaisen tuotannon valvontaan (pdf)

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

 • Mallipohja (tietty tuote-erä on tuotettu luonnonmukaisen tuotannon vaatimusten mukaisesti) (rtf) (pdf)

GMO -vakuutus

 • Vakuutus, ettei tuote sisällä muuntogeenistä materiaalia eikä sitä ole tuotettu muuntogeenisten organismien avulla. (rtf) (pdf)

Luomusuunnitelma

 • Kasvintuotanto (doc) (pdf)

Kirjanpito

Näitä mallipohjia voi käyttää luomutuottajilta vaadittujen kirjanpitovelvoitteiden täyttämiseen. Mallit on suunniteltu alkutuotannon tarpeita silmällä pitäen.

 • Varastokirjanpito
  • Yksi tuote ja yksi varastopaikka (pdf)
  • Yksi tuote ja monta varastopaikkaa (pdf)
 • Kuivuripäiväkirja
  • Kuivuripäiväkirja (rtf) (pdf)
   • Sisältää sarakkeet myös viljakaupan GMP-standardin vaatimille tiedoille.
  • Suppea kuivuripäiväkirja (rtf) (pdf)
 • Viljelykiertosuunnitelma (rtf) (pdf)
 • Lohkokortti (rtf) (pdf)

Keruu

 • Luomukeruutuotteiden poimintaohjeet (pdf)
 • Ostopäiväkirja (doc) (pdf)
 • Poimijan sitoumus noudattaa luomukeruuohjetta (doc) (pdf)
 • Selvittäjän sopimusmalli (doc) (pdf)

Muut sopimusmallit

 • Lannanluovutussopimus (rtf) (pdf)
 • Vuokrasopimus (rft) (pdf)
  • käytettäessä tuotantotiloja, kuten esimerkiksi kuivuria, myllyä tai varastotilaa, jotka eivät kuulu luomuvalvontaan.
 • Luomunuorikkokasvatuksen mallisopimus (doc) (pdf)
 • Mallisopimusluomukananmunantuottajan ja nuorikkokasvattajan välillä siitä, että nuorikot kasvatetaan tiettyjen luonnonmukaisen tuotannon vaatimusten mukaisesti.
 • Mehiläistarhan luomusuunnitelma (doc) (pdf)
 • Taimituottajan vakuutus (doc) (pdf)
 • Täydennysrehulomake (doc) (pdf)