Puutavaran vienti EU:n ulkopuolelle

Tältä sivulta löydät lisätietoa puutavaran viennistä EU:n ulkopuolelle. Lue ensin täältä yleinen kasvinterveystodistusta vaativien tuotteiden vientimenettely.

Ajankohtaista

Brexit muutti vientikäytäntöjä Isoon-Britanniaan, kun siitä tuli EU:n ulkopuolinen maa 1.1.2021 alkaen. Pohjois-Irlantia muutokset eivät tässä vaiheessa koske.

Vaatimukset Suomesta peräisin olevalle sahatavaralle

 • Kuoreton - ei vaadita kasvinterveystodistusta eikä vientitarkastusta.

Venäjältä peräisin olevalle puu- tai sahatavaralle

 • Kuoreton – ei vaadita kasvinterveystodistusta eikä vientitarkastusta, jos  puu on:
  • sahattu EU:ssa
  • uudelleensahattu EU:ssa
  • luokiteltu uudelleen (re-graded) EU:ssa

 • Kuorellinen tai kuoreton, jos puutavara ei ole prosessoitu EU:ssa:
  • Vaaditaan alkuperäisen venäläisen kasvinterveystodistuksen oikeaksi todistettu kopio.
  • Todistus (kopio) voi olla muun kuin viejän nimissä, jos erä on yhdistettävissä viejään.

Jos kasvinterveystodistus on osoitettu Venäjältä suoraan Isoon-Britanniaan, ei Suomessa tarvitse myöntää jälleenvientitodistusta tai tehdä tarkastusta. Erästä on kuitenkin tehtävä Traces-järjestelmään kasvinterveydellinen tuloilmoitus (CHED-PP), jolla erän käyttötarkoitukseksi merkitään kauttakuljetus eli transit.

Vientivalmiustarkastukset

Vientivalmiustarkastus tehdään vuosittain sahoilla ja kuivaamoilla, jotka tuottavat vientiin menevää kasvinterveystodistusta vaativaa puutavaraa. Vientivalmiustarkastuksessa varmistetaan, että tuotteet täyttävät vastaanottajamaiden vaatimukset.

Jos tuotantolaitoksella on ISPM 15 -standardin mukainen merkintäoikeus tai se toimittaa uunikuivattua sahatavaraa, tarkastetaan, että kuivaamon lämpötila ja -aika täyttävät ISPM 15 -standardin vaatimukset tai sahatavaran kosteusprosentti on uunikuivaukselle asetetun vaatimuksen mukainen. Lisäksi tarkastetaan puutavarassa käytettävät merkinnät.

Vientivalmiustarkastetusta laitoksesta vietävää puutavaraa ei yleensä tarkasteta enää vientihetkellä, vaan kasvinterveystodistus myönnetään vientivalmiustarkastuksen perusteella. Vientivalmius on voimassa vuoden tarkastuksesta ja se on maksullinen. 

Vuoden tarkastusväliin siirrytään lyhyen siirtymäajan jälkeen seuraavasti:

 • Jos vientivalmius umpeutuu loppuvuonna (1.9.- 31.12.2020), vientivalmiustarkastus on voimassa 1.1.2021 saakka. 
 • Jos vientivalmius on umpeutunut ja sitä oli jatkettu poikkeustilan takia 31.8. saakka, vientivalmius ei ole enää voimassa. Tällöin siirrytään eräkohtaiseen tarkastukseen, jos vientivalmiustarkastusta ei pystytä järjestämään ajoissa. Jotta tarkastukset pystytään järjestämään ajoissa, viennin ennakkoilmoitukset on jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua vientiä.
Sivu on viimeksi päivitetty 2.6.2021