Puutavaran vienti EU:n ulkopuolelle

Tältä sivulta löydät lisätietoa puutavaran viennistä EU:n ulkopuolelle. Lue ensin täältä yleinen kasvinterveystodistusta vaativien tuotteiden vientimenettely.

Ajankohtaista

Brexit muuttaa vientikäytäntöjä Isoon-Britanniaan, kun siitä tulee EU:n ulkopuolinen maa 1.1.2021 alkaen. Tällöin tulee voimaan kasvinterveystodistusvaatimus Suomesta Isoon-Britanniaan vietävälle puutavaralle. Pohjois-Irlantia muutokset eivät tässä vaiheessa koske.

Puutavaran vienti tai jälleenvienti Venäjältä Suomen kautta Isoon-Britanniaan

Jos kasvinterveystodistus on osoitettu Venäjältä suoraan Isoon-Britanniaan, ei Suomessa tarvitse myöntää jälleenvientitodistusta tai tehdä tarkastusta. Erästä on kuitenkin tehtävä Traces-järjestelmään kasvinterveydellinen tuloilmoitus (CHED-PP), jolla erän käyttötarkoitukseksi merkitään kauttakuljetus eli transit. Mikäli todistus on osoitettu Suomeen, tulee erälle myöntää Suomessa jälleenvientitodistus. Todistuksen myöntämistä voi Ison-Britannian vaatimuksista riippuen edeltää tarkastus.

Vientivalmiustarkastukset

Vientivalmiustarkastus tehdään vuosittain sahoilla yms., jotka tuottavat vientiin menevää kasvinterveystodistusta vaativaa puutavaraa. Vientivalmiustarkastuksessa varmistetaan, että tuotteet täyttävät vastaanottajamaiden vaatimukset.

Jos tuotantolaitoksella on ISPM 15 -standardin mukainen merkintäoikeus tai se toimittaa uunikuivattua sahatavaraa, tarkastetaan, että kuivaamon lämpötila ja -aika täyttävät ISPM 15 -standardin vaatimukset tai sahatavaran kosteusprosentti on uunikuivaukselle asetetun vaatimuksen mukainen. Lisäksi tarkastetaan puutavarassa käytettävät merkinnät.

Vientivalmiustarkastetusta laitoksesta vietävää puutavaraa ei yleensä tarkasteta enää vientihetkellä, vaan kasvinterveystodistus myönnetään vientivalmiustarkastuksen perusteella. Vientivalmius on voimassa vuoden tarkastuksesta ja se on maksullinen. 

Vuoden tarkastusväliin siirrytään lyhyen siirtymäajan jälkeen seuraavasti:

  • Jos vientivalmius umpeutuu loppuvuonna (1.9.- 31.12.2020), vientivalmiustarkastus on voimassa 1.1.2021 saakka. 
  • Jos vientivalmius on umpeutunut ja sitä oli jatkettu poikkeustilan takia 31.8. saakka, vientivalmius ei ole enää voimassa. Tällöin siirrytään eräkohtaiseen tarkastukseen, jos vientivalmiustarkastusta ei pystytä järjestämään ajoissa. Jotta tarkastukset pystytään järjestämään ajoissa, viennin ennakkoilmoitukset on jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua vientiä.
Sivu on viimeksi päivitetty 18.12.2020